0

Nybygget skole med cykellegebane

Guldborgsund Kommune har anlagt cykellegebanen ved siden af den nyopførte Sophieskolen. Eventyrbanen, som den hedder, er designet med referencer til H.C. Andersens eventyr fx Prinsessen på ærten og Snurretoppen.

Af Mai-Britt Aagaard Kristensen

Cykellegebanen understøtter skolereformen
Sophieskolen er designet efter den nye skolereforms retningslinjer. Cykellegebanen understøtter målet om at skabe øget fokus på bevægelse og udeliv i skoletiden. Den nye skoles gode gang- og cykelforbindelser gør banen lettilgængelig for brugerne:

Mulighederne for bevægelse er skabt – ungerne finder hver dag på helt ukendte lege, som ingen havde drømt om – det er virkelig en kæmpe gave. Aldrig har så mange børn haft mulighed for at bevæge sig så trygt og godt”, siger skoleleder Jan Axelsen.

 

 

Plads til alle (hjul)
Cykellegebanen tilbyder kommunens borgere – og særligt eleverne på skolen – et helt nyt rum at udfolde sig i, hvad enten de er på cykel eller ej.

Cykellegebanen er udformet som et multifunktionel bevægelsesområde, som inviterer til leg, læring og interaktion. Her kan man køre op på snurretoppen, øve sig i slalom og tage tilløb og cykle hen over små asfaltbobler. De mange jordtoppe, som ligger strøet ud over arealet, inviterer også til ophold af forskellig art.

Børn i alle aldre har taget banen til sig, og den bruges flittigt i både frikvarterer og som en del af undervisningen. Hele området og særligt den asfalterede multilegebane bruges også til andet end at cykle fx til at løbe på løbehjul og rulleskøjter. Det skaber en masse blandet trafik på området, som skærper børnenes opmærksomhed:

Store og små lærer helt naturligt at tage hensyn til hinanden”, udtaler lærer, Hugo Andresen.

 

 

Cykellegebanen i Guldborgsund Kommune kort og godt

Navn: Eventyrbanen 
Adresse: Poul Martin Møllers vej, 4800 Nykøbing Falster 
Indviet: 29. juni 2017
Arealstørrelse: ca. 10.000 m2
Entreprenør/landskabsarkitekt: MSE A/S - Landskabsarkitekt Møller & Grønborg A/S 
Omkostninger: 1.900.000 kr.
Yderligere oplysninger: Jette La Fontaine, JLF@guldborgsund.dk

 KICKSTART CYKELGLÆDEN PÅ CYKELLEGEBANERNE

Vaerdatvide

Støt op om et godt børneliv