Guldborgsund

Aftentur ved Guldborgsund

Vi arbejder lokalt på at fremme trafiksikkerheden for cyklister i og omkring Nykøbing. Vi lægger vægt på socialt samvær, der er et vigtigt islæt i vore cykelture.Afdelingen siger

 • Af Bjarne Arildsen, 24. januar 2018

  Cyklistforbundet i udvalg

   

  For første gang nogensinde er Cyklistforbundet i Guldborgsund blevet repræsenteret i et politisk udvalg i kommunen.

  Rita Paldrup er af byrådet blevet valgt til Folkeoplysningsudvalget, der fordeler penge til foreninger. Som personlig suppleant er valgt Hans Henrik Burmeister.

  I efteråret besluttede afdelingens bestyrelse at indstille Rita Paldrup, der i forvejen sad i udvalget. Det blev meddelt på et opstillingsmøde efter valget, og her stillede Hans Henrik Burmeister op som suppleant.

  Byrådet udpegede begge som dels medlem, dels suppleant for de næste fire år. Afdelingen siger tillykke til begge.

 • Af Lissi Astman Jensen, 21. december 2017

  Alle vore medlemmer med familie ønskes en rigtig glædelig jul med tak for deltagelse i cykelture i 2017.

  Vi ser frem til gode og spændende ture i 2018. Det første arrangement bliver generalforsamlingen tirsdag 6. marts, cykelturene starter tirsdag 10. april. Programmet udsendes som sædvanlig pr. e-mail, brevpost og lægges her på hjemmesiden.

 • Af Hans Henrik Burmeister, 01. november 2017

  CYKLISTFORBUNDET
  GULDBORGSUND

  Afholder 14. november
  "Cykelpolitisk Valgmøde"
  vedrørende Cykelpolitik i
  Guldborgsund Kommune.

  Cafeen på Kulturforsyningen
  Voldgade 1, 4800 Nykøbing F.

  kl. 18:30 - 21:00.

  Kandidaterne denne aften,
  der enten stiller op til Kommune- eller Regionsvalget er:

  Jonas Knudsen (A)
  Christian Nyborg Mortensen (B)
  Annemette Johnsen (F)
  Tanja Beckmann (G)
  Jesper Tang Pedersen (O)
  Claus Bakke (V)

  De vil her give deres holdning til 
  trafik og fremme af cyklisme i
  Guldborgsund Kommune

   

   

 • Af Bjarne Arildsen, 24. september 2017

  Cyklistforbundet til møde om trafiksikkerhed

   

  Den lokale afdeling af Cyklistforbundet har været til det årlige møde med trafiksikkerhedsrådet i Guldborgsund Kommune.

  Vi havde gjort et godt forarbejde og kunne på mødet påvise flere steder, hvor trafiksikkerheden for cyklister halter. Det er blandt andet på Vandmøllepladsen og langs havnen i Nykøbing, ved jernbaneoverkørslen ved Radbjerg og på Nykøbingvej i Sakskøbing.

  Repræsentanter for både kommunen og politiet lyttede til, hvad vi sagde, og det er vores indtryk, at der vil blive gjort noget ved de problemer, som vi har rejst.

  Fra kommunens side blev det oplyst, at man fremover vil gribe trafiksikkerhedsarbejdet an på en anden måde. Fremover skal man i højere grad prøve at ændre uheldig adfærd i trafikken, og derfor skal der holdes flere møder med os og med andre grupper af trafikanter. Vi har sagt, at vi meget gerne møder op.

  Fra afdelingens side deltog i øvrigt Birgitt Bjerre, Hans Henrik Burmeister, Erik Andersen og Bjarne Arildsen i mødet med trafiksikkerhedsrådet.

 • Af Bjarne Arildsen, 30. juni 2017

  Guldborgsunds cykellegebane blev torsdag 29. juni indviet ved Sophieskolen i Nykøbing F.

  Trods regnvejr var en del børn og voksne mødt op for at være med til begivenheden.  Det samme var repræsentanter fra kommunen og fra den lokale afdeling af Cyklistforbundet.

  Sidstnævnte fik delt en del af vores brochurer ud til de voksne, der var til stede, og der blev taget godt imod dem.

  Borgmester John Brædder, skoleleder Jan Axelsen og direktør Klaus Bondam fra Cyklistforbundet tog som de første en cykeltur rundt på banen. Derefter klippede de i fællesskab en rød snor, og så kunne alle andre tage banen i brug.

  Alle tre holdt også taler, og Klaus Bondam havde ros til os i den lokale afdeling for vores arbejde.

 • Af Bjarne Arildsen, 07. juni 2017

  Cykellegebane er snart klar

  Den nye cykellegebane i Nykøbing er snart klar til indvielse.

  Efter problemer med våd jord ved Sophieskolen er arbejdet med den nye bane for alvor kommet i gang her i foråret. Og torsdag 29. juni indvies banen mellem klokken 14 og 15.

