Par på tandem

Cyklistforbundet har netop fået 1,4 millioner kroner til et projekt, der skal forbedre sikkerheden og trygheden i trafikken for de ældre cyklister.

122

Større sikkerhed for ældre cyklister

Penge til bl.a. nyt samarbejdsprojekt mellem Ældre Sagen og Cyklistforbundet

Af Frits Bredal
26. juni 2014

Cyklistforbundet har netop fået 1,4 millioner kroner til et projekt, der skal forbedre sikkerheden og trygheden i trafikken for de ældre cyklister. Penge er bevilliget via den statslige cykelpulje.

Elementer i ældreprojektet:

  • Få flere ældre til at cykle og at få dem til at cykle mere sikkert. Cykling bidrager positivt til et aktivt og sundt ældreliv. Cykling øger de ældres radius og forebygger dermed isolation og ensomhed.
  • Skaffe viden om ældres adfærd og risici - både de ældres måde at agere på i trafikken, deres rutevalg og deres brug af sikkerhedsudstyr og valg af cykel.
  • Undersøge ulykkesstatistikker, der viser, at de ældre er overrepræsenteret i trafikulykker. Undersøge hvad man har gjort i andre lande, hvor der også cykles meget, f.eks. Holland og Tyskland.
  • Gøre Ældre Sagens og Cyklistforbundets lokale afdelinger interesseret i og i stand til at samarbejde om kursustilbud til de ældre cyklister. Udvikle undervisningsmateriale, som sendes ud til de lokale afdelinger.
  • Etablere et korps af konsulenter blandt organisationernes medlemmer. Konsulenterne kan tage ud i landet og servicere afdelingerne.

Det nye projekt er et samarbejde mellem Ældre Sagen og Cyklistforbundet:

”Vi ved, at andelen af ældre, der cykler er faldende, og vi ved, at vores ældre medborgere er ude for flere uheld og ulykker i trafikken end yngre befolkningsgrupper. Den kedelige udvikling vil vi aktivt bidrage til at ændre på. En stærk cykelkultur er ikke kun for de stærkeste, men tager også hensyn til f.eks. børn og ældre”, siger Cyklistforbundets direktør Klaus Bondam.