Foto: Kristine Funch

20

Børn og cykler i dagsinstitutioner

Cyklistforbundet mener, at alle vuggestuer og børnehaver bør integrere cykling i det pædagogiske arbejde.

Skab sikre og varige cyklister

Gode vaner grundlægges allerede i barndommen. Jo tidligere børn bliver fortrolige med cyklen og får positive cykeloplevelser, jo større er sandsynligheden for, at de bliver gode og sikre cyklister og fortsætter med at være fysisk aktive livet igennem. Cyklistforbundet mener, at alle vuggestuer og børnehaver bør integrere cykling i det pædagogiske arbejde – fx med udgangspunkt i Cyklistforbundets koncept Cykelleg.

Cyklistforbundet anbefaler alle forældre at cykeltræne med deres børn, så børnene kan cykle sikkert sammen med en voksen, når de når skolealderen.

Udform en trafikpolitik

Institutionerne bør sammen med forældrene sikre, at det er nemt og sikkert for børn og forældre at ankomme til institutionen på cykel, løbecykel, gåben eller anden form for aktiv transport uden at havne i trafikkaos foran institutionen skabt af de forældre, der ankommer i bil. Her kan en trafikpolitik eller nogle fælles retningslinjer i institutionen være et godt redskab.

FAKTA

Institutionerne har en vigtig rolle

Børn vil gerne bevæge sig, og på cykel får de fart og frihed og følelsen af at mestre noget. Det styrker deres selvværd og kompetencer. Man kan kort sagt ikke starte for tidligt med at give børn mulighed for at cykle, og her kan daginstitutionerne spille en vigtig rolle.

Børn fra to år kan nemt manøvrere en løbecykel, så de fleste vuggestuebørn og alle børnehavebørn kan få glæde af cykelleg. Cykelleg lærer barnet afstands- og fartbedømmelse, rum- og retningssans og alle former for manøvrer på cyklen. Når det er på plads, kan barnet meget bedre koncentrere sig om at huske regler og holde øje med trafikanter, når det senere skal lære at cykle i trafikken. Først cykelsikker, så trafiksikker.

Cykelleg øger børnenes fysiske aktivitet og styrker deres cykelevner. Derudover er cykellegen et stærkt redskab til at nå målene i institutionernes pædagogiske læreplaner: Cykelleg øger barnets selvværd og selvtillid og styrker dets udvikling både fysisk, psykisk, kognitivt og socialt. Legene lærer børnene at tage hensyn til hinanden og mindsker konflikter mellem børnene.

Case: Idrætsbørnehaven "Hylet"

Den københavnske børnehave Hylet laver cykelleg med børnene hver fredag, og pædagog Erik Nielsen har været med til at udvikle flere af legene sammen med Cyklistforbundet. Han oplever, at cykellegen – ud over at gøre børnene cykelsikre – styrker en lang række kompetencer hos børnene. De lærer nemmere, fordi hjernehalvdelene arbejder sammen, når legene kombinerer det motoriske med logiske elementer som bogstaver og tal. Børnene lærer at være en del af et hold, at tabe og vinde og tage hensyn til hinanden. Cykellegen er god for børn, der har svært ved at koncentrere sig. Så kan det generelt være lettere at lære at cykle i det fællesskab, som en børnegruppe er, end sammen med forældrene, hvor børnene måske giver hurtigere op.

Case: Børnehaven "Haven"

Den aarhusianske børnehave Haven satte sig i foråret 2014 for, at deres børn skulle kunne cykle ud til Brabrand Søen og tilbage, inden de startede i skole. I alt 24 kilometer. Foråret blev brugt på at indstille børnenes cykler, tale færdselsregler og hensyn samt afholde træningsdage i Botanisk Have. Det gav et par knubs undervejs, men alle børnene var klar til den store udflugt – som de pavestolte gennemførte.

GODE RÅD OG ANBEFALINGER

Sådan kan man fremme børns cykling

 

Daginstitutioner: 

  • Kom i gang med cykelleg ved at downloade bogen "20 Cykellege" og se instruktionsfilmene på www.cykelleg.dk.
  • Cyklistforbundet anbefaler, at daginstitutionen kun cykler med børnene på trafikfrie områder, og at man cykler ad lukkede stier eller trækker cyklerne, hvis man skal fra A til B med børnene. Uanset børnenes cykelsikkerhed fraråder vi, at pædagogerne har ansvar for en flok cyklende børn i trafikken.
  • Sæt trafik på dagsordenen i institutionen i samarbejde med forældrebestyrelsen. Formulér fælles retningslinjer eller en enkel trafikpolitik, hvor I forholder jer til, hvordan forældre og børn kan ankomme sikkert til institutionen i morgenmyldretiden. Hent evt. inspiration hos Rådet for Sikker Trafik. Tal også om, hvordan børnene lærer at blive sikre i trafikken. Diskuter løbende trafik på forældremøder, så I sikrer medejerskab i forældregruppen.

Kommuner:

  • Cyklistforbundets cykellegekorps kan hyres til at lave events fx på markedsdage eller på skoler og daginstitutioner. Cykellegekorpset kan hyres til at undervise kommunens pædagoger, lærere og idrætsfolk, så de selv kan lege cykelleg i daginstitutioner, fritidsordninger og på skoler.
  • Som supplement til traditionelle trafiklegepladser kan kommuner med fordel etablere cykellegepladser, der med vipper, bump og zigzagstier udfordrer børn og giver stærke cykelfærdigheder.