Foto: Cirka ni ud af ti cyklistuheld bliver ikke registret

156

Skyggetal skal frem i lyset

Ni ud af ti cyklistuheld optræder ikke i politiets ulykkesstatistik. Cyklistforbundet vil have alle skjulte trafikulykker frem i lyset.

Af Christina Britz Nicolaisen
06. maj 2013

Handlingsplan offentliggøres i dag

I dag offentliggør regeringens Færdselssikkerhedskommissionden sin handlingsplan frem til 2020. Kommissionen foreslår, at der sættes ind med en detaljeret skadestueregistrering, så alle typer cyklistulykker fremover vil kunne aflæses statisisk. Det sker efter flere års pres fra Cyklistforbundet.

Med det nuværende system er det nemlig primært ulykker, der involverer bilister, der optræder i politiets statistik. Det skyldes, at politiet med den nuværende praksis kun registrerer de sager, hvor der er sket en anmeldelse eller hvor politiet på anden måde har været involveret. På den måde fremgår det af politiets statisitk, at der i 2011 var 8.000 tilskadekomne i trafikken, skriver Politiken.

Cyklistforbundet presser på

Men kigger man i stedet på tallene fra sundhedsvæsnets Landspatientregister, som føres af skadestuer og sygehuse, var det snarere 40.000 personer, der kom til skade i trafikken i 2011. Og denne opgørelse viser samtidig, at det faktisk er cyklisterne, der er de mest udsatte i trafikken.

Cyklistforbundet sidder med i regeringens Færdselssikkerhedskommission, og netop den mangelfulde registrering af cyklistulykkerne har længe været en kernesag for forbundet, fortæller direktør Jens Loft Rasmussen:

”Cyklistforbundet har igennem flere år presset på for at gøre skadestuedata både obligatoriske, mere systematiske og mere fyldestgørende. Med den nye handlingsplan er der lagt op til, at vi kommer igennem med det krav. Bedre og mere sikre data vil give bedre og mere sikre cykelforhold." 

Læs artiklen om Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan i dagens Politiken