Illustration: Rådet for Sikker Trafik

0

Tragisk rekord i 2016

Sidste år blev syv cyklister dræbt i højresvingsulykker, og det er en stigning i forhold til de to foregående år. Samtidig viser en rapport fra Havarikommissionen, at chaufførernes manglende orientering er et gennemgående problem ved lastbilulykker.

Af Morten Bracker Rasmussen
05. januar 2017

Der er blevet gjort en del i de seneste år for at mindske antallet af ulykker mellem tung trafik og cyklister, primært i byerne. Desværre har det endnu ikke været nok.

2016 blev et rekordår på den mest tragiske vis, da syv cyklister blev dræbt af højresvingende lastbiler. En markant stigning i forhold til de foregående par år. Konklusionen er, at der stadig skal gøres meget for at nedbringe og forhåbentlig endda helt undgå denne typer af ulykker i trafikken.

Chaufførerne orienterer sig fortsat for dårligt

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker udkom i slutningen af 2016 med en rapport, hvor de har undersøgt lastbilulykker med personskade, herunder ulykker mellem lastbiler og cyklister.

Ti år tidligere, i 2006, lavede de en tilsvarende undersøgelse, og en af de mest iøjnefaldende konklusioner fra begge undersøgelser er, at der i samtlige ulykkers tilfælde var tale om, at manglende opmærksomhed fra lastbilchaufførens side var medvirkende årsag til ulykken. Dette forhold har således ikke ændret sig til trods for ti års indsatser.

Havarikommissionen kommer i deres rapport fra 2016 med en række forslag til indsatser, der kan medvirke til at nedbringe antallet af denne typer ulykker. Cyklistforbundet har talt med formanden for Havarikommissionen, Mette Fynbo, som fortæller:

”Havarikommissionen anbefaler blandt andet et obligatorisk orienteringsstop for lastbiler, der skal svinge til højre i byzoner. Og så anbefaler vi, at offentlige indkøbere af transport stiller større krav til udbyderne. De kan fx kræve, at chaufførerne holder forruderne fri for ting, der stjæler udsynet og opmærksomheden. Eller de kan kræve, at lastbilerne indrettes med lave ruder i førerkabinen og andet relevant sikkerhedsudstyr. Sikkerhed bør være et vigtigt parameter, når offentlige institutioner vælger leverandører. Men der er mange elementer. Vi anbefaler også, at der fortsat laves adfærdskampagner over for chauffører og trafiksikkerhedspolitik i virksomheder. Vejmyndighederne skal naturligvis fortsætte med at sikre krydsene. Og sidst men ikke mindst skal cyklisterne passe på sig selv. Det handler ikke om skyld og ansvar, men simpelthen om at lade sin egen sikkerhed komme først.”

Læs Rapporten og anbefalingerne fra Havarikommissionen her

Vi skal holde politikerne fast på at handle

Cyklistforbundet arbejder med uformindsket styrke for at sikre cyklister i trafikken og har meget stort fokus på disse ulykker. Direktør i Cyklistforbundet, Klaus Bondam, fortæller:

”Vi må se i øjnene, at forebyggelsen af denne type ulykker endnu ikke er i mål, endda langt fra desværre. Der er en nogle rigtig gode anbefalinger i Havarikommissionens rapport, som vi vil arbejde for at få realiseret i samarbejde med branchens parter og politikerne. I Cyklistforbundet har vi længe været fortalere for et lovpligtigt orienteringsstop for svingende lastbiler, og det forslag så vi meget gerne testet i pilotforsøg. Mange af ulykkerne skyldes jo netop hastværk og mangelfuld orientering hos chaufførerne, som er under et stort pres under kørsel i byerne.”

Der er ingen tvivl om, at både cyklister og chauffører kan gøre en del selv, men mødet mellem tonstunge lastbiler og skrøbelige bløde trafikanter i trafikanten er både skræmmende og dybt irrationelt. Det vil kræve meget mere end adfærdsændringer at undgå ulykker. Der skal effektive tekniske og lovgivningsmæssige løsninger til, som adskiller, og i videst udstrækning begrænser, mødet mellem lastbiler og cyklister.

”Det er dybt tragisk hver gang en person mister livet i trafikken, uanset hvem det er og hvordan det sker, og det er derfor helt afgørende, at vi holder politikerne fast på at gøre en indsats mod den her type af ulykker. Det handler både om at skabe øget opmærksomhed hos cyklisterne og chaufførerne, og samtidig skal vi udvikle en infrastruktur, der gør vores vejkryds mere sikre for bløde trafikanter. Når det er sagt, er det vigtigt fortsat at holde fokus på, hvordan vi nedbringer mængden af tung trafik i vores byer. Blandt andet ved øget brug af el-ladcykler og omlastningscentraler.”

Flerstrenget indsats er vejen frem

Den væsentligste konklusion på arbejdet med at forebygge højresvingsulykker er, at der ikke findes en brugbar universalløsning, som én gang for alle løser problemet fuldstændigt, fortæller Klaus Bondam.

”En sådan løsning findes heller ikke i vores nabolande, hvor højresvingsulykker med cyklister også forekommer – og hvor man i øvrigt kigger meget mod Danmark, når man skal finde metoder til at forbedre forholdene for cyklister. I stedet skal der sættes ind over en bred front med en blanding af nye og velkendte tiltag.”