  Banen er en af ti i landet, som er oprettet med bidrag fra Nordea. Desuden har Guldborgsund Kommune også bidraget med penge til, at banen kunne oprettes.

  Cyklistforbundet, både lokalt og på landsplan, har bidraget til arbejdet med cykellegebanen. Og på indvielsesdagen vil medlemmer af Cyklistforbundet, Guldborgsund være til stede.

 • Af Bjarne Arildsen, 07. juni 2017

  Ny cykelsti på Prinsholm

  Cyklistforbundet, Guldborgsund har her i foråret fået et mangeårigt ønske opfyldt af Guldborgsund Kommune.

  Skæve fliser på en cykelsti langs Prinsholmvej er blevet fjernet og  erstattet af glat asfalt. Så fremover kan cyklister færdes på strækningen uden frygt for at vælte.

  Den nye cykelsti er cirka en kilometer lang og skal også kunne bruges af fodgængere.

 • Af Bjarne Arildsen, 05. maj 2017

  Cyklister med til Foreningsdag

  Den lokale afdeling af Cyklistforbundet deltog fredag for første gang i Foreningsdagen ved Lindholmcentret i Nykøbing, hvor forskellige lokale foreninger har aktiviteter for alle.

  Fire medlemmer havde stillet en cykelbane af kegler op på en græsplæne. Her kunne børn prøve deres evner i at manøvrere på to hjul, og det var de fleste af dem rigtig gode til.
  Blandt deltagerne var nogle indvandrerpiger, der næsten ikke var til at få ned af cyklerne igen.

  50-60 mennesker var forbi vores aktivitet, og vi fik også delt en masse af vores foldere ud til folk.Vejret var koldt og vådt, men arrangementet var fint, og vi har allerede lovet arrangørerne i Restart Lindholm, at vi deltager til næste år.

 • Af Lissi Astman Jensen, 25. april 2017

  Store Cykeldag

  Gedser ad Cykelblomstens stilk

  Søndag 11. juni 2017 kl. 10 fra Nykøbing eller kl. 11 fra Marrebæk.

  Turen rundt fra Marrebæk er 34 km og fra Nykøbing 58 km. Alle er velkomne. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig forud.
  Pris 35 kr. incl. kort og forfriskning ved ankomst til Marrebæk kl. ca. 14.30.

  Mødested: Enten Kulturforsyningen, Voldgade 1, Nykøbing kl. 10
  eller Marrebæk B&B Frederiksminde, Marrebæk Norvej 7 kl. 11. 

  Medbring frokost, som spises med udsigt over Østersøen. Nærmere beskrivelse

  Arrangør:  Sundgruppen og Cyklistforbundet Guldborgsund

   

   

 • Af Lissi Astman Jensen, 19. marts 2017

  Nyt fra Guldborgsund afdeling

  Cyklistforbundet, Guldborgsund afdeling har afholdt den årlige generalforsamling.

  Der blev ændret lidt på bestyrelsens sammensætning.
  Formanden Bjarne Arildsen, kassereren Erik Kjørup Andersen og suppleanten Niels Lyck blev alle genvalgt.
  Hans-Henrik Burmeister blev valgt til bestyrelsen og som suppleant blev Irene Hansen valgt.
  Jan Høj ønskede at udtræde af bestyrelsen.
  Bestyrelsen konstituerer sig ved snarligt bestyrelsesmøde.

  Nu er det forår, og vi starter snart med vore cykelture. Første tur er søndag 2. april kl. 10, derefter er der tur tirsdag 11. april kl. 17.30. Begge ture er "ud i det blå", vi mødes ved Kulturforsyningen, Voldgade 1.

  Vi håber, mange medlemmer og interesserede har lyst til at køre med. Se Aktivitet for yderligere datoer.

 • Af Bjarne Arildsen, 12. februar 2017

  20 til cykelmøde om Møn

  20 tilhørere var til stede, da Cyklistforbundet Guldborgsund tirsdag, 7. februar 2017, havde foredrag om en cykeltur til Møn. Foredraget blev holdt af Allan Petersen fra Farum, der viste flotte billeder fra Møn og fortalte om øen og dens mange kirker. Bagefter var der tid til en hyggelig snak om forskellige cykelemner.

  Næste arrangement i foreningen er generalforsamling, der holdes tirsdag 7. marts 2017 klokken 19 i Kulturforsyningen i Nykøbing.

 • Af Bjarne Arildsen, 06. februar 2017

  Cykeltur rundt på Møn

  I den flotte september i fjor tog Allan Petersen fra Farum på en uges cykeltur på Møn. Det er der nu kommet et billedforedrag ud af, og det vises på tirsdag, 7. februar, i Kulturforsyningen i Nykøbing fra klokken 19. Cyklistforbundet i Guldborgsund står for arrangementet.
 • Af Bjarne Arildsen, 10. januar 2017

  Nytårshilsen

  Bestyrelsen for Cyklistforbundet i Guldborgsund ønsker alle sine medlemmer et godt nytår.

