Generalforsamling

Ordinær generalforsamling i CYKLISTFORBUNDETs Viborgafdeling

Tirsdag den 18. september kl. 19.00 på Søndermølle, Vinkelvej 40 Viborg

Dagsorden

  1. Valg af ordstyrer og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab og buget
  4. Indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger forinden)
  5. Arbejdsprogram for det kommende år
  6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Ulla Burgwald er indgået i bestyrelsen efter Bent Jensen, Ellen Broge Christensen og Inger Larsen Ørbæk er på valg, begge modtager genvalg.

  1. Valg af revisorer og suppleant
  2. Valg af delegeret til CYKLISTFORBUNDETs landsmøde
  3. Eventuelt

Åbent REJSEFOREDRAG MED BILLEDER kl. 20.00

Efter generalforsamlingen får vi besøg af pensioneret gymnasielærer Poul Grønne Kristensen, Viborg.

Poul har cyklet bl.a. i Indien, Himalaya og på grænsen mellem det delte Tyskland.

Det er den sidste tur Poul vil komme og fortælle.

Foredraget hedder:

Det delte Tyskland set fra cykelsadlen. 

Poul har cyklet 1200 km fra Lübeck i nord til Hof i syd. Poul fortæller og viser billeder fra grænsemuseer, gamle grænseanlæg. Han fortæller om naturen og kulturen og ikke mindst om de oplevelser han har fået via samtaler med de personer, der har levet deres liv i dette område.

Alle er meget velkomne også ikke medlemmer af Cyklistforbundet

Kaffe/te med kage

Kaffe/te med kage

Pris for ikke medlemmer er 30 kr. 
Download programmet her

Med venlig hilsen

bestyrelsen

Inger Larsen Ørbæk