Støt op om cykelsagen under Folketingsvalget 2019

I år er valgår, og senest den 17. juni 2019 skal der være folketingsvalg i Danmark. Se her, hvordan I som lokalafdeling kan sætte fokus på cyklen i valgkampen.

Vi har samlet en række forslag til, hvad I kan gøre i lokalafdelingerne op til valget for at sætte fokus på cyklen som et bæredygtigt og sundt transportmiddel og på cyklens mange fordele for klima, folkesundhed og trængsel:

  1. Du kan dele vores CYKELLAND.NU film på sociale medier og linke til det digitale cykelkort
  2. Du kan undersøge, hvordan du stemmer cykelvenligt.
  3. Du kan deltage i og stille gode spørgsmål til valgmøder.
  4. Du kan selv planlægge et valgarrangement i din lokalafdeling og invitere andre interesserede.

1. Del CYKELLAND.NU film på sociale medier og link til det digitale cykelkort

I forbindelse med kampagnen CYKELLAND.NU har vi produceret 3 små film, som kan være med til at skabe opmærksomhed om cykelsagen på sociale medier op til valget. Den første film omhandler visionen og de fire forslag, den anden det digitale cykelkort og den sidste film handler om, hvordan man kan støtte op om kampagnen og et bæredygtigt og cykelvenligt Danmark. De to første film ligger allerede på hjemmesiden og på vores Facebook-side. Den sidste offentliggør vi ligeså snart valget er udskrevet. Det kan også være en idé at linke til det digitale cykelkort, som viser, hvor der stadig er et udbredt behov for at forbedre sikkerheden og trygheden for cyklister over hele landet.

2. Undersøg hvordan du stemmer cykelvenligt

Undersøg hvilke kandidater som har grøn, sund og bæredygtig transport med i sit valgprogram. Er du i tvivl, kan du sende kandidaten en mail og spørge, hvad hun eller han mener om cyklens rolle i fremtidens transportbillede.

3. Stil spørgsmål til politikerne til valgmøder

Ved at deltage i valgmøder får du mulighed for at stille spørgsmål til dine lokale folketingskandidater om deres syn på cykling ift. sundhed, bæredygtighed og trængsel. Den slags spørgsmål kan gøre både kandidaterne og de andre deltagere opmærksomme på cykelsagen.

Undersøgelser peger på, at miljø, klima og sundhed topper på vælgernes dagsorden i år og vil få afgørende betydning for, hvor danskerne sætter deres kryds på stemmesedlen. Valgmøder, som berører disse temaer, vil derfor være en god anledning til at spørge kandidaterne ind til deres holdninger og ambitioner for cykelområdet.

Det er en god idé at forberede et par spørgsmål på forhånd, så du kan stille dem kort og præcist uden for lange anekdoter.

Afhængigt af om der er et særligt tema for valgarrangementet eller om kandidaterne har nogen særlige mærkesager kan du tage udgangspunkt i et eller flere af følgende spørgsmål::

  1. Den måde vi transporterer os på i hverdagen har stor betydning for klimaet. Både el-cyklen og den almindelige cykel udleder minimal CO2 sammenlignet med både bil, bus og tog. Vil I som parti arbejde for, at cykling tænkes mere med ind i den fremtidige transportpolitik? Og i givet fald hvordan?
  2. Vi danskere cykler samlet set mindre og mindre – især uden for de største byer – og det er et problem for både klimaet og folkesundheden. Hvad mener I, der skal gøres på landsplan for at sikre, at det bliver mere attraktivt at være cyklist fremover - både i byerne og på landet?
  3. Tal fra WHO og Sundhedsstyrelsen viser, at danske børn bevæger sig alt for lidt.   Blandt andet fordi færre børn cykler eller går til skole og fritidsaktiviteter. Hvordan vil I sikre at børn fremover kommer til at bevæge sig mere i hverdagen? Og hvordan ser I cyklen som redskab til at afhjælpe dette?
  4. Inaktivitet er efter rygning den største årsag til for tidlig død. Cykling som en del af den daglige transport er en nem vej til mere bevægelse i hverdagen. Vil du og dit parti arbejde for, at flere danskere kommer op på cyklen til gavn for folkesundheden? Og i så fald hvilke konkrete tiltag forestiller I jer, der skal til?

4. Planlæg dit eget valgmøde

I kan også overveje at afholde jeres eget valgmøde og på den måde selv sætte rammerne for valgmødets tema. Det kan evt. foregå i samarbejde med en anden forening eller organisation, som I har en fælles interesse med.

Hvis du vil læse mere om, hvilke forberedelser I kan gøre jer, når I skal stable et valgmøde på benene, kan du se mere her.