Foto: Ursula Bach

2310

Korte bilture med potentiale for overflytning

UNDERSØGELSE Københavns Kommune har ambitiøse målsætninger om at få endnu flere til at skifte bilen ud med cyklen. De korte ture under 5 km vurderes til at have et stort overflytningspotentiale. En række undersøgelser har gjort os klogere på korttursbilisterne i København og deres adfærd og holdninger.

Af Marie Kåstrup, Cykelsekretariatet, Københavns Kommune
21. maj 2013

Indsats målrettet korte bilture

Det er for langt og det tager for lang tid. Det er en af de hyppigste forklaringer på hvorfor danskerne tager bilen istedet for cyklen. Men rigtigt mange bilture er ganske korte. Hele 32 % af alle bilture i Københavns Kommune er under 5 km og rummer dermed et stort potentiale for overflytning til cykel.

Samtidig har Malmö Stad igennem mange år haft succes med kampagner målrettet korte bilture. Det har inspireret Københavns Kommune til projektet ”Indsats målrettet korte bilture”, et samarbejde mellem Center for Trafik og Folkesundhed København med støtte fra Vejdirektoratets cykelpulje.

Projektet løber fra 2012-2014. Første element var kampagnen ”Minikøbenhavner” i 2012 målrettet skolebørn og forældre. Samtidig igangsatte vi en omfattende vidensindsamling om biltransport i Region Hovedstaden i samarbejde med Sekretariatet for Cykelsuperstier. Det er denne viden vi præsenterer her.

Omfang og formål for korte bilture i Københavns Kommune

Et nærstudie af TU-data for biltransport i Region Hovedstaden viser blandt andet at:

 • Korte bilture udgør 32 % af alle bilture til/fra Københavns Kommune (KK)
 • Det svarer til 180.000 korte bilture om dagen
 • Gennemsnitshastigheden er 21,7 km/timen
 • Formålet er primært ærinde (49 %) og fritid (30 %)
 • 38 % af de korte ture krydser kommunegrænsen
 • 30 % af alle korte bilture udføres af bilister uden adgang til en cykel

De korte bilture udgør altså en omfattende del af biltransporten i København Kommune, men de foregår primært uden for myldretiden, da kun 17 % er pendlerture. De korte ture har dog et væsentligt potentiale som løftestang for mere omfattende vaneskift, idet mange bilister har et ønske om at cykle mere.

Bilister positive overfor adfærdspåvirkning

En holdningsundersøgelse blandt 1.130 bilister i Region Hovedstaden samt Københavns Kommunes Miljøregnskab 2011 viser et stort potentiale for at flytte flere ture væk fra bilen.

 • 77 % af alle københavnere mener, at de selv kan bidrage med at gøre en indsats i forhold til miljøet i form af deres daglige transport, heraf mener 45 % at det er den vigtigste indsats de selv kan gøre på området
 • 69 % af bilister i København er positive overfor at kommunerne begrænser biltrafikken
 • 82 % angiver at forbedret cykelinfrastruktur er vigtigt for at de vil skifte bilen ud med cyklen på de korte ture
 • 44 % angiver at udstyr såsom elcykler, ladcykler og apps er vigtigt for at de vil skifte bilen ud med cyklen på de korte ture

Vane og bekvemmelighed

Selvom mange bilister ønsker at cykle mere, angiver de en række praktiske barrierer i hverdagen såsom afstand mellem hjem og arbejde og fragt af børn og indkøb.

Der kan imidlertid være stor forskel på hvad man siger og tænker om sin daglige transport og hvad man reelt gør, hvilket særligt fremgår af etnografiske observationer af bilisters hverdag.

Vane og bekvemmelighed er væsentlige faktorer for de små valg i dagligdagen. Når først bilen er anskaffet bliver det hurtigt en vane at tage den også på de korte ture. Generelt fremstår skellet mellem kortere og længere ture mere som et teoretisk greb end en afgørende faktor for det daglige transportvalg.

Potentialer for adfærdspåvirkning

En fokusgruppeundersøgelse og det etnografiske brugerstudie peger på følgende konkrete tiltag som særligt virkningsfulde i forhold til at overflytte korte ture fra bil til cykel:

 • Adgang til køreklar cykel (reparation af eksisterende cykel eller mulighed for ny cykel)
 • Selvmonitorering af reel transportadfærd (fx i form af logbøger eller apps)
 • Information om den enkeltes konkrete sundhedsfordel ved cykling i hverdagen
 • El/ladcykel som hjælp i forhold til fysisk udmattelse, sved og fragt af indkøb og varer
 • Påvirkning gennem venner og socialt netværk
 • Udfordre nødvendigheden af at anskaffe en bil ved livsstilskift (ved nyt arbejde, når man får børn, når børnene flytter hjemmefra) fx ved hjælp af . delebilsordninger

Hvad har vi lært?

Cykelplanlæggere ved ofte en masse om cyklister og deres ønsker og adfærd. Men det er også essentielt at vide mere om de brugere, hvis adfærd vi ønsker at påvirke – i dette tilfælde korttursbilisterne. Hermed er bolden givet op til mere vidensindsamling om bilister og potentialet for overflytning!

Desuden har det været meget givtigt at kombinere flere forskellige analysemetoder fra det helt kvantitative til det helt kvalitative. Hver analyses resultater har hjulpet til at skærpe fokus for den næste analyse.

Især det etnografiske brugerstudie har været brugbart for konceptudviklingen af den konkrete indsats og vil blive koblet med brugerdrevne prototypetest af specifikke kampagnekoncepter i løbet af juni 2013.

Fire analyser af korte bilture

Vi har igangsat fire analyser af korttursbilisters adfærd og holdninger. Analyserne spænder fra det helt kvantitative til det helt kvalitative:

 1. En dataanalyse af TU-tal for hovedstadsregionen (ved Cowi)
 2. En spørgeundersøgelse af 1.130 bilister i hovedstadsregionen (ved Megafon)
 3. En fokusgruppeundersøgelse af 29 bilister i København (ved Megafon)
 4. Et etnografisk brugerstudie af 18 bilister i København (ved Is it a bird)

Vil du vide mere?

 • Rapporterne fra undersøgelserne kan fremsendes ved at kontakte projektleder Marie Kåstrup, Københavns Kommune.
 • Du kan også læse om korte bilture og andre relevante resultater i Københavns Kommunes Cykelregnskab for 2012. 

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt redaktionen. Vi ser frem til at høre fra dig.