Pige på cykel
65

Bedre forhold for cyklister - sundhed som løftestang

BEST PRACTISE Borgerne skal leve længere og have bedre livskvalitet. Kommunerne har både en forpligtigelse og et økonomisk incitament. Samarbejde på tværs i kommunerne giver et løft.

Af Hans Jørgen Bitsch, tidl. Sundhedskonsulent i Skanderborg kommune.
19. marts 2014

Kommunerne ønsker det bedste for borgerne

I kommunerne gøres en stor indsats på sundhedsområdet for, at borgerne skal blive mere sunde og opleve bedre livskvalitet.

Metoderne er forskellige i kommunerne, men en af vejene er daglig motion for både børn og voksne, mindst 30 min. for voksne og 60 min. for børn (Sundhedsstyrelsens anbefalinger).

Kommunerne har en forpligtigelse

Ifølge Sundhedsloven skal kommunerne yde en forebyggende indsats for at give borgerne gode muligheder for at leve et godt og langt liv.

Kommunerne har også et økonomisk incitament til at gøre det og derved undgå dyre indlæggelser på regionernes sygehuse.

Kommunerne skal betale 34 % af udgifterne til indlæggelserne. Afhængig af antallet af borgere, som bliver indlagt, betaler en kommune på 50.000 indbyggere et samlet beløb på omkring 150 mio. pr. år.

Kommunerne kan spare penge

Ved at gøre en indsats, så færre bliver indlagt, er der store beløb at spare for kommunerne og samtidig har man givet borgerne en bedre livskvalitet.

Daglig fysisk aktivitet giver flere gode leveår

Cykelturen til uddannelsesstedet eller arbejdet er en god måde, som samtidig giver mindre trængsel på vejene og mindre CO2 udledning.

En borger, som hver dag cykler (moderat fysisk aktivitet) lever 5 år længere og har 8 år mere ved godt helbred end fysisk inaktive!

Erfaringer fra Skanderborg Kommune

Tre afdelinger i Skanderborg Kommune: Plan og Erhverv, Vej og Trafik og Sundhedsfremme har arbejdet sammen om at få flere borgere op på cyklen i hverdagen. Det hele startede med et EU-projekt – Active Travel Network.

Samarbejdet har medført udarbejdelsen af en handlingsplan og iværksættelse af en række aktiviteter og forbedringer på cykelområdet. 

Det tværfaglige samarbejde er beskrevet i en artikel i Nyhedsbrevet Cykeltrafikken.dk (april 2013) samt i publikationen ”Aspects of Active Travel” side 137.

Brug sundhedsargumenter som løftestang for cykelfremme

Tværfagligt samarbejde giver en større gennemslagskraft. Viden og argumenter fra de forskellige afdelinger kan bruges samlet. Kontaktfladerne er meget større. Personerne med forskellig baggrund i afdelingernes kulturer kan sparre med hinanden.

Projekter og aktiviteter kan forankres i de forskellige afdelinger, f.eks. sikre skoleveje i Vej og Trafik afdelingen. Kampagner for reduceret CO2 udledning i Plan og Erhverv og Sundhedskampagner i Sundhedsfremme.

Planerne og de konkrete resultater, som samarbejdet har medført, har haft politisk medvind, og dele af handlingsplanen er blevet indarbejdet i de overordnede planer. Argumenterne har været på plads!

Jeg kan stærkt anbefale at byplanlæggere, vejingeniører og andre, som beskæftiger sig med forholdene for cyklister, gør brug af sundhedsfremme som løftestang.

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt redaktionen. Vi ser frem til at høre fra dig.