Foto: Østdansk Turisme

Foto: Østdansk Turisme

2204

Sandalen på pedalen

UNDERSØGELSE Der cykles ivrigt på cykelstierne langs de danske kyster. Men hvem cykler og hvor meget? I forbindelse med EU-projektet ”Powered by Cycling: Panorama” er cykelturismen langs Danmarks kyster blevet kortlagt.

Af Elisabeth Frederiksen, Østdansk Turisme
11. september 2013

I 2012 blev projektet ”Powered by Cycling: Panorama” sat i verden. Det ambitiøse mål var at fremme cykling langs Danmarks kyster og dermed give turister endnu en god grund til at besøge Danmarks ferieområder. Der var dog et problem. Ingen vidste rigtig noget om turisters lyst til at cykle.

Mangel på viden

Et af projektets første opgaver var derfor at skabe viden. Men om hvem? Om langturscyklisten eller om feriegæsten på cykeltur? Om dem, der allerede cykler i ferien i Danmark? – og hvorfor de gør det? Eller skulle projektet hellere se på dem, der ikke cykler og spørge, om cykling kunne give dem en bedre ferieoplevelse? Eller de, der cykler langt og gerne – bare ikke i Danmark?

Alle grupper var vigtige for projektet. Løsningen blev en nøje overvejet sammensætning af analyser, som tilsammen kunne give et billede af cykelturismen ved kysterne: Fokusgrupper, interviews, online spørgeskema og fysiske tællere på cykelstierne.

Grundtese gyldig

I alt viste resultaterne, at Panorama projektets grundtese er gyldig: Cykling er en ferieaktivitet, der giver stor tilfredshed. Af de 400, der blev interviewede på cykelstien, var der næsten 350 (86 %), der syntes så godt om oplevelsen, at de ville anbefale andre at cykle her. De fortalte, at de let cykler 20 km, gerne hver dag, og at de er svært tilfredse med udflugtsmulighederne på egnen.

Flest feriegæster

Det blev også klart, at cykelturisme er meget mere end langturscyklister med telt og primus. På vestkysten langs nationalrute 1 var det under 10 % af de cyklende, der betegnede sig selv som langturscyklister. På rute 9 langs Østersøen var det langt flere (44 %). Her er ikke de samme store feriehusområder som i vest, og den populære Berlin – København rute løber netop ad rute 9. De fysiske tællere bekræftede, at cykling og kystturisme hører sammen. Mængden af trafik på cykelstien blev tidoblet i juli i forhold til maj.

Invitation til at cykle

Analyserne giver grundlag for handling. Det står klart nu, at bedre muligheder for cykelmedtagning i tog vil tiltrække langturscyklister. Og de vil gerne cykle i ”schönen Dänemark”. Omvendt er det vigtigt at anvise cykelmuligheden overfor de ikke-cyklende feriegæster. De vil gerne cykle, de føler bare, at de ikke er ”inviterede” til det. Det bliver en af opgaverne for Panorama projektet: At tilgængeliggøre den gode cykeloplevelse.

Om "Powered by Cycling: Panorama"

”Powered by Cycling: Panorama” er et projekt, der har til formål at øge vækst og beskæftigelse i kystturismen ved at tilføre nyt indhold i form af cykeloplevelser. Projektet løber indtil 31.dec. 2014. Opgaverne er at forbedre infrastruktur og service til cyklister i områderne langs den nationale cykelrute nr. 1 (Vestkystruten) og nr. 9 (Berlin – København), samt markedsføre ruterne og kystområderne. Panorama projektets partnere er Nationalpark Thy, Region Midt, Destination Sydvestjylland, Østdansk Turisme og VisitDenmark. Projektet er støttet af EU’s regionalfond.

 

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt redaktionen. Vi ser frem til at høre fra dig.