  Samtidig gør vi opmærksom på, at der er en ny tur- og mødeliste på vej til jer. Mange har fået pr. mail, og andre får pr. brev i den kommende tid.
  Vi håber, at vi ses til både møder og ture i løbet af foråret.

   

 • Af Lissi Astman Jensen, 10. november 2016

  Aflysning af møde 15.11.2016

  Medlemsmødet tirsdag 15. november 2016 på Kulturforsyningen er desværre aflyst.

 • Af Bjane Arildsen, 04. oktober 2016

  Kommune satser på cykelturisme

  Guldborgsund Kommune vil nu satse mere på cykelturisme.

  Kommunen har netop meldt sig ind i landsforeningen Dansk Cykelturisme, der arbejder for at fremme cykelturisme i Danmark. Cyklistforbundet spiller en aktiv rolle i foreningen.

  Desuden har kommunen netop ansat en turistkoordinator, der også kan arbejde med lokal cykelturisme.

 • Af Bjarne Arildsen, 20. september 2016

  Nye cykelstier er på vej

  Mere fokus på cyklister

  Guldborgsund Kommune har sat en række projekter, der skal styrke den lokale cyklisme, på budgettet for de kommende år. Det er projekter, som den lokale afdeling af Cyklistforbundet har efterlyst i flere/mange år.

  I 2017 færdiggøres cykelstier på Gåbensevej. I 2018 etableres der cykelbaner langs Nystedvej fra Øster Toreby til Fuglsang, og i 2019 kommer der cykelstier langs Bøtø Ringvej. I 2019 vil der også komme bredere cykelbaner på Guldborgvej.

  I mindre målestok vil en grus-cykelsti bag Katedralskolen blive asfalteret, og der kommer en ny bro på Nørre Boulevard over Tingsted Å. 

  Repræsentanter for Cyklistforbundet blev orienteret om de nye initiativer på et møde i Trafiksikkerhedsrådet forleden, og vi er meget tilfredse med disse og andre initiativer til gavn for cyklisterne.

  Der er flere gode nyheder fra mødet, og dem vil vi orientere om senere her på siden.

 • Af Bjarne Arildsen, 10. juli 2016

  Turplan er på vej

   
  Bestyrelsen i Cyklistforbundet Guldborgsund har været samlet for at lave en tur- og mødeplan for efteråret 2016. Der bliver både aftenture og søndagsture, de fleste i august og september. Når listen er helt klar, sendes den ud til medlemmerne. Det sker i løbet af juli.
 • Af Bjarne Arildsen, 10. juli 2016
 • Af Bjarne Arildsen, 10. juli 2016

  Glæde over kommende Storstrømsbro

   
  I Cyklistforbundet Guldborgsund er der stor glæde over, at regeringen forleden besluttede at fremrykke byggeriet af en kommende Storstrømsbro. 
  Byggeriet kan begynde allerede til næste år, og en ny bro – med cykelsti – kan være klar i 2022. Det er to år før ellers besluttet. 
  Med den nye bro kan cyklister, både lokale og turister, komme fra Lolland-Falster til Sjælland og omvendt. Hele året rundt.
   
  Beslutningen er en stor sejr for alle de lokale kræfter – politikere, organisationer og enkeltpersoner – der har presset på for en ny bro til erstatning for den gamle, der snart fylder 80 og er i meget ringe forfatning.
  Den lokale afdeling af Cyklistforbundet har også været med i presset. Vi har indgivet høringssvar og støttet både et Folkemøde samt den lokale underskriftsindsamling.
  Og vi er som sagt meget glade for, at byggeriet, trods mange forhindringer, snart kommer i gang.
 • Af Bjarne Arildsen, 14. juni 2016

  15 med på Store Cykeldag-tur

   
  15 medlemmer af Cyklistforbundet Guldborgsund deltog søndag i afdelingens tur på Store Cykeldag, som er et landsdækkende arrangement.
   
  Starten gik fra Kulturforsyningen i Nykøbing, og vi kørte over Toreby til Sønderskovhjemmet og Frostrup Skov, hvor vi så den gamle flådeeg og lagde en folder i en geo-catch boks på stedet.
   
  Frokosten blev indtaget i Kettinge Grusgrav, og derefter var der en afstikker til Nysted Havn, hvor vi spiste is.
   
  Derefter tog fire til sommermøde på Sønderskovhjemmet, mens resten cyklede hjem til Nykøbing.
   
  Vejret var fint, men der var lidt blæst og småregn undervejs.
 • Af Bjarne Arildsen, 02. juni 2016

  Folder om skolecykling er på vej

   
  Sammen med Sophieskolen har Cyklistforbundet, Guldborgsund lavet udkast til en folder om, hvordan elever kommer frem til skolen på cykel.
   
