Der er god grund til at fremme cyklismen, men det økonomiske råderum er meget begrænset, siger Danmarks nye transportminister.

46

"Nu og her står et kasseeftersyn først på dagsordenen"

Statens femårige cykelpulje har fra 2009 har fået flere til at cykle. Men efter 2015 er puljen til cykelfremme gabende tom. Cyklistforbundet har talt med transportminister Hans Christian Schmidt (V) om cykelpuljens fremtid.

Af Rikke Ravn Faber
25. august 2015

Danmark har en unik cykelkultur, men de gode cykelvaner har været under pres de seneste årtier. Hvad er din vision for cyklismen, hvis du fx ser ti år frem i tiden?

Nu er det jo nogle år siden jeg sidst var transportminister, så jeg skal naturligvis til at starte med have dannet mig det fulde overblik over området. Men vi ved jo, at der med de statslige cykelpuljer, som VK-regering satte i gang tilbage i 2009, er blevet gjort rigtig meget for cyklismen i Danmark, og de tiltag skal vi naturligvis også have evalueret i dybden i den kommende tid.

Men helt generelt er min holdning, at  vi skal blive ved med at udvikle os som cykelnation. Det kræver en indsats ikke kun fra os landspolitikere, men også fra kommuner, regioner og interesseorganisationer. Vi kan rigtigt meget, når vi arbejder sammen, og det skal vi huske på nu og i fremtiden.

Jeg håber og tror på, at vi kan fortsætte den positive udvikling, som vi har set de senere år, hvor endnu flere danskere bruger cyklen. Hvis vi ikke kun beva-rer, men også udvikler os som cykelnation, så er det til gavn for hele samfundet. Et af det områder vi skal være særligt opmærksomme på er trafiksikkerhed. Det er meget vigtigt, at der er gode og trygge forhold på cykelstierne, og det er også helt essentielt, når vi skal have endnu flere til at cykle. 

Samtidig skal vi også være meget opmærksomme på, at vi tænker cyklingen sammen med turisme og på den måde skaber grobund for vækst og udvikling også uden for de store byer.

Det går godt med cyklismen i de store byer, men dårligt mange steder på landet. Hvordan ser du statens rolle i forhold til at rette op på den skævhed?

Jeg ved godt, at cyklismen fortsat er udfordret, særligt i områder hvor der kan være langt til arbejde, uddannelse og indkøbsmuligheder, men det er faktisk lidt en myte, at det kun går tilbage med cyklingen i de mindre byer. I Varde, som blev kåret til årets cykelkommune i 2014, har man fx leveret en eksemplarisk indsats for at vende udviklingen, og det har resulteret i en markant stigning i cyklismen.

Det understreger, at den enkelte kommune også har en vigtig rolle at spille, og derfor er udfordringerne med at få folk til at tage cyklen på landet en problemstilling, som vi skal være fælles om at løse.

Både hverdagscyklingen og den rekreative cyklisme er fokuspunkter i den nationale cykelstrategi ”Op på cyklen Danmark”. Er du enig i, at staten skal arbejde for at styrke begge dele?

Cykling er en gevinst for samfundet, hvad enten det er som et effektivt transportmiddel i hverdagen, eller som en vej til store naturoplevelser i Danmark. Derfor er både hverdagscyklismen og rekreativ cyklisme områder, som det giver god mening fortsat at fremme.

Størstedelen af vores cykelture forgår på kommuneveje, derfor er det et fælles arbejde for både staten, kommuner og interesseorganisationer at styrke cyklismen. 

Børn er et særligt fokusområde i cykelstrategien. Finder du det bekymrende, at langt færre børn end tidligere cykler til skole?

