Farten skal ned

Større brug af 30 km/t-zoner er en enkel og samfundsøkonomisk billig vej til større trafiksikkerhed uden, at det går nævneværdigt ud over transporttiden, skriver direktør i Cyklistforbundet Jens Loft Rasmussen. Artiklen er oprindelig bragt på Altinget.dk.

Af Jens Loft Rasmussen
03. december 2013

Hastighedsbegrænsning er en afgørende faktor for at forbedre trafiksikkerheden for bløde trafikanter.

Hvis hastigheden er over 30 km/t øges risikoen for trafikdrab og alvorlige skader betydeligt.

Ved lav hastighed har bilisten bedre mulighed for at reagere, og hvis uheldet er ude, er skadesrisikoen meget mindre end ved 50 km/t.

Vi savner klarere målsætninger og en mere proaktiv indsats fra de statslige myndigheder for at få farten ned på 30 km/t i boligområder og omkring skoler.

Der synes hos politiet og justitsministeriet at være en vis frygt for manglende accept hos bilisterne af lavere hastigheder, som vil vanskeliggøre håndhævelsen.

Kommunerne melder modsat om et voksende borgerønske om at sikre et trygt byliv.

Problemstillingen er berørt i Færdselssikkerhedskommissionens ny handlingsplan 2013-2020, hvor det eksplicit er angivet, at det skal være lettere for kommunerne at få politiets godkendelse af hastighedsgrænser på 40 km/t eller 30 km/t især på lokalveje og mindre betydende trafikveje, hvor det er målet at forbedre trafiksikkerheden.

Plan mangler fremdrift
Den ny plan foreslår endvidere brug af lokale hastighedsplaner, som kan danne grundlag for differentierede hastighedsgrænser.

Og som det var tilfældet med den gamle plan, er der også en anbefaling af brug af en række hastighedsdæmpende foranstaltninger, som kan være med til at sikre, at bilisterne overholder hastighedsniveauet på strækningen.

I Cyklistforbundet mener vi, at planen mangler fremdrift.

Kommunerne har vanskeligt ved at komme igennem med forslag om fartdæmpning, og politiet har hidtil ikke ønsket at anvende de såkaldte stærekasser til elektronisk fartkontrol, men stiller i stedet forholdsvis dyre krav til vejindretningen.

I Sverige er der særdeles gode erfaringer med brug af 30 km/t-zoner og brug af ATK (Automatisk Hastigheds-Kontrol) eventuelt kombineret med små bump og hastighedsskilte i enden af vejene.

Göteborg har eksempelvis opstillet 1.800 bump med skiltede 30 km/t-zoner, når man kører ind i boligområder og omkring skoler.

Dette er gennemført i et tæt samarbejde mellem kommune og politi.

I England har det engelske Department for Transport udarbejdet et cirkulære "Setting local speed limits" fra januar 2013, som vejleder om, hvordan man kan regulere hastigheden ned i boligkvarterer og på lokalveje, og som indeholder en direkte opfordring til at indføre zoner med en højeste hastighed på 20 miles i timen (30 km/t) i byernes boligområder og på mindre veje.

Billig vej til større sikkerhed
Cyklistforbundet har også henvist til vedtagelsen fra EU-parlamentet den 27. september 2011, hvorefter de ansvarlige myndigheder kraftigt anbefales at indføre hastighedsbegrænsninger på 30 km/t i beboelseskvarterer for at beskytte sårbare trafikanter mere effektivt.

I Danmark kan vi bryste os af at være kommet i top, når det gælder arbejdet med trafiksikkerhed, men det gælder ikke indførsel af 30 km/t-zoner.

Argumentet med, at det vil hæmme fremkommeligheder er mere af psykologisk end reel karakter.

Større brug af 30 km/t-zoner er en enkel og samfundsøkonomisk billig vej til større sikkerhed og tryghed i trafikken og uden, at det i praksis går nævneværdigt ud over transporttiden.

Hvad venter vi på?

Artiklen er oprindeligt bragt på Altinget.dk