  Hans Henrik Burmeister og Bjarne Arildsen har skrevet indledning til folderen, tjekliste for cykler samt gode råd til forældre. Skolen kommer med mere tekst til folderen.
   
  Desuden er der stadig forskellige trafikmæssige forhold ved skolen, der skal bringes  i orden. Dem går Hans Henrik videre til Guldborgsund Kommune med.
   
  Folderen, der skal have henvisninger til Cyklistforbundets hjemmeside og en Facebookgruppe, skal uddeles efter sommerferien.
 • Af Bjarne Arildsen, 02. juni 2016

  Turistmøde på Marielyst

   
  Cyklistforbundet, Guldborgsund deltog forleden i dialogmøde om turisme. Det blev holdt på Marielyst Badehotel, det tidligere Nørrevang.
   
  30-40 mennesker, der arbejder med turisme, deltog i mødet, hvor der blev drøftet, hvordan man får en fælles platform for turismen i Guldborgsund.
   
  Fra Cyklistforbundet deltog tre medlemmer, nemlig Bjarne Arildsen, Niels Lyck og Svend Erik Andersen, som omtalte kommende cykelarrangementer, blandt andet Store Cykeldag og Falster Rundt.
 • Af Bjarne Arildsen, 01. juni 2016

  Første cykeldag med somaliere

  To medlemmer af Cyklistforbundet, Guldborgsund, deltog forleden i en cykeldag i Lindholmcentret, hvor somaliske kvinder skulle lære at cykle.
   
  Det er ikke let, når man ikke har prøvet at cykle før. Kvinderne ville det hele, både køre frem, dreje og holde balancen på en gang. Det resulterede i et par styrt, men ingen kom heldigvis noget til.
   
  Cykeldagen gentages på lørdag, 4. juni.
 • Af Lissi Astman Jensen, 11. maj 2016

  Cykeltur til Bogø - husk ændret dato

  Vi minder lige om, at datoen for cykeltur til Bogø, inkl. sejltur med færgen Ida er søndag 15.5.2016 - pinsedag - og ikke, som det fremgår af det udsendte forårsprogram, lørdag 14.5.2016.

  Der er afgang fra Kulturforsyningen kl. 9 og fra Stubbekøbing Havn kl. 11.

  Det er et gratis arrangement - alle er velkomne. Færgen fejrer sæsonstart.

 • Af Bjarne Arildsen, 01. maj 2016

  54 kørte rundt om sundet

   
  54 cyklister, blandt andet en del medlemmer af Cyklistforbundet, var med, da der søndag, 1. maj, var 20 års fødselsdag på Sundruten.
   
  Vejret var med solskin og ikke meget vind meget velegnet til turen. Desuden viste naturen sig fra sin flotteste side med et blåt Guldborgsund med hvide svaner, lysegrønt løv i skovene og gule mælkebøtter i grøftekanterne.
   
  Turen gik som sædvanligt først gennem Hamborgskoven og rundt til tunnellen og Guldborg, hvor der var frokost ved det lokale bådelaug. Derefter kørte cyklisterne mod syd langs Guldborgsund på Falster-siden, og klokken cirka 14 var alle tilbage ved startstedet ved Annes Fisk i Nykøbing.
   
  I anledning af fødselsdagen var der ved afslutningen champagne samt kolde øl og sodavand til alle deltagere.
 • Af Bjarne Arildsen, 28. april 2016

  Cyklistforbund og skole sammen om trafikfolder

  Eleverne på den nye Sophieskole i Nykøbing skal have den bedst mulig cykelstart på det kommende skoleår.
   
  Hans  Henrik Burmeister og Bjarne Arildsen fra Cyklistforbundet Guldborgsund var derfor onsdag til møde med blandt andet skoleleder Jan Axelsen på Sophieskolen. Formålet med mødet var at lave en ny folder om, hvordan skolens elever kommer sikkert til og fra den nye skole på cykel. 
  Folderen bygger på en kommunal trafikplan for skolen, og Hans Henrik har været med til at lave denne trafikplan.
  Den nye folder skal indeholde kort og oplysninger til sikre cykelveje til skolen samt råd om trafik og vedligeholdelse af cyklen. Desuden bliver der information til forældrene om, hvordan de kan hjælpe deres børn godt afsted på cykel.
   
  Cyklistforbundet skal levere noget af teksten til folderen, der skal være klar til uddeling til eleverne og deres familier inden sommerferien.
 • Af Bjarne Arildsen, 13. april 2016

  Folkemøde for en ny Storstrømsbro

  Cyklistforbundet i Guldborgsund var med til det folkemøde for en ny Storstrømsbro nu, som søndag 10. april blev holdt på Masnedø Fort ved Vordingborg.
  Et par repræsentanter for afdelingen deltog sammen med cirka 300 andre i mødet. Det var arrangeret af LO Lolland Falster og havde til formål at lægge pres på regeringen, så den sætter gang i byggeriet af en ny bro så hurtigt som muligt.
  Initiativet blev bakket op af en række lokale partiforeninger og organisationer, herunder også Cyklistforbundet. Lokalformand Bjarne Arildsen og næstformand Svend Erik Andersen fik snakket med mange og delte eksemplarer af en ny folder om afdelingen og Cyklistforbundet ud.

