Nordhavnen

Vi kører via Østamager til Nordhavnen og krydstogtterminalen. herfra videre til Tuborg Havn.

Hjem ad den grønne sti til Valby.

Turleder: Lars, mobil 2287 1869. Turlængde ca 50 km, medbring mad og drikkevarer.