”Goddag, må vi lige spørge dig om et par ting?”. Foto: Cyklistforbundet / Kirsten Marager

”Goddag, må vi lige spørge dig om et par ting?”. Foto: Cyklistforbundet / Kirsten Marager

641

Panorama-projektet sender analyser i udbud

"Powered by Cycling: Panorama" inviterer alle kvalificerede til at byde på analyseopgaven i projektet. Over 800 cyklister skal interviewes i 2013 og 2014 for at Panorama-projektet kan arbejde ud fra det bedst mulige vidensgrundlag.

19. februar 2013

Et sæt af analyser skal hjælpe partnerne bag projektet "Powered by Cycling: Panorama" til at prioritere de mange aktiviteter, der ligger på tegnebrættet. Panorama har til formål at skabe vækst i kystturismen ved at gøre cykling til en efterspurgt ferieaktivitet, og analyserne skal bl.a. afdække de forskellige turisters syn på cykelture og cykelferier langs kysterne. 

Man nøjes dog ikke med at kun spørge de turister, der kommer. Det er lige så interessant at spørge dem, der ikke kommer, men som gerne cykler i ferien. Derfor indeholder udbudsmaterialet også krav om fokusgruppemøder i Tyskland. Tyskerne udgør et spændende marked med stor aktivitet inden for rekreativ cykling. 

Endvidere skal der foretages interview med de personer, som endnu ikke har ladet sig friste af cyklen. 

"Powered by Cycling: Panorama" arbejder på at udvikle cykelturismen i kystområderne langs den nationale cykelrute 1 (Vestkystruten) og langs rute 9 (den danske del af København-Berlin ruten).

Download udbudsmaterialet og læs mere om projektet

Emneord: Turisme, Ture