Vejdirektoratets forslag til skilt

Foto: Vejdirektoratets forslag til skilt

690

Hvor er min cykel?

BEST PRACTISE Nu kan kommunerne flytte cykler. Med Folketingets beslutning om en forsøgsordning, som trådte i kraft den 1. marts 2013, er der nu hjemmel i lovgivningen.

Af Af Niels Hoé, HOE360 Consulting

Mange cykler - er det godt?

Det umiddelbare svar er JA, og mange danske kommuner arbejder også aktivt hen i mod at få flere borgere til at vælge cyklen. Men flere cykler giver flere parkerede cykler, og det forsøger kommunerne at imødekomme med etableringen af nye cykelstativer. 

Cykelstativerne fyldes og flere cykler placeres på må og få i bybilledet. Det er ofte omkring stationer og handelssteder, hvor koncentrationen af cykler kan være meget intens. Det har været en kim til hovedpine i mange kommuner gennem årene, hvordan cykler som er henstillet udenfor cykelstativerne, ofte til gene for tilgængeligheden, skulle håndteres. 

Udfordringen har hidtil været at cykler ikke bare kan flyttes, da dette strider mod lovgivningen og har været noget kun politiet kunne udføre, men nu er der lys forude.

Folketinget åbner for flytning af cykler    

I gennem et par år har der været dialog mellem forskellige danske kommuner og Justitsministeriet om muligheden for, at kommuner kan flytte cykler som er stillet uhensigtsmæssigt i forhold til den generelle færdsel på fortov og pladser. 

Det er nu blevet muligt med Folketingets beslutning om på forsøgsbasis, at give “... justitsministeren hjemmel til at tillade forsøgsordninger, således at kommuner kan etablere specifikke zoner, hvorfra de må fjerne ulovligt parkerede cykler.” Se den fulde ordlyd her

Kommunerne får mulighed for at flytte cyklerne op til 300 meter væk til et udpeget opsamlingssted, hvor ejerne så kan hente deres cykler. Der skal skiltes med, at cykler flyttes og hvortil. Opsamlingsstedet, hvor cyklerne efterfølgende placeres skal også markeres. 

Det bliver altså muligt for kommunerne at udføre en konkret indsats på udvalgte “hotspots”, hvor mængden af cykler udenfor cykelstativerne skaber gener. 

Rent praktisk skal der for hvert hotspot ansøges til Justitsministeriet, som godkender lokalitet og skiltning, før indsatsen med flytning af cykler kan påbegyndes. For at sikre en ensartet skiltning har Vejdirektoratet gennemført en høringsproces omkring udformning af skiltning.

Beskæftigelsesmæssig mulighed

Opgaven med at flytte cykler kræver ressourcer og en mulighed for kommunerne er, at lade indsatsen være en del af kommunens aktiveringsindsats. Kan eksempelvis borgere på overførelsesydelser varetage håndteringen af cykler? 

Denne mulighed var fremgangsmåden, da Københavns Kommune oprettede deres ‘cykelbutler-korps’ og har været vendt på udvalgsmøde i Lyngby-Taarbæk Kommune, men for nuværende er der ingen afklaring.

Hidtidige erfaringer med flytning af cykler

Københavns Kommune har gjort sig erfaringer med flytning af cykler på udsatte steder med udgangspunkt omkring adgangsveje til metrostationer. Her har de såkaldte cykelbutlere har sørget for flytning og ordnede forhold omkring metroforpladserne og i cykelstativerne siden 2009. 

Der er skiltet om, at cyklerne flyttes og hvortil de flyttes, og ved “opsamlingsstativet” har skiltning markeret, at her er cyklistens cykel placeret. For at gøre det let og overskueligt for cyklisten at finde frem til sin cykel igen.

Oprydning giver glade borgere

Odense har også cykelbutlere, og Aarhus har ’cykelparkeringsinspektører’. De har det til fælles, at de kan sikre at cyklerne placeres mere hensigtsmæssigt på rad og række, således at der bliver bedre passage for gående. 

Derudover er der den traditionelle fremgangsmåde med markering af cyklerne i typisk 4 uger, hvorefter cykler som stadig står markeret kan fjernes. Sådanne driftsopgaver udføres i mange kommuner, og DSB foretager det på landets stationer.

Det virker at skabe ordnede forhold blandt cyklerne, for som en glad borger ved Christianshavns Torv i København fortalte en cykelbutler ”Det er et fantastisk arbejde I gør. Endelig ser torvet fint ud”. 

Hvem prøver først den nye ordning?

Hvilken kommune bliver først til at forsøge sig med den nye ordning? Det kræver en godkendelse og mandskab til at håndtere cyklerne, så er man i gang.

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt redaktionen. Vi ser frem til at høre fra dig.