Generalforsamling: Torsdag den 2. februar 2018, kl. 19.00
i vores lokaler på Tinderhøj Skole, Fortvej 71, Rødovre

Dagsorden til Generalforsamling:

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag:

Forslag, der ønskes behandlet, må være bestyrelsen skriftligt i hænde senest den 8. februar 2018. (Sendes til: Jens Andersen, Valhøjs Allé 133 C, 2610 Rødovre ).

5. Fremtidigt arbejde

6. Valg   

Formand: Jens Andersen, På valg i 2019

Bestyrelse:        
                Birger Madsen På valg i 2019

                Jens Spelmann På valg i 2019

                John Johnson På valg i 2019

                Lis Jakobsen På valg

                Johan Knudsen På valg

                Flemming Nielsen På valg

Suppleanter:

                Henrik Friis På valg

                 Sindberg På valg

Revisorer: 

                Jann Larsen På valg i 2019

                Inge Jørgensen På valg

Revisorsuppleant:                                     

                Birgit Hendrichsen På valg

Landsmødedelegeret:               

                Jens Andersen På valg

                Flemming Nielsen På valg

Landsmødesuppleanter:     
                Henrik Friis På valg

                Susanne Sindberg På valg

7. Eventuelt

8. Godkendelse af beslutningsreferat