De fleste cykelulykker er soloulykker, viser en opgørelse.

Sæson for soloulykker

De fleste cykelulykker er eneulykker, viser en opgørelse fra Rådet for Sikker Trafik. Med det nuværende system bliver 9 ud af 10 cykelulykker dog slet ikke registreret.

Af Christina Britz Nicolaisen
23. juli 2013

Cyklister dummer sig i sommervarmen, skriver Avisen.dk, og refererer til en opgørelse over cykelulykker foretaget af Rådet for Sikker Trafik. Opgørelsen viser, at de fleste cyklistulykker er soloulykker, hvor fx et hul i vejen eller en plasticpose i hjulet sender cyklisten i asfalten. Samtidig ses en stigning i ulykkesfrekvensen i sommerhalvåret. 

Det øgede antal cykelulykker om sommeren kan skyldes manglende koncentration i sommervarmen, mener Cyklistforbundets kommunikationschef: 

"Varmen kan spille en rolle på den måde, at folk tænker, 'hvor er det dejligt at cykle'. Når omstændighederne virker utroligt fredelige, sænker folk simpelthen opmærksomheden", siger Frits Bredal til Avisen.dk.

Cykelulykker bliver ikke registreret

Men opgørelsen er også en påmindelse om hvor vigtigt det er at alle cykelulykker bliver registeret, siger Cyklistforbundets direktør Jens Loft Rasmussen. Med den nuværende praksis optræder 9 ud af 10 cykelulykker nemlig slet ikke i statistikkerne:

"Der er behov for at se nærmere på de ulykker der sker. Indtil videre må vi nøjes med at gætte, for der mangler faktuelle tal. Derfor har et ønske om obligatorisk registrering af ulykkesdata på landets skadestuer længe været en mærkesag for Cyklistforbundet", fortæller Jens Loft Rasmussen.

Cyklistforbundets direktør glæder sig over Færdselssikkerhedskommissionens anbefaling i handlingsplanen 2013-2020 om detaljeret skadestueregistrering. Men det er vigtigt, at forslaget realiseres:

"Det er helt afgørende, at staten nu følger op med at afsætte ressourcer til et landsdækkende system for skadestueregistrering og stedfæstelse af trafikulykker. I Sverige viser erfaringer fra Göteborg, at skadestueregistreringen kan tjene sig mangefold hjem i form af tiltag, der reducerer antallet af ulykker. Menneskeligt og økonomisk er der meget at hente."

Emneord: Sikkerhed, Ulykker