Som tidligere lærer og viceskoleinspektør har jeg oplevet skolecyklingen fra første parket. Det er vigtigt, at vores børn og unge cykler til skole. Dels skaber det sundere og mere veloplagte elever, men det er også en central del i at blive gode trafikanter. Derfor skal vi have et fokus på at skabe trygge og sikre rammer, så forældre tør lade deres børn cykle til skole. Trafiksikkerheden spiller en afgørende rolle, også her.

Skolecyklingen har været et centralt tema for Cykelpuljen 2009-2014 og igen i Cykelpuljen 2015. Igennem puljerne har vi givet tilskud til mere end 130 projekter indenfor kategorien ”Cykling til skole og fritid”.

Det er et indsatsområde, som vi også skal være opmærksomme på fremover. Lige nu er der en masse spændende initiativer i gang lokalt, som jeg ser frem til at se resultaterne af. 

Da du var transportminister i 2011, understregede du, at puljen til cykelfremme var kommet for at blive. Er det også din holdning i dag?

Siden 2009 har vi lavet rigtig mange investeringer i cyklismen gennem de puljer, som kommuner, virksomheder og organisationer har kunnet søge.

Cykelpuljen har affødt investeringer til cykelfremmende aktiviteter på mere end 2 mia. kr. Dertil kommer de ca. 50 statsvejsprojekter, der også er fundet midler til igennem puljen. Det har resulteret i mange spændende cykelprojekter, og rigtig mange projekter bliver til virkelighed i de kommende år, med de penge vi har afsat.

Vi er til gengæld også nødt til at forholde os til den økonomiske virkelighed. Det er nødvendigt at få det fulde overblik over, hvor stort det økonomiske råderum er i de kommende år, og derfor tager regeringen nu og her fat på et kasseeftersyn af den offentlige økonomi.

Vi skal heller ikke være afvisende overfor at se på, om der findes en mere smart måde, vi kan gribe støtten til cyklismen an på. Det er noget, som vi løbende må overveje, men i alle tilfælde står én ting klart – pengene skal findes, før de kan bruges.

Hvordan ser du mere konkret på udsigterne til, at Danmark får en ny flerårig, statslig cykelpulje inden for nærmeste fremtid?

Jeg mener fortsat, at der er god mening i at arbejde for at fremme cyklismen, men vores råderum for store investeringer er meget begrænset i de kommende år, og det påvirker selvfølgelig også rammerne for nye midler til cykelområdet.

Derfor er det for tidligt at sige noget definitivt om cykelpuljer og andre økonomiske tiltag, der støtter cyklismen, men vi skal naturligvis have en politisk drøf-telse af området.

Nu og her står kasseeftersynet af de offentlige finanser først på dagsordenen, og så bliver der efter alt at dømme en hård prioritering indenfor de næste år.

Indtil da vil jeg tillade mig at glæde mig over, at de investeringer, vi har lavet i cykelfremme med cykelpuljerne, fortsat er ude at arbejde og vil gøre det de kommende år også. Så selvom der nu og her ikke er afsat yderligere midler til cyklisme, er der fortsat mange gode projekter, der endnu ikke er afsluttet, og også nogle der først planlægges påbegyndt over de kommende år. 

Og så har kommunerne jo også initiativret til selv at prioritere at sætte cykel-projekter i gang også uden at modtage støtte fra de statslige cykelpuljer.

Cykler du selv i hverdagen?

Jeg bor jo i Vojens, så afstanden gør desværre, at jeg ikke får cyklet til og fra arbejde, men når jeg har mulighed, holder jeg stadig af at cykle. Cyklen er et effektivt transportmiddel til at komme hurtig rundt og samtidig få frisk luft.

Læs mere i medlemsmagasinet CYKLISTER

  • Interviewet med transportministeren er en del af en større artikel om cykelpuljens fremtid i medlemsmagasinet CYKLISTER.
  • I artiklen kan du bl.a. læse, hvad Cyklistforbundet og transportordførerne mener om sagen.
  • Læs hele artiklen i det nyeste nummer af CYKLISTER

Emneord: Politik, Transport