Foto: Hedensted Skole

0

Hedensted Skole satser på flere cyklende elever

BEST PRACTICE Som en del af et puljestøttet projekt har Hedensted Skole over en længere periode haft fokus på at få flere elever til at cykle til skole. Det er sket i tæt samarbejde med Hedensted Kommune og COWI. Resultaterne er gode og indsatsen er nu forankret hos skolen.

Af Ditte Sommer (Færdselskontaktlærer, Hedensted Skole), Lotte Fyhn (Projektleder, Hedensted Kommune) og Birger Villadsen (Projektleder, COWI)
22. december 2016

I et tæt og koordineret parløb med Hedensted Kommune og COWI har Hedensted Skole i det seneste år gjort en aktiv indsats for at få flere elever til at cykle til skole.

Cykelprojektet på skolen er for nyligt blevet evalueret - og målt på antallet af cyklende børn har der over det seneste år været en støt og positiv udvikling i skolecyklingen.

Helt fra begyndelsen blev projektet forankret i en projektgruppe bestående af tre repræsentanter fra Hedensted Skole - viceinspektøren, færdselskontaktlæreren og formanden for skolebestyrelsen. Herudover projektlederen fra Hedensted Kommune og COWI. 

En blivende effekt 

Vinteren 2015/16 blev cykelprojektet konkretiseret i en række delaktiviteter, der byggede videre på den gode indsats som skolen allerede var i gang med - og suppleret med en række nye initiativer.

Der blev ved tilrettelæggelsen lagt stor vægt på at fordele og målrette indsatser så de dækkede alle aldersgrupper på Hedensted Skole, som er en stor skole med overbygning.

Der var fokus på at understøtte skolens sundhedsprofil, samtidig med at trafiksikkerhedsvinklen også har været central.

Som en del af projektet var der også fokus på at gøre skolen klar til at videreføre den skærpede indsats uden assistance udefra. Således "købte" projektet flere timer hos skolen til at færdselskontaktlæreren i hele undervisningsåret 2016/17 kan styrke indsatsen rettet imod elever, lærere og forældre. Et ønske om at uddanne færdselskontaktlæreren på kursus hos Rådet for Sikker Trafik kunne også indfries.

Ved at forankre indsatsen hos skolens færdselskontaktlærer er der en forventning om, at der vil være en blivende effekt af de midler som er investeret i denne del af projektet.

Cykelprojektet kickstartes

I løbet af foråret 2016 blev delindsatserne tilrettelagt, og der blev planlagt en stor event, der skulle kickstarte cykelprojektet og sætte cykling på dagsordenen hos både elever og forældre.

Som forberedelse til de forskellige elementer i eventen blev der brugt hjelmmonterede videokameraer til at videofilme typiske skoleruter for at kunne diskutere ud fra disse. Et mediehold anvendte også kameraerne til at fremstille små film om god cykelstil. Foråret bød også på spinning for nogle af de ældste elever.

Eventen fandt sted den 15. juni og bød også på en hjemmekomponeret cykelsang. Den lokale presse var inviteret og dækkede begivenheden.

I efteråret 2016 har programmet bestået af skolens allerede kendte elementer - så som Alle Børn Cykler-kampagnen, der havde stor deltagelse og en lokal præmie til den mest cyklende klasse. Herudover "den lille cyklistprøve", skolestartkampagnen, "Lys på med Ludvig", en lille cykelhjelmevent i indskolingen, cykeleftersyn og reflekser.

Flere børn cykler til skole

Tællinger af cykelbrug er gennemført tre gange med et halvt års mellemrum. Det er foregået på den måde, at færdselskontaktlæreren har besøgt alle klasser en bestemt dag og noteret cyklende børn den pågældende dag. Der blev valgt såkaldte cykeldage til alle tre målinger - dage med tørt vejr.

Tællingerne viser at indskolingen ligger lavt, hvilket ikke er overraskende. Der er tæt trafik på vejene omkring skolen, og vej- og stisystemerne kan være komplicerede for de mindste.

Hele det store spænd af elever fra 2. til og med 8. klassetrin har oplevet en støt stigende tendens i andelen af cyklende børn. Det mest cyklende klassetrin er 4., som her i efteråret opnåede hele 80% cyklende børn. En af klasserne var helt oppe på 92%.

Nu gælder det så at holde det høje niveau, når eleverne i den store cykelårgang rammer de sidste år på skolen, hvor udfordringerne med at bruge cyklen er større. Det skal dog tilføjes, at udskolingsniveauet optager elever fra et noget større geografisk område, og derfor ankommer mange af de større elever med bus til skolen.

Hedensted Skole har været fokuseret på opgaven igennem hele forløbet, selv under store forandringer i de fysiske rammer, idet der foregår en gennemgribende renovering og udbygning af hele skolen over en længere periode.

Ved at indgå i et samarbejde over en længere periode med kommunen og COWI har skolen skærpet sin cykelprofil. Det er vigtigt at slå fast, at denne metode er tilgængelig og nemt anvendelig på så at sige alle skoler over hele landet.

Det lyder indlysende og er også til at håndtere, men det første skridt er altid det sværeste.

 

Vil du vide mere

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt redaktionen. Vi ser frem til at høre fra dig.