Byrådet i Middelfart på studietur til Middelfart

Byrådet på studietur til Kiel. Foto: Christa Boisen, Middelfart Kommune

1506

Cykleplan på Middelfart-måden

PLAN OG STRATEGI ”Sammen bygger vi broer til fremtiden”, lyder visionen i Middelfart Kommune. Og ordet ”sammen” er netop det bærende element i udarbejdelsen og realiseringen af kommunens Cykleplan, der har været behandlet i samtlige politiske udvalg. En case story om forankring, krav, innovation og konkrete cykletiltag.

Af Morten Mejsen Westergaard, klimachef, Middelfart Kommune
03. november 2014

”Vi vil gerne fremme cyklisme… og vi vil være Danmarks Cyklekommune nummer 1”. Den slags udtalelser kan man nemt finde i Middelfart Kommune, både hos politikerne, administrationen, virksomheder, foreninger med flere.

Forankringen

Det er tydeligt at forankringen af cyklismen er dyb i den lille kommune på Fyn. Udover en tilblivelsesproces med indledende offentlighedsfase, høringsfase, offentlige workshops m.v., så gælder der det helt specielle forhold: Cykleplanen har været behandlet i alle politiske udvalg!

Baggrunden for den tværudvalgsmæssige interesse og behandling findes bl.a. i, at Middelfart Kommune har en ambition i styrelsesvedtægten, om at de politiske udvalg skal samarbejde om at fremme byrådets grønne strategi.

Fælles interesser på tværs

Konkret betød det, at udvalgene i 2011 faciliteret ved udvalgsformand Johannes Lundsfryd Jensen satte sig om et bord og snakkede. Hvilke fælles interesser og behov har vi? Hvilke projekter og indsatser kan dække fælles interesser og behov – uanset om man går op i læring, sundhed, CO2, ældrepleje eller noget femte? Den fælles interesse – det tema, der havde medvind blandt politikerne, var cyklismen.

Krav om innovation i cykleplanen

Middelfart Kommunes Cykleplan blev vedtaget endeligt i september 2013, og det er således stadig en ”ung plan”.

Planen er gennemsyret af den måde, Middelfart Kommune udvikler og styrer projekter. I Middelfart arbejder vi efter visionen ”Sammen bygger vi broer til fremtiden”. Visionen er en metafor, som refererer til de smukke lillebæltsbroer. ”Sammen bygger vi broer til fremtiden” er et udtryk for, at byrådet aktivt opsøger, udvikler og anvender netværk og Co-Creation til udvikling af samfundsrelevante services, produkter og modeller til nutiden og fremtiden.

Stress-test af ideer

Vi gør tingene sammen med erhvervsliv, virksomheder, borgere, foreninger m.fl. Dette indbefatter også finansiering. Krav om samfinansiering stresstester ideer – kan man ikke finde partnere til et projekt, så er ideen endnu ikke god nok.

Således ved administrationen, at byrådet gerne vil fremme de rigtige ideer, de ideer der samler mennesker om at indfri fælles interesser og behov ved fælles indsats.

Projekter ”på den lille klinge”

Cykleplanen indeholder 20 konkrete projekter.
De 10 første projekter kan gennemføres af kommunen selv. Vi kalder dem ”System og Driftsprojekter”. De er simple, tværfaglige og håndterlige. De kan så at sige ”køres internt på den lille klinge” og inden for driftsbudget.

  • Et eksempel på System- og driftsprojekter er projektet ”Vi cykler stadig til arbejde”. Her er tale om en efterårskampagne, a la Cyklistforbundets ”Vi cykler til arbejde”. Ideen og IT-systemet blev udviklet i Teknik- og miljøforvaltningen, drives af socialforvaltningen og kommunikeres af centraladministrationen.
  • Et andet eksempel er kommunens støtte til lokale cykelklubber, eksempelvis i form af hjælp til Middelfarts Cykleklubs afholdelse af Dansk Mesterskab for Børn og unge sommeren 2014. Her ensrettede kommunen hele ruten og bistod med tilladelser, afmærkning osv. Et samarbejde der af Danmarks Cykleunion bliver kaldt et mønstereksempel. Cykleplanen gjorde det nemt for kommunen at sige ja og tilbyde at yde lidt ekstra.

Samarbejdsprojekter og innovationspres

De næste 10 projekter er udviklingsorienterede og kræver samarbejde med eksterne partnere – og medfinansiering. De kaldes simpelthen ”Udviklingsprojekter”. De er sværere at gennemføre og kræver så at sige, at man sammen kan ”træde den store klinge” i projektarbejdet med eksterne partnere.
I den del af cykleplanen beskrives projektideer, som kommunen vil gå ind i forudsat, at kommunen kan finde partnere.

For at eksterne partnere kan få noget ud af projekterne, så skal projekterne tænkes i kommercielt eller innovativt perspektiv. Det betyder også, at projekterne får en ikke-kommunal dimension og dermed ikke kan gennemføres af kommunen alene. Administrationen bliver således sat under innovationspres på den gode måde.

Kirkepumpe og supercykleforbindelser

  • Alle erfarne cyklister ved, at de kan tanke vand i cykelflaskerne ved kirkerne. Hvorfor ikke få luft i dækkene? Det var den simple ide, der fik kommune, provsti og den lokale produktionsskole til at gå sammen om det fælles projekt Kirkepumpen. I dag står der cykelpumper ved alle kirker i kommunen og med en QR-kode kan man få kirkens historie på mobilen.
  • Supercykleforbindelser er et andet udviklingsprojekt, der udsprang af et projekt om trafiksikkerhedsrevision af en cykelrute. Hele ideen er at forestille sig vejen som en cykelsti og i det perspektiv forbedre den – og stadig tillade bilister. Pointen er at 45 km supercykleforbindelse kan lade sig gøre i en provinskommune med støtte fra den nationale cykelpulje – vanskeligere er det at forestille sig 45 km supercykelsti, der stiller helt andre krav til stiens beskaffenhed.

Udviklingsprojekter skaber forankring

En af fordelene ved at arbejde med innovative udviklingsprojekter er, at der kan opnås succesoplevelser hos projektansvarlige. Og begejstring smitter. Faktisk har planens forankring og de konkrete resultater, der allerede er opnået, bevirket at kommunen med budgetforhandlingerne har afsat det største anlægsbudget til stier nogensinde.

 

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt redaktionen. Vi ser frem til at høre fra dig.