Hjælp din kommune

Hjælp din kommune på Vestegnen ved at indberette fejl og mangler, hvor cyklister færdes.

Er forholdene for cyklister på Vestegnen i orden?

Er du tilfreds med forholdene for cyklister på Vestegnen?

Hverken Cyklistforbundet eller kommunernes teknisk forvaltninger eller politikere kan have indsigt i alt. Her kommer du ind i billedet. Er der forhold, der set fra et cyklist-synspunkt kunne gøres bedre? Beskriv problemet og send det til den lokale repræsentant for DCF i den pågældende Vestegns-kommune. Vedlæg gerne et billede af forholdene.

Det, du specielt gerne må kommentere, er forhold vedrørende (mangel på) sikkerhed, tryghed, fremkommelighed, komfort eller vedligeholdelse.

  • Dårlig sikkerhed kan f.eks. være manglende cykelstier eller tilbagetrukne stopstreger.
  • Mangel på tryghed kan være manglende eller dårlig belysning på veje eller stier.
  • Dårlig fremkommelighed kan være bomme, andre typer af forhindringer eller omveje.
  • Dårlig komfort kan være belægning eller unødige bump.
  • Dårlig vedligeholdelse kan f.eks. være huller i asfalt eller grusstier, manglende snerydning eller bladnedfald der kan være farligt at køre på. 

Send email

- vi sender de indkomne bidrag videre til de pågældende kommune.