 • Af Lissi Astman Jensen, 30. marts 2016

  Cykeltur til Bogø
  ændret dato

  Ifølge turprogrammet: Lørdag 14.5.2016 er ændret til søndag 15.5.2016 (pinsedag). Afgang kl. 9 fra Kulturforsyningen. Vi tager færgen fra Stubbekøbing kl. 11.

 • Af Lissi Astman Jensen, 30. marts 2016

  Invitation til Folkemøde for en ny Storstrømsbro søndag 10. april kl. 14
  Masnedø Fortet, Masnedø

  Der indkaldes til Folkemøde for en ny Storstrømsbro nu. Det er LO Lolland-Falster der, med støtte fra en række lokale græsrodsbevægelser, foreninger og politiske partier, holder Folkemødet. Det er en demonstration for at opførelsen af en ny bro skal påbegyndes i år 2016, så den kan stå færdig i 2021. Det er samtidig en demonstration mod, at regeringen og et flertal i Folketinget har fjernet påbegyndelsen af den ny bro fra dette års finanslov og i princippet skudt projektet ud i det uvisse.

  Cyklistforbundets lokale afdeling støtter op om arrangementet.
  Der arrangeres gratis kørsel med bus fra Nykøbing Falster, Cementen kl. 13.15 til Folkemødet og hjem igen.
  Tilmelding, hvis du vil køre med bus, på 70 300 884 eller på jorgen.n@3f.dk senest torsdag 7. april.

 • Af Lissi Astman Jensen, 10. februar 2016

  Støt en ny Storstrømsbro

  Vi havde et godt og hyggeligt medlemsmøde i går på Kulturforsyningen. Tanja Beckmann fortalte om det store arbejde, der er i gang for at overbevise politikerne om, at det er meget nødvendigt med en ny Storstrømsbro, og at prioritere den højt, det haster.
  Der vil i morgen blive afleveret mere end 6.200 underskrifter til transportministeren. Forhåbentlig giver det en stor forståelse for behovet.
  Hvis ikke du har skrevet under på underskriftsindsamlingen, beder vi dig gøre det, så den kan nå at komme med i morgen, det er på:

  www.skrivunder.net/storstroemsbroen

   

 • Af Hans-Henrik Burmeister, 26. januar 2016

  Referat af statusmøde for trafikplan vedr. Poul Martin Møllersvej / Sophieskolen

  Den 7. januar 2016 blev der afholdt statusmøde for følgegruppen, der vedrører den nye skole Sophieskolen, der etableres på Poul Martin Møllersvej.

  Læs mere.
 • Af Lissi Astman Jensen, 25. januar 2016
  Rigtig godt nytår!

  Vi starter det nye år med at ønske alle et godt og oplevelsesrigt cykelår. Vi håber på, at alle gode kræfter må blive sat ind på at få en løsning vedrørende en ny Storstrømsbro i dette år, så uvisheden bliver jaget på flugt.

  Vi er nu klar til at tage fat på forårssæsonens arrangementer.

  Vi afholder medlemsmøde tirsdag 9. februar 2016 kl. 19 på Kulturforsyningen, lokale 1. Vi får besøg af Tanja Beckmann, der vil fortælle om underskriftsindsamlingen, der er i gang vedrørende Storstrømsbroen. Vi glæder os til at se rigtig mange, så vi kan få et hyggeligt møde

   

 • Af Lissi Astman Jensen, 24. juli 2015

  Cykelsti Lolland rundt

  I Folketidende torsdag 23. juli 2015 kunne man læse om Lolland Kommunes fremtidsplaner vedrørende ny cykelsti. De går ud på, at man skal kunne cykle fra den nye togstation i Holeby, forbi Maribo, Knuthenborg, Kragenæs, Nakskov og Nakskov Fjord, man kan så fortsætte langs diget på Sydlolland. Det lyder som et meget spændende projekt, som vil være til gavn og glæde for beboerne på Lolland såvel som for cykelturister, der kommer på de kanter. Også de mange cyklister fra Guldborgsund Kommune vil sikkert kunne se frem til nogle spændende ture, så vi håber det lykkes med projektet.

 • Af Lissi Astman Jensen, 13. juni 2015

  Sidste tur inden sommerferien

  Tirsdag 16. juni 2015 er den sidste cykeltur inden sommerferien.Vi tager madpakkerne med, som vi plejer. Turen går til Marielyst.

