Foto: Shutterstock

129

El-cyklisters erfaringer i Sacramento, Californien

FORSKNING En gruppe amerikanske forskere har gennemført en række kvalitative interviews med det formål at afsøge muligheder og udfordringer forbundet med udbredelsen af el-cykler. Forfatterne fremhæver vigtigheden af førstehåndserfaringer med el-cykler i arbejdet med at fremme brugen af el-cykler.

Af Annette Meng, Cyklistforbundet
01. oktober 2014

Baggrund

Øget brug af el-cykel kan potentielt reducere brugen af bil og øge folks aktivitetsniveau med de dertilhørende sundhedsgevinster. Men der er behov for mere forskning for at indsamle den nødvendige viden om hvad der skal til for at fremme brugen af el-cykler.

Metode

I 2011 gennemførte forskergruppen 27 interviews med el-cyklister. Halvdelen af deltagerne boede og/eller arbejdede i Davis, som er kendt for sin cykelinfrastruktur og -kultur, i det hele taget er Sacramentoområdet mere cykelvenligt end mange andre steder i USA.

Tre typer af el-cykler var repræsenterede: El-cykler, hvor der skal trædes i pedalen (den som er tilladt i Danmark), el-cykler, der kan køre ved ren motorkraft (ikke tilladt i Danmark) og almindelige cykler, der er blevet omdannet til el-cykler med et konverterings-kit.

Deltagerne blev spurgt om deres motivation for at anskaffe sig en el-cykel, om fordele og ulemper ved el-cykler, og hvad de tænkte kunne være barrierer for at folk anskaffede sig en el-cykel.

Motivation for at anskaffe en el-cykel

 • Opfordret af sociale netværk. Flertallet af deltagerne var blevet opfordret af familie eller venner til at anskaffe sig en.
 • Fysisk aktivitet og sundhedsgevinst. Flere nævnte fysisk aktivitet og de dertilhørende sundhedsgevinster som motivation. Især de ældre deltagere understregede at el-cyklen muliggjorde fortsat fysisk aktivitet, der ellers ikke ville have været muligt.
 • Af sociale årsager. Flere havde købt en el-cykel til deres partner, som cyklede med betydelig lavere hastighed end dem selv. Derved kunne de nu igen nyde at cykle sammen, da de kunne køre med samme hastighed.
 • Miljøhensyn. Nogen anså det for den bedste mulighed for miljøvenlig transport, uden at de var specielt pro cykling. Andre var cykelentusiaster, der så el-cyklen som en mulighed for at reducere bilkørslen yderligere.
 • Fra rekreativ til transport brug. Flere, der oprindelig havde købt el-cyklen til rekreativt brug, var begyndt at bruge den til transport, fordi de oplevede den som bekvem, sikker og sjov at cykle på.

Positive aspekter ved en el-cykel

 • Kompenserer for fysiske begrænsninger. Især vanskeligheder med at starte cyklen fra at have holdt stille afhjælpes. Men man kan også cykle længere selvom man fx har smerter i ryg og knæ, og man kan have mere bagage med, uden at det bliver for tungt.
 • Bredere anvendelsesmuligheder. Fordi den er hurtigere og man kan cykle længere, kan den bruges til flere formål.
 • Undgår sved. Man kan nå frem til destinationen uden at være svedig og helt smadret.
 • Vejrforhold betyder mindre. Blæst og varme er mindre generende på el-cykel, så det giver mulighed for at cykle under flere typer vejrforhold.
 • Substitut for bilkørsel. Langt de fleste af deltagerne kørte mindre i bil efter at have fået en el-cykel og sparede penge på benzin og forsikring.
 • Det er sjovere. Over halvdelen af deltagerne, der ellers havde købt el-cyklen af praktiske eller miljømæssige hensyn fortalte, at det de bedst kunne lide ved den var, at den var sjov at køre på.  

Negative aspekter ved el-cyklen

 • Risiko for tyveri. Grundet cyklens højere værdi var der mange, der oplevede øget frygt for at få den stjålet.
 • Bekymringer over sikkerheden.  El-cyklens højere hastighed gør, at dårlig vejbelægning er mere problematisk og der var frygt for at køre ind i bildøre, der blev åbnet. Hastigheden gav også bekymringer i forhold til at blande el-cykler med konventionelle cykler og fodgængere, da det kunne skabe farlige situationer. Desuden kan man ikke skelne mellem el-cykler og konventionelle cykler, hvilket kan føre til fejlvurdering af deres hastighed. Der var dog ingen, der havde været i et uheld.
 • El-cyklens vægt. Især kvinderne og de ældre deltagere havde svært ved at manøvrere el-cyklen, når motoren ikke kørte, såsom når de skulle parkere den.
 • Batteriets rækkevidde. Da el-cyklen er meget tung, oplevede mange deltagere yderligere bekymringer for at løbe tør for batteri før destinationen var nået. Derudover varierer det meget, hvor langt et opladet batteri holder, hvilket mange af deltagerne oplevede begrænsede friheden og fleksibiliteten på el-cykel.
 • Opladningsstationer. Hvis der var flere opladningsstationer, ville deltagerne føle sig meget mere trygge ved at cykle længere ture.

Barrierer for at anskaffe sig en el-cykel

Deltagerne mente, at der generelt var den fejlopfattelse at el-cykler er til rekreation, hvilket giver følgende barrierer for at anskaffe sig en.

 • El-cykler er snyd. Især når el-cyklen betragtes som et motionsredskab, bliver el-cyklister beskyldt for at snyde fordi de er mindre krævende at cykle på.
 • El-cykler er dyre. Selvom el-cykler er dyrere end konventionelle cykler, er de mere kost effektive end biler. Men hvis man betragter dem som et motionsredskab og ikke transportmiddel, kan det virke som en unødig udgift.

Har du prøvet en, vil du elske den

Når man udarbejder tiltag for at fremme el-cykler bør man ifølge forfatterne adressere de barrierer og negative aspekter ved el-cykler, undersøgelsen identificerede. Men det er ligeledes vigtigt ikke at undervurdere værdien af førstehåndserfaringer med el-cykler. Som en deltager udtrykte det ”alle elsker den, når de først har fået en”.

Kilde: Popovich et al. (2014). Experiences of electric bicycle users in the Sacramento, California area. Travel Behaviour and Society, 1, 37-44.

DEBAT

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt redaktionen. Vi ser frem til at høre fra dig.