Lokalarbejde

Både lokalafdelinger og repræsentanter kan arbejde lokalt for at skabe bedre forhold for cyklister og få flere til at cykle. De frivillige prioriterer selv interesser og arbejdsindsats afhængigt at ressourcer.

1. Samarbejde med lokale myndigheder

Kontakt til kommunen kan opdeles i flere forskellige arbejdsopgaver. Her er nævnt tre af dem:

Den daglige drift

Enhver kommune har en forvaltning, der beskæftiger sig med trafik. Det er en god ide at have en (eller flere) kontakt(er) til en ansat i kommunen, der har vej og stier som ansvarsområde. En god tommelfingerregel er at have få, men gode kontakter, så man ikke skal henvende sig til 5-6 forskellige personer alt efter hvilket spørgsmål, man søger svar på. Det er selvfølgelig lettere i små og mellemstore kommuner end i store.

Langsigtet planlægning

Kommunens planafdeling arbejder ikke altid sammen med folkene i den daglige drift. Derfor er det vigtigt at påvirke arbejdet i planafdelingen direkte. Som regel bliver kommuneplanen fremlagt til høring inden den endelige vedtagelse. Bed eventuelt om at få dem tilsendt, eller gå ind på kommunens hjemmeside, idet mange kommune lægger lokalplanen ud på internettet. Læs planen og kommentér skriftligt.

Politikere

Serviceniveauet bestemmes politisk. Det er vigtigt, at politikerne husker cyklisterne, når de årlige budgetter lægges. Inviter politikerne (og kommunale ansatte) på cykeltur og vælg gerne besværlige eller farlige cykelruter. Sørg for pressedækning, politikerne ynder at komme i avisen, og lokalafdelingen får god reklame. Skriv evt. selv avisartiklen for lokalavisen. Om pressemeddelelser og læserbreve, læs her.
Andre vigtige samarbejdspartnere er: DSB, lokale trafikselskaber m.fl.

2. Cykelture

Mange afdelinger har cykelture på programmet, og det giver ofte et godt socialt liv i en afdeling. Hvor mange og hvor tit er et spørgsmål om interesse og turledere. Nogle afdelinger har en fast ugentlig dag hvor man cykler korte eller lange ture, mens andre nøjes med et par søndagsture om foråret og efteråret.

3. Læserbreve

Hvis man har nogle meninger om bestemte forhold i sin kommune, så er et læserbrev i den lokale avis et godt sted at lufte sine synspunkter for en bredere kreds. Mere om pressekontakt.

4. Generalforsamling

En lokalafdeling skal holde generalforsamling en gang om året. Regler for hvornår og hvilke punkter der skal behandles, fremgår af vedtægterne. (Forslag til vedtægter finder du ved at klikke her.) Husk at holde pressen orienteret om, at I holder generalforsamling, og send gerne et referat eller lignende til dem.

5. Bestyrelse og udvalg

En lokalafdeling skal have en bestyrelse. Hvor mange medlemmer, den skal have og hvordan den konstituerer sig, fremgår af vedtægterne. Hvor mange og hvilke udvalg en lokalafdeling skal have afhænger af afdelingens aktivitets- og ambitionsniveau. Eksempler på udvalg: trafikudvalg, bladudvalg, turudvalg, pr-udvalg etc.

6. Lokalt trafiksikkerhedsarbejde

Mange kommuner har et lokalt trafiksikkerhedsråd, og i en del af dem har Cyklistforbundet en plads.

7. Elektroniske nyhedsbreve

Elektroniske nyhedsbreve er en god måde at komme i kontakt med afdelingens medlemmer på og engagere dem i det lokale arbejde. Mange afdelinger har gennem årene udgivet trykte lokalblade, men af ressourcemæssige og økonomiske årsager søger Cyklistforbundet at minimere brugen af tryksager. 

8. Hjemmeside

Internettet er et godt medie når man vil distribuere information. Det stiller dog også nogle krav til design, opdatering og informationsmængde, hvis man beslutter sig for at oprette en hjemmeside. Mere om hjemmesider

9. Økonomi

Lokalafdelingen får ikke del i de lokale medlemmers kontingentbetaling, men søger om midler via hovedforbundet eller får kommunale tilskud.

10. Agenda 21 og miljøarbejde

Alle kommuner skal beskrive en Lokal Agenda 21 strategi, og i mange tilfælde er trafik en del af denne strategi. Det er derfor vigtigt, at afdelingen har en kontakt til en eventuel Agenda 21-gruppe eller andre lokale miljøorganisationer, der ofte har trafikkens miljøproblemer som interesseområde.

11. Hvordan opretter man en lokalafdeling?

Hvis du vil oprette en lokalafdeling i din kommune, så henvend dig i første omgang til landsformanden eller medarbejderne i vores sekretariat.

Vi vil dernæst sende en liste over medlemmer i din kommune, så du har mulighed for at finde andre interesserede. Det er en god ide at være en lille initiativgruppe på 4 - 6 medlemmer, der bl.a. udarbejder vedtægtsforslag  og indkalder alle medlemmer til en stiftende generalforsamling. Husk at orientere pressen.

På generalforsamlingen vil der deltage en repræsentant for hovedbestyrelsen eller Cyklistforbundets ledelse, som kan fortælle lidt om Cyklistforbundet i almindelighed.