  Vi starter igen ved at deltage i festugen på en aftentur, som Cyklistforbundet i Guldborgsund afdeling arrangerer. Turen bliver på Motionsslangen. Det har igennem flere år været en tradition at starte efterårssæsonen på denne måde. Som sædvanlig kører vi fra Kulturforsyningen kl. 18. Vi får en kaffepause undervejs. Turen bliver på 20 - 25 km, det vil dermed sige, at det er halvdelen af Motionsslangen, der køres denne aften. Det kunne være hyggeligt at starte efter sommerferien med en stor flok cyklister. Alle er velkomne til at cykle med - måske får I lyst til at fortsætte på vores faste ture

  Alle vore medlemmer ønskes en rigtig god sommer. Programmet for efteråret bliver udsendt i løbet af sommeren og vil også blive lagt her på hjemmesiden under "Aktiviteter"

 • Af Lissi Astman Jensen, 05. juni 2015

  "Vi cykler i dag" - det er den 7. juni

  tidligere "Store cykeldag"

  Nyt navn, men samme gode formål. Cyklistforbundet er gået sammen med flere foreninger for friluftsfolk om en fælles cykeldag en gang om året. Forhåbningen er, at få hele Danmark ud at cykle den dag og helst fortsætte med det hele sommeren.

  Cyklistforbundet i Guldborgsund har arrangeret en cykeltur lokalt, hvor vi kører på Motionsslangen, som er en smuk og spændende cykelrute.
  Der bliver frokostpause - så tag endelig en madpakke og drikke med. Der bliver i øvrigt små pauser undervejs. Vi regner med at køre ca. 45 km.

  Start fra Kulturforsyningen i Nykøbing kl. 10.

  Alle er velkomne!

   

 • Af Lissi Astman Jensen, 27. maj 2015

  Cykelmedtagning i enkelte busser

  Formanden for Cyklistforbundets lokalafdeling, Bjarne Arildsen har sammen med Birgitt Bjerre været til møde i Guldborgsund Kommune 26. maj 2015 angående cykelmedtagning i busser.
  Man enedes om et projekt med inddragelse af busserne mellem Nykøbing F. og Gedser samt mellem Nykøbing F. og Stubbekøbing. Det vil kunne arrangeres ved fjernelse af nogle sæder i busserne, så der bliver plads til cykler i stedet.
  Dette kan især blive til glæde for turister, ikke mindst på cykelruten København - Berlin. Forslaget vil blive behandlet i teknisk udvalg.

 • Af Hans-Henrik Burmeister, 28. april 2015

  Resume af Trafikplans møde afholdt den 20. april 2015

  I forbindelse med etableringen af den nye skole, Sophieskolen, der får lokation på Poul Martin Møllersvej, blev der den 20. april 2015 på Guldborgsund Kommunekontor afholdt møde vedrørende trafikplanen, der omfatter området omkring Poul Martin Møllersvej.

  På mødet deltog forskellige repræsentanter fra bl.a. Guldborgsund Kommune, CELF, Seniorklubberne, Boligselskabet Vendersbo, Nykøbing F. Hallen, SOSU, Ældresagen, Fjordskolen, Forældrerepræsentant samt Cyklistforbundets lokalafdeling.

  Mødet blev indledt med en status fra Kommunen.

  Der blev fremlagt de forskellige tiltag, som Kommunen etablerer i forbindelse med den nye skole.

  Der bliver anlagt en cykelsti/gangsti i Vendersbo's areal, der videreføres til den planlagte sti, der skal etableres på grunden ved Katedralskolen.

  Der anlægges et Campustorv mellem Katedralskolen og Sophieskolen.

  Cyklistforbundet foreslog, at Fjordskolen starter med at cykeltræne skolebørn, via de nye ruter, til den nye skole. Skolen påtænker dette og vil formidle dette videre til forældrene.

  Gennemgang af de farlige krydsninger, forbedringer af vej og cykelforhold.

  Eventuel lukning af Nørre Boulevard ved Thorsensvej, lukning af sydlig ende af Poul Martin Møllersvej.

  Kommunen ønsker, at der udarbejdes en informationsfolder. Denne folder skal bl.a. indeholde information om området, herunder tilgangsveje til skolen/skolerne. Denne tænkes udarbejdet af bl.a. skolerne samt Cyklistforbundet.

  Kommunen kunne berette, at Etape 1, der omfatter etablering af forbindelsesvej fra Merkurs Plads til Skovalléen forventes færdig til årsskiftet 2016.
  Der etableres dobbelt cykelsti i "sydlig" vejspor på strækningen. Der etableres fodgængerfelt over vejen Merkurs Plads, dette udstyres tillige med blink.

  Etape 2. Kommunen indhenter ultimo 2015 entreprenørtilbud på Campustorv, etablering af P-pladser. Forventes færdigt april 2016.

