375

Bøder alene gør ingen forskel

Cyklistforbundet er enigt i, at der er plads til forbedring af cyklisternes adfærd. Vi har i 106 år arbejdet for bedre sikkerhed og tryghed. Spørgsmålet er imidlertid, hvordan opnår vi bedst varige forbedringer?

Cyklistforbundet har gjort indvending imod, at fordoblingen af visse bøder pr. årsskiftet ikke kun rammer tilsigtede grove forseelser, men at forseelser, hvor cyklisten ikke er til fare eller gene for andre også vil koste 1.000 kr. mod tidligere 500 kr. Efter vores opfattelse bør der være et rimeligt forhold mellem forseelse og sanktion.

Dét synspunkt har givet anledning til stærke reaktioner. Mange er utilfredse med cyklisternes adfærd i trafikken og mener, at de høje bøder er det, der skal til for at afskrække cyklisterne fra at bryde færdselsloven.

Vi er alle sammen cyklister

4 ud af 5 danskere cykler, og halvdelen gør det hver uge. Udfordringen for os alle er at få de gode cykelvaner ind i dagligdagen.  Der er brug for, at vi er mere opmærksomme i forhold til medtrafikanter og er bedre til at signalere, hvad vi har til hensigt at gøre.

At bøderne bliver justeret med prisudviklingen er naturligt, men de ekstra høje bøder bør efter vor opfattelse forbeholdes tilfælde, hvor cyklisten er til fare eller gene for andre. Her er det fuldt ud rimeligt at bødehammeren falder, men ved mindre grove overtrædelser bør minimumsbøden på 700 kr. være tilstrækkelig.

Vi mener, at store bøder for mindre alvorlige forseelser, næppe vil være den rette medicin. Omvendt er det ærgerligt, hvis debatten alene kommer til at handle om bøder. Det handler jo først og fremmest om, at vi danskere skal opdage, at vi ikke er alene i trafikken og spørge os selv om, hvordan kan vi blive bedre til at vise hensyn over for vore medtrafikanter?

Cykelpoliti mod rådden cykelkultur

Vi HAR brug for færdselskontrol og sanktioner – ikke mindst i forhold til de cyklister, der kører råddent, og som er til fare og gene for andre.

Cyklistforbundet har anmodet om, at vi fik cyklende færdselspoliti, som kan understøtte en god adfærd på cykelstierne og slå ned på hensynsløse cyklister.

I samme ånd har vi for nogle måneder siden foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt vores medlemmer og i samarbejde med FDM og Politiken sat fokus på vigtigheden af god færdselskultur. Uanset transportform.

Vigtig debat

Her i vintertiden er en ordentlig lygteføring af afgørende vigtighed. Vore lokale afdelinger har derfor foretaget lygtetællinger over hele landet, så vi har konkrete tal at forholde os til.

Den debat er ikke ny, og på vores foranledning sker der fra næste vinter en skærpelse af lygtekravene, så cyklisterne bliver mere synlige i trafikken. Dette vil, som vi ser det, være en saglig og velbegrundet skærpelse af reglerne.

Der er ingen patentløsning, men det er godt med debat, og vi vil gerne takke de mange borgere, som engagerer sig i debatten om den gode færdselskultur.

Med nytårshilsen,
Claus Hansen, landsformand
Jens Loft Rasmussen, direktør