Foto: Cycling Embassy of Denmark

1039

Cycling Embassy of Denmark

Hele verden kigger mod Danmark for inspiration på cykelområdet. Cyklistforbundet er en af initiativtagerne bag og sekretariat for netværket Cycling Embassy of Denmark. Netværket arbejder for at udbrede viden og kendskab til stærke cykelløsninger både nationalt og internationalt.

Dansk cykelkultur er efterspurgt og velkendt verden over. Cykelambassaden udgør et netværk af specialkompetencer på cykelområdet (eksperter, lokale myndigheder, ngo'er og private virksomheder mv.), der ønsker at fremme cykling over hele verden.

Cykelambassaden har fokus på at dele både dansk og international viden og erfaringer inden for cykelfremme og cykelløsninger blandt andet via masterklasser, studieture, oplæg og guidede cykelture. Cykelmbassaden modtager årligt over 100 udenlandske delegationer.

'Leadership Award for Cycling Promotion'

Cykelambassaden uddeler hvert år en pris til en enkeltperson eller en organisation for en særlig indsats for at fremme cykling. Michael Bloomberg, tidligere borgmester i New York, Hep Monatzeder, viceborgmester i München; Tony Lo, CEO i Giant Global Group in Taiwan og Philippe Crist fra International Transport Forum/OECD er blandt prismodtagerne.

Hvem kan være med?

Netværket er åbent for kommuner, private virksomheder, producenter, organisationer m.m., der på den ene eller anden måde arbejder professionelt med dansk cyklisme. Cykelambassaden arbejder for at udvikle Danmark som cykelland og for at fremme cyklismen over hele verden ved at udbrede kendskabet til danske cykelløsninger.

Besøg ambassadens website