  Etape3. "Det brede område" færdiggøres, dette omfatter sikring af vejkrydsninger, afmærkning af cykelruter til Sophieskolen. Forventes færdig til august 2016.

 • Af Lissi Astman Jensen, 25. april 2015

  Så skal vi have gang i cyklerne - kom og kør med!

  Vi kører hver tirsdag aften kl. 18 fra Kulturforsyningen og enkelte søndagsture, se i aktivitetskalenderen. Alle er velkomne.

   

 • Af Lissi Astman Jensen, 03. april 2015

  Konstituering af bestyrelsen 2017

  Formand:  Bjarne Arildsen, medlem af trafikudvalget
  Tlf.: 54 86 00 05

  Næstformand: Svend Erik Andersen,
  Tlf.: 54 85 86 86 - Mobil 40 27 28 85

  Kasserer: Erik Kjørup Andersen, medlem af trafikudvalget
  Tlf.: 40 87 90 74

  Sekretær: Lissi Astman Jensen
  Tlf.: 30 14 02 05

  Menigt medlem: Hans-Henrik Burmeister,
  administrator af afdelingens Facebook-side, "Cyklistforbundet Guldborgsund"  
  Tlf.: 21 44 17 79

  Suppleant: Niels Lyck,
  Tlf.: 20 85 14 28

  Suppleant: Irene Hansen
  Tlf.: 22 40 26 78

 • Af Lissi Astman Jensen, 25. marts 2015

  Cykelstart 2015

  Det er blevet forår, og vi skal have cyklerne klar til start på vore ture i forårssæsonen. Den første tur bliver en aftentur til Systofte tirsdag 14. april kl. 18.00 fra Kulturforsyningen. Kom og kør med - alle er velkomne!

 • Af Lissi Astman Jensen, 21. januar 2015

  Medlemsmøde tirsdag 10. februar 2015 er desværre aflyst

 • Af Lissi Astman Jensen, 10. november 2014

  Indvielse af omfartsvej ved Nykøbing
  15. november 2014

  I forbindelse med festlighederne ved indvielse af den nye omfartsvej ved Nykøbing deltager Cyklistforbundet, Guldborgsund med en cykeltur på hele omfartsvejen. 

  Vi mødes ved Stark, Energivej 7, Nykøbing  kl. 8.15.

  Herfra cykler vi ud til omfartsvejen.

  Der kræves ikke tilmelding, man kan bare møde op, så velkommen til en helt speciel cykeltur.

 • Af Lissi Astman Jensen, 04. september 2014

  Cykeltur om Maribosøerne

  Søndag 24. august 2014 havde vi en dejlig cykeltur rundt om Maribosøerne. Reni og Per fra Skelstrup stod for arrangementet.
  Der var 10 deltagere fra Nykøbing og i alt 17 på turen. Det var fint vejr, men med en del blæst.
  Vi havde en hyggelig spisepause ved Skelsnæs-pavillonen, hvor der var lange borde og bænke.
  Cykelturen sluttede hos Reni og Per med kaffe og dejlig æblekage. Vi så derefter deres flotte have med overvældende mange Georginer i alle farver, foruden stor køkkenhave.

  Til aften blev der grillet, og vi nød den meget lækre grillmad med masser af dejligt tilbehør.
  Vejret var så fint, at vi kunne sidde udenfor at spise.

  Tak for et flot arrangement!

 • Af Lissi Astman Jensen, 15. august 2014

  Aftenture

  Nu har vi taget fat på tirsdagsturene, der starter kl. 18, de er godt i gang med fin tilslutning. Vi tager madpakkerne med, sidste gang bliver 19. august. Derefter bliver der holdt en kortere kaffepause undervejs på turene. Vi skulle jo gerne være hjemme inden, det bliver mørkt. Men tag cykellygterne med for en sikkerheds skyld. Sidste tirsdags-aftentur bliver 16. september.

  Lørdagsture:
  I perioden 27. september til 29. november køres lørdagsture ud i det blå, hvis vejret tillader det. Turene starter kl. 9.30 og slutter kl. 11.30 og er på 25 - 30 km.

  Desuden køres længere lørdagstur eller søndagstur en enkelt gang om måneden i september, oktober og november måned, såfremt vejret tilladere det.
  Alle ture og arrangementer fremgår af aktivitetskalenderen.

 • Af Lissi Astman Jensen, 09. juli 2014

  Nye og spændende cykelture omkring Guldborgsund

  I forbindelse med cykelruten fra Berlin til København er Cykelblomsten Guldborgsund et ophold på Lolland-Falster med 6 naturskønne cykelruter. Alle med udgang fra Nykøbing F. til henholdsvis Marielyst, Østfalster, Skovtur, Sundruten, Sakskøbing og Nysted

  Hver dagstur har en længde på mellem 31 og 52 km.

