Foto: Aarhus cykelby

59

Cyklister bidrager væsentligt til både by- og handelsliv

UNDERSØGELSE En ny undersøgelse viser, at cyklister og gående bidrager med halvdelen af omsætningen i de store byers midte og ca. en fjerdedel i de små og mellemstore byer. Cyklen er det foretrukne transportvalg i bycentrene, og cyklister besøger flere butikker pr. tur end bilister.

Af Pablo Celis (Aarhus Kommune) og Malene Kofod Nielsen (COWI)
25. november 2015

Forholdet mellem cykling og handelsliv er tidligere undersøgt i København, men der har indtil nu ikke foreligget tal for provinsen. Vejdirektoratet bevilgede derfor i 2014 penge til Aarhus Kommune til at gennemføre en undersøgelse med deltagelse fra syv danske kommuner.

COWI har foretaget undersøgelsen i samarbejde med kommunerne, og resultaterne er netop offentliggjort.

Byliv og cykeltrafik går hånd i hånd

"Undersøgelsen har vist, at cyklister og gående bidrager med halvdelen af omsætningen i bymidterne i de store byer uden for København og en fjerdedel i de mindre og mellemstore byer. Det viser, at cyklister og fodgængere spiller en vigtig rolle for både by- og handelslivet både i små og store byer," siger Pablo Celis, der er projektleder for Aarhus Cykelby.

”Cyklende og gående bidrager aktivt til et spændende byliv, fordi de bevæger sig rundt i et lavere tempo og med en større nærhed til de øvrige brugere af byen. Med denne undersøgelse er det nu også påvist, at de bidrager væsentligt til handelslivet ved at lægge penge i butikker, restaurationer og andre byfunktioner”, siger Pablo Celis.

Undersøgelsen viser, at cyklister og gående står for halvdelen af omsætningen i centrum af de seks største af de byer, der er med i undersøgelsen. Samme tendens gør sig i øvrigt gældende i en tilsvarende undersøgelse lavet i København.

Ikke overraskende viser undersøgelsen at godt 85 % af omsætningen i storcentre kommer fra kunder der ankommer i bil. 

"Vi håber på, at vi med undersøgelsen kan bidrage til mere nuancerede overvejelser om, hvordan byernes indretning kan understøtte brug af cykel i forbindelse med indkøb – og dermed samlet set få flere til at cykle og handle i de danske byer," siger projektlederen.

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt redaktionen. Vi ser frem til at høre fra dig.