564

Den Nationale Cykelkonference

Hvert år i maj inviterer Cyklistforbundet og Vejdirektoratet eksperter, planlæggere, beslutningstagere og andre, der arbejder med cykelfremme og cykelpolitik, til to dages konference med fokus på vidensdeling og tværfaglig indsats.

Konferencen henvender sig til faggrupper og beslutningstagere, der beskæftiger sig med området - herunder kommunale planlæggere inden for sundhed, byplanlægning, børn og unge, vej/trafik samt forskere, interesseorganisationer, rådgivere, leverandører mv.

Konferencens formål

Cyklistforbundet og Vejdirektoratet tilbyder med konferencen et inspirerende forum for videndeling og tværfaglig tænkning, der skal fremme cykling i Danmark og høste de samfundsmæssige gevinster inden for bl.a. sundhed og klima, som det vil medføre.

Derfor formidles og debatteres resultater og praktiske erfaringer bredt inden for cykelområdet: Lige fra trafiksikkerhed, infrastruktur og cykelteknologi over børnecykling, kampagner og fremkommelighed til cykelturisme og byrum.

Værtskabet

Konferencen planlægges i samarbejde mellem Cyklistforbundet, Vejdirektoratet og den værtskommune, hvor konferencen holdes det pågældende år.

Emneord: Debat, Politik