SPAR-kædens kombinerede indkøbsvogn og cykelanhænger
61

Stop forringelser af cyklismen

Ændringer af planlov vil være dårligt for cyklismen og miljøet, skriver Cyklistforbundet i brev til miljøministeren

Af Frits Bredal
26. marts 2014

Lad være med at lave om på planloven! Hvis du laver om på planloven, så vil det føre til amerikanske tilstande, hvor butikslivet uddør i byerne, så mange flere vil køre i bil ud til store supermarkeder og indkøbscentre uden for byerne!

Ovenstående budskab udgør essensen af det brev, Cyklistforbundet  netop sendt et brev til miljøminister Kirsten Brosbøl. Cyklistforbundet har sendt brevet sammen med 47 organisationer og virksomheder, som støtter den fælles henvendelse.

Henvendelsen er afsendt som reaktion på en ny rapport fra Produktivitetskommissionen, hvor der er lagt op til ændringer af planloven. Brevet er sendt til ministeren, andre berørte ministre, formændene for partiernes folketingsgrupper og to folketingsudvalg:

”Vi opfordrer regering og Folketing til at fastholde planlovens detailhandelsbestemmelser og nedsætte et sagkyndigt udvalg til at belyse mulighederne for politiske tiltag, som kan fremme produktiviteten i detailhandlen, men som ikke indebærer øget koncentration, geografisk og branchemæssigt. Udvalget bør indhente eksempler fra udlandet og give et samlet billede af detailhandelsudviklingens betydning for bosætning, byudvikling, ejendomspriser, beskæftigelse og miljø,” står der i den fælles henvendelse.

Tilgængelighed på cykel

Cyklistforbundet har mere en 40 afdelinger over hele landet og arbejder for, at arbejdspladser, skoleinstitutioner og indkøbsfaciliteter i videst muligt omfang skal være tilgængelige på cykel:

”Den livskvalitet som mange danske byer er kendt for, handler i høj grad om, at folk kan komme rundt til både arbejde, børneinstitutioner, uddannelsesinstitutioner og handlemuligheder på cykel. F.eks. København fungerer som inspiration og forbillede for mange amerikanske storbyer, hvor man kæmper med, at bylivet uddør, bl.a. fordi indkøbscentre og stort set alle handlemuligheder ligger uden for byerne – kun tilgængeligt i bil. Det ville være paradoksalt, hvis vi i Danmark nu begynder at gentage de fejl, de forsøger at reparere i f.eks. USA,” siger Cyklistforbundets direktør Klaus Bondam.

Butikslukninger dårlige for miljøet

Analysebureauet Incentive har beregnet, at butikslukningerne frem mod 2023 samlet set vil medføre, at der årligt bliver kørt omkring 66 mio. km mere i bil i forbindelse med indkøb. Det øger CO2-udslippet med 8.300 tons pr. år svarende til næsten 700 husstandes udledning. Samtidig påfører det borgerne omkring 140 mio. kr. i ekstra kørselsomkostninger, viser analysen fra Incentive.

”Cyklistforbundet arbejder for by- og landliv som tiltrækker mange mennesker, fordi det er attraktivt og tiltrækkende – og dermed godt for den produktivitet, både produktionskommissionen og vi gerne vil fremme,” siger Klaus Bondam.

Dét kan du gøre