Thisted

Så er den sidste delstrækning af National cykelrute 1 gennem Nationalpark Thy færdig. Det betyder at man kan cykle gennem Nationalpark Thy på langs udelukkende på cykelstier og småveje. Fra Hanstholm og mod øst til Hjardemål Klitplantage er der også lavet cykelsti. Ovenstående billede er fra denne sti. Kom selv og se hvor smukt her er...

Afdelingen siger

 • Af Steen Jensen, 15. marts 2017

  Ordinær generalforsamling i Cyklistforbundets Thisted afdeling 

  onsdag den 29. marts 2017 kl. 19.30

  ved Evan Straarup, Grønningen 54, 7700 Thisted

  D A G S O R D E N
     1.  Valg af ordstyrer

     2.  Formandens beretning

     3.  Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af det reviderede regnskab

     4.  Behandling af indkomne forslag, herunder bestyrelsens forslag til arbejdsprogram

     5.  Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Steen Jensen

     6.  Valg af 2 suppleanter

     7.  Valg af revisor. På valg er Kristine Keiding

     8.  Valg af revisorsuppleant

     9.  Valg af delegerede og suppleanter til Cyklistforbundets Landsmøde. Antal i henhold til Cyklistforbundets regler

    10. Eventuelt

  Efter generalforsamlingen vil Mike Hedlund-White fra Hovedbestyrelsen fortælle om arbejdet her. Mike er vores kontaktperson i Hovedbestyrelsen, og han sidder blandt andet i udvalg omkring cyklermedtagning i den kollektive trafik samt PR og medlemshvervning.

  Mike er også med i arbejdet med planerne om et nyt cykelregister til hjælp ved opklaring af cykeltyverier. Der er således mulighed for at få de nyeste informationer fra Cyklistforbundet ved at møde op til generalforsamlingen.
 • Af Steen Jensen, 01. juni 2016

  Store Cykeldag i Thisted Kommune

  Søndag den 12. juni 2016.

  Start kl. 10.00 fra P. pladsen på Gl Aalborgvej, ca. 700 m fra krydset Hjardemålvej/Gl. Aalborgvej.

  Turlængde ca. 30 km.

  Cyklistforbundet, Thisted afdeling og Naturstyrelsen Thy inviterer på en cykeltur, der går gennem Østerild Klitplantage, rundt om Tømmerby Fjord, gennem Hjardemål Klitplantage og med besøg i testcentret for store vindmøller.

  Undervejs vil skovrider Ditte Svendsen fortælle om plantagerne og arbejdet i forbindelse med etablering af testcentret.

  Turen er på knap 30 km, som cykles i roligt tempo. Undervejs stopper vi nogle gange og får fortælling om området. Vi får også tid til at spise den medbragte mad.

  En del af turen foregår ad grusveje.

  Turledere: Ditte Svendsen, NST Thy og Steen Jensen, Cyklistforbundet, tlf. 4021 8065. 

  For de som vil cykle fra Thisted, er der start fra pølsevognen på havnen kl. 8.30. Turen er så små 40 km længere.


 • Af Steen Jensen, 09. marts 2016

  Ordinær generalforsamling i Cyklistforbundets Thisted afdeling

  tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.30

  i Plantagehuset, Plantagevej 18, 7700 Thisted

  D A G S O R D E N
     1.  Valg af ordstyrer

     2.  Formandens beretning

     3.  Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af det reviderede regnskab

     4.  Behandling af indkomne forslag, herunder bestyrelsens forslag til arbejdsprogram

     5.  Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Evan Straarup

     6.  Valg af 2 suppleanter

     7.  Valg af revisor. På valg er Kristine Keiding

     8.  Valg af revisorsuppleant

     9.  Valg af delegerede og suppleanter til Cyklistforbundets Landsmøde. Antal i henhold til Cyklistforbundets regler

    10. Eventuelt
 • Af Steen Jensen, 21. februar 2015

  Ordinær generalforsamling i 

  Cyklistforbundet, Thisted afdeling

  tirsdag, den 24. marts 2015 kl. 19.30

  i Plantagehuset, Plantagevej 18, 7700 Thisted

    

    Med følgende dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer
   
  2. Formandens beretning
   
  3. Regnskab og budget

  4. Behandling af forslag til arbejdsprogram og indkomne forslag. Der er forslag til konsekvensrettelser af vedtægterne som følge af ændring af Forbundets navn fra "Dansk Cyklist Forbund" til "Cyklistforbundet". 
     (Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).

  5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

     På valg er:

     Kirsten Marager 

     Lars Moss Hansen (modtager ikke genvalg) 

     Steen Jensen

  6. Valg af 2 suppleanter   

  7. Valg af revisor

      På valg er:

      Kristine Keiding 

  8. Valg af revisorsuppleant

     På valg er:

     Anny Pedersen 

  9. Valg af 2 delegerede og 1 suppleant til Landsmødet 

  10. Eventuelt