26

Turisme og rekreativ cykling

Cyklistforbundet mener, at kommuner, myndigheder, turismeorganisationer og erhverv skal investere i og samarbejde om at udvikle og formidle cykelmuligheder af høj kvalitet i Danmark, hvis vi skal udnytte vores fulde potentiale som international cykeldestination.

Potentialet skal forløses gennem investering og samarbejde

Hvis Danmark skal udnytte sit fulde potentiale som international cykeldestination, er det helt afgørende, at kommuner, myndigheder, turismeorganisationer og erhverv investerer i og samarbejder om at udvikle og formidle cykelmuligheder af høj kvalitet i Danmark.

Foreningen Dansk Cykelturisme har udviklet en vision for cykellandet Danmark, der udstikker retningen for dette samarbejde. Cyklistforbundet er stiftende partner i foreningen og anbefaler, at alle turismeaktører bakker op om Dansk Cykelturisme og derigennem medvirker til at udvikle cykellandet Danmark.

FAKTA

Stigende krav fra internationale cykelturister og øget konkurrence fra vores nabolande stiller stadig større krav til investering i og koordinering af cykelturismen i Danmark. Foreningen Dansk Cykelturisme påtager sig ansvaret for at opdatere og videreudvikle cykelturismen i Danmark.

Cykelturisme er en god forretning

Der er mange grunde til, at det betaler sig at investere i og samarbejde om cykelturisme:

 • Cykelturister lægger flere penge under deres ophold i Danmark end eks. kystturister1.
 • Hver fjerde turist cykler under deres ferie i Danmark, og 60 pct. angiver, at de forbinder Danmark med cykling.
 • Cykelturister er gode ambassadører – ni ud af ti anbefaler andre at cykle på destinationen.
 • Cykelturisme er sæsonforlængende – cykelsæsonen går helt fra april til oktober.
 • Cykelturisme kan understøtte erhvervsudviklingen i landdistrikterne, som størstedelen af de danske cykelruter løber igennem.
 • Bredere set støtter cykelturisme op om dansk cykelkultur og Danmark som grøn og bæredygtig nation.

Infrastruktur, service og formidling

I udviklingen af ruter og destinationer er infrastruktur, service og formidling afgørende indsatsområder. God infrastruktur udgør rygraden i enhver stærk cykeldestination eller langtursrute – velskiltede cykelveje med god belægning, der på sikker vis leder til attraktive oplevelser, er hele forudsætningen for at udvikle cykelturismen. Derudover stiller cykelturister store krav til kvaliteten af services som cykeludlejning, bagageopbevaring og cykelparkering, ligesom efterspørgslen på services som cykelvenlig overnatning og cykelmedtagning i offentlig transport er stigende. Endelig skal infrastruktur og serviceydelser – hvis cykelturismens fulde potentiale skal forløses – formidles i digitale og trykte kortmaterialer, der er let tilgængelige for både danske og udenlandske turister.

Case: Samarbejde med effekt

At det betaler sig at lave en koordineret indsats på cykelturismeområdet, kan kommuner, turismeorganisationer og turismeerhverv langs Vestkystruten og den danske del af Berlin-København-ruten skrive under på. I regi af cykelturismeprojektet Powered by Cycling: Panorama (2012-2015) blev de to langtursruter opgraderet og udbygget med nye endagsruter målrettet de mange feriehus- og campinggæster, der efterspørger dette. Erhvervet investerede i forbedret service og tilbud til cykelturister, fx i form af cykelferiepakker og mærkningordningen Bed+Bike. En fælles markedsføringsplan formidlede cykelmulighederne til udenlandske cykelturister. Alene fra 2013-2014 steg antallet af cykelturister med 9 pct. på de to cykelruter, og turisterhvervet melder tilbage om stigninger i bookinger og køb af cykelferiepakker.

GODE RÅD OG ANBEFALINGER

 • Udvikling af cykelturisme kræver investeringer fra både offentlige og private aktører.
 • Udvikling af cykelturisme kræver samarbejde mellem kommuner, turismeorganisationer og erhverv.
 • God infrastruktur danner grundlaget for cykelturismen, og stat og kommuner har en vigtig opgave i at sørge for velskiltede og velholdte cykelveje, der er trygge at køre på.
 • Transportselskaber og turisterhverv har en vigtig opgave i at udvikle de gode og fleksible serviceprodukter, som cykelturisterne efterspørger: Cykeludlejning, cykelparkering, sund morgenmad, cykelmedtagning i offentlig transport mv.
 • Cykling bør markedsføres som en top-ferieaktivitet i Danmark, og alle cykelturismeprodukter skal være lettilgængelige – også for udenlandske turister. Fx bør alle ruter formidles i et opdateret kortmateriale i digital og trykt form på relevante sprog.
 • Der bør etableres et samarbejde med internationale turoperatører om udvikling og salg af cykelferiepakker.

1 Cykelturister i Danmark – Turistprofil, VisitDenmark 2011 og interviewundersøgelser foretaget af Gallup for Powered by Cycling: Panorama 2013-2014.

Læs mere

Emneord: Turisme, Ture