Teorien om de fire typer flokdyr blev oprindeligt udviklet til bilister. Tegning: Philip Ytournel

Teorien om de fire typer flokdyr blev oprindeligt udviklet til bilister. Tegning: Philip Ytournel

675

Cyklister er flokdyr - men hvilket dyr er du?

Cyklister bliver ofte beskyldt for at være egoistiske fjolser, men undersøgelser viser, at cyklister faktisk har en udpræget flokmentalitet. Til gengæld er der forskel på, hvilken type flokdyr vi er: Er du fx en pingvin, en gepard, en gnu eller måske et æsel?

Af Anette Jerup Jørgensen, Ph.d, Forskningskonsulent

Cyklister er flokdyr

De fleste cyklister nyder at færdes på en ensartet måde sammen med de andre:

Når cyklister cykler i flok, kan der opstå et flow i bevægelsen, og når flowet opstår, deler alle en stiltiende enighed om, hvordan man skal forholde sig til hinanden.

Dermed er cyklister ikke bare konfliktsøgende kombattanter i trafikken, men også anonyme fremmede, der samarbejder, så alle kan komme så sikkert og trygt frem som muligt.

At der er en flokmentalitet blandt cyklister, kan man fx se i en undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik, hvor lidt over halvdelen af alle cyklister selv vurderer, at de kører lige så hurtigt som de andre.

Forskellige flokdyr

De fleste cyklister gør altså i en eller anden grad som de andre: De tilpasser sig flokken. Dermed er det flokdyrene, og ikke kombattanterne, der dominerer cykelstierne.

Men der findes forskellige typer af flokdyr:
 

Cyklister som flokdyr. Her: Pingvinen. Tegning: Philip Ytournel

Pingvinen
Udpræget flokdyr: Ingen individuelle præferencer for hastighed – følger flokken, ikke nødvendigvis reglerne. Opfatter det som mest sikkert at køre ligesom de andre.


Cyklister som flokdyr. Her: Geparden. Tegning: Philip Ytournel

Geparden
Vil helst undslippe flokken og køre stærkere. Indordner sig dog, fx hvis flokken kører et okay tempo. Opfatter egen høje hastighed som sikker og er ikke særligt regelbunden.


Cyklister som flokdyr. Her: Gnuen. Tegning: Philip Ytournel

Gnuen
Vil gerne overholde reglerne og kører helst lidt langsommere end flokken. Kan dog føle sig presset af de andre, fx til at sætte hastigheden op eller køre over for rødt.


Cyklister som flokdyr. Her: Æslet. Tegning: Philip Ytournel

Æslet
Mener, at det er mest sikkert at køre et langsommere tempo end flertallet: Lader sig ikke presse af flokken, uanset hvad de andre gør - selv hvis de råber og ringer med klokkerne.

 
Du er ikke kun ét dyr

Det bemærkelsesværdige er, at vi ikke nødvendigvis er det ene eller andet:

Man kan fx sagtens primært være pingvin, men så - i en situation, hvor man føler sig presset på tid -  agere som gepard. Eller man kan være et æsel, der i en særlig situation føler sig så presset af flokken, at man begynder at agere som en gnu.

Hvilket dyr er du?

Dét kan du gøre

  • Hjælp med at skabe flow, når du cykler sammen med andre.