  Nogle af ruterne indgår i projektet Panoramaruterne. Cykelblomsten kan i år findes på internettet, www.sundruten.dk/cykelblomsten og vil blive beskrevet i et hæfte, som udkommer til foråret 2015.
  Initiativtager og forfatter Birgitt Bjerre, formand for Naturområde Guldborgsund har sammen med et team udarbejdet og beskrevet Cykelblomstens ruter med seværdigheder m.m.

  Nykøbing F. Turistforening har sendt Cykelblomst flyers til uddeling på event Warnemünde Woche. Desuden sendes flyers til Lolland-Falsters over 100 turiststeder.

  Man håber på, at rigtig mange cyklister, såvel turister som lokale, vil benytte de 6 pragtfulde cykelruter.


 • Af Lissi Astman Jensen, 28. oktober 2013

  Valg til Hovedbestyrelsen 2013

  På Landsmødet 26.-27. oktober 2013 er vores lokalformand, Bjarne Arildsen, blevet valgt ind i Hovedbestyrelsen. Bestyrelse og medlemmer i Guldborgsund afdeling ønsker stort til lykke og glæder os over valget.

  Med vort lokale kendskab til dig, Bjarne, er vi sikre på, at dit arbejde i bestyrelsen vil blive til gavn og være medvirkende til styrkelse af både ledelse og økonomi i Cyklistforbundet, som synes nødvendig for en solid forening i tiden fremover.

  Vi er sikre på, at de opgaver, du bliver tildelt, vil blive varetaget på bedste vis.

 • Af DCF Guldborgsund, 03. august 2013

  Lokale ruter på VisitEastdenmark

  Der er nu kommet lokale ruter - samlet kaldet Panorama-ruten - fra Falster og Østlolland på VisitEastdenmark, som er en turist-hjemmeside for Østdanmark. Læs mere om ruterne eller se mere på www.visiteastdenmark.dk/cykelruter-panorama.

 • Af Bjarne Arildsen, 16. januar 2013

  15 cyklister besøgte CELF

  Tirsdag, 15. januar, besøgte 15 medlemmer af Dansk Cyklist Forbund, Guldborgsund, cykelmekanikeruddannelsen på CELF i Nykøbing.

  Under besøget, der varede i to timer, blev vi vist rundt af lærer René Frost, der fortalte om uddannelsen og viste forskellige værksteder frem.

  René Frost fortalte blandt andet, at skolen har 60 elever i lære som cykelmekanikere om året. Langt de fleste er unge mænd.

  Uddannelsen, der har eksisteret i cirka 20 år, tager tre år og tre måneder, og der er gode jobmuligheder rundt om i landet bagefter.

  Nogle elever starter egen cykelforretning, når de er udlært, fortalte han også

 • Af Lissi Astman Jensen, 12. januar 2013

  Vinterture

  I vintermånederne har vi ikke fastlagt ruten for cykelturene. Disse planlægges ved start på den enkelte tur. Der tages hensyn til vejr og føre. Hvis du er i tvivl, om turen gennemføres, kan du ringe til en af turlederne:

  Svend Erik Andersen, tlf. 54 85 86 86 / mobil 40 27 28 85

  Jan Høj, mobil 23 25 57 13

  Erik Kjørup Andersen, mobil 40 87 90 74

 • Af Bjarne Arildsen, 29. januar 2012

  DCF kræver bro til cykeltrafik

  Den nuværende Storstrømsbro skal bevares, så cyklister fortsat kan køre fra Lolland-Falster til Sjælland.

  Det skriver bestyrelsen for Dansk Cyklist Forbund, Guldborgsund, i en indsigelse til Banedanmark, der for tiden har en høring igang om, hvad der skal ske med den gamle bro.

  Bestyrelsen peger på en løsning, hvor broen bevares til bil- og cykeltrafik, mens der anlægges en ny forbindelse til togtrafik.

  Uden en sådan bro vil det blive meget besværligt for cyklister at komme over Storstrømmen. De vil i stedet være henvist til busser og tog med lidt eller ingen plads til cykler, eller til Bogø-færgen, der kun sejler i sommermånederne.

  Desuden vil de nationale cykelruter 7 og 9 blive skåret over uden en bro over Storstrømmen.

 • Af Lissi Astman, 02. september 2011

  Friluftsrådets Stifinderpris

   

  I år er Vilhelm Mogensen indstillet til årets stifinderpris af Dansk Cyklist Forbund. Vilhelm er efterfølgende valgt til at modtage ovenstående pris.

  Prisen blev tildelt Vilhelm på Friluftsrådets møde mandag den 29. august 2011.

  Begrundelsen for indstillingen er udarbejdelse af brochurer vedrørende ture med udførlige beskrivelser af ruter med kulturelle og spændende seværdigheder undervejs. Brochurerne dækker ture på Falster og Østlolland.

  "På cykeltur ved Guldborgsund"

 • Af ,
 • Af ,
 • Af ,
 • Af ,
 • Af ,
 • Af ,