Foto: Søren Hytting

242

Nu starter det fælles europæiske forskningsprogram Horizon2020

FORSKNING Forskningsprogrammet H2020 giver mulighed for samarbejde mellem forskere og kommuner; projekter, hvor byer går sammen om at demonstrere og teste innovative løsninger inden for transport og mobilitet samt transport innovation i små virksomheder. Første call er 11. december 2013.

Af Thomas Sick Nielsen, DTU-Transport, Thomas Midtgaard, Styrelsen for Forskning og Innovation
26. november 2013

Forskning og innovation – udvikling af miljøvenligt transportsystem

Inden for programmet er der fra 2014 til 20210 afsat intet mindre end 525 mia. kroner til forskning og innovation inden for bl.a. sundhed, demografisk udvikling og trivsel; fødevaresikkerhed, bæredygtigt landbrug, havforskning og bioøkonomi; sikker, ren og effektiv energ; intelligent, grøn og integreret transport; klimaindsats, ressourceeffektivitet og råvarer; samt rummelige, innovative og sikre samfund.

Transport er dækket af et delprogram, der har som overordnet mål at udvikle et europæisk transportsystem, der er ressourcebesparende, miljøvenligt, sikkert og integreret til gavn for borgerne, økonomien og samfundet.

Første call d. 11. december 2013

Programmets emner udvikles i to-årige arbejdssprogrammer. Lige nu foreligger der et udkast til arbejdsprogram 2014-2015 for ’Smart, green and integrated transport’. Første ’call’ for projektforeslag forventes d. 11 december.

Emnerne er brede og projektmulighederne ofte problemorienterede og åbne med udgangspunkt i de europæiske udfordringer. Første arbejdsprogram dækker luftfart, jernbaner, vejtransport, køretøjer, søtransport, infrastruktur, logistik, intelligente transportsystemer, samt transport i byer og socio-økonomisk og adfærdsorienteret forskning.

Cyklen i Horizon 2020

På baggrund af ønsker fra en række lande, herunder Danmark, spiller cyklen en større rolle end tidligere og er medtaget som emne inden for forskningen i trafiksikkerhed, samt mobilitet og trængsel i byområder.

De fleste projekttyper i programmet sigter mod en høj grad af forskning og deltagelse fra forskningsinstitutioner. Der lægges dog vægt på optag, afprøvning og udruling af nye løsninger – noget som kun kan ske i et samarbejde mellen forskning og praksis.

Muligheder for byer og virksomheder

Programmet indeholder også de såkaldte ’lighthouse’ projekter, hvor byer går sammen om at demonstrere og teste innovative løsninger inden for transport og mobilitet. Programmet indeholder også en støtteordning for transport-innovation i små virksomheder.

Ansøgere skal være opmærksomme, at procedurer kan variere mellem projekterne. I mange tilfælde forventes en to-trins ansøgninsgprocedure anvendt, men ikke i alle. Procedurer og budgetrammer præciseres i arbejdsprogrammet.

Vil du vide mere?

Se mere på Horizon 2020 hjemmesiden – eller i arbejdsprogrammet, der indeholder detaljerne om de projekter, der kan søges:

 

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt redaktionen. Vi ser frem til at høre fra dig.