Foto: Mikkel Østergaard, Cyklistforbundet

2631

CYKELVIDEN ER LUKKET

Cyklistforbundet har i samarbejde med forskellige sponsorer drevet Cykelviden i perioden 2013-2017. Cykelviden er lukket og opdateres ikke længere med nyt indhold. Artikler og øvrigt indhold udgivet på Cykelviden ligger til fri afbenyttelse.

Vidensuniverset for professionelle Cykelviden.dk formidler forskning og praksiserfaring på en let tilgængelig måde. Formidlingen henvender sig til professionelle, der arbejder med at fremme cykeltrafik. Du har mulighed for at gå i dialog med andre fagprofessionelle på sitet og kan dele din viden med andre. Har du en idé til en artikel, et tema eller andet er du velkommen til at kontakte redaktionen. 

Dit link mellem forskning og planlægning

På Cykelviden.dk finder du ny forskning og best practise formidlet på en lettilgængelig og kortfattet måde. Formidlingen er rettet mod professionelle, der arbejder med at fremme cykeltrafik. Forfatterne er primært forskere, planlæggere og konsulenter fra forskellige institutioner, kommuner og virksomheder.

Der er gode input at hente til planlægning af cykeltiltag, hvad enten du er planlægger i en kommune, konsulent i en privat organisation eller i andre sammenhænge har en interesse i den nyeste viden og best practise på cykelområdet.

Videndeling og dialog mellem fagprofessionelle

På sitet har du mulighed for at diskutere konkrete forslag og løsninger med andre. Opretter du fora på sitet via meningsrum, kan du få gode indspark til din idé, svar på et spørgsmål eller kommentarer til et konkret projekt fra cykelforskere, planlæggere og konsulenter.

Du kan også selv bidrage til Cykelviden.dk ved at skrive artikler og dele dine erfaringer og viden med andre. Kontakt redaktionen med din idé til artikel og se forfattervejledningen til Cykelviden.dk neden for.

Fællesnævneren er cykelviden

Fællesnævneren for indholdet på sitet er cykelviden. Der er artikler om alt fra børnecykling, sundhed og cykelturisme til cykelvenlige bystrukturer, effekter af trafiksaneringer og kampagnebudskaber. Du kan læse mere om temaerne på Cykelviden.dk under Emner.

Vi opretter løbende emneord i takt med at indholdet på sitet bliver udbygget. Mangler du et emneord eller noget bestemt indhold, så giv redaktionen et tip.

Redaktionen

Cykelviden har en daglig redaktion, der laver opsøgende arbejde for at opspore ny forskning og praksiserfaring og hjælper med formidling til de, der måtte have brug for det. 

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere artikler i samarbejde med forfatteren. 

Følgegruppe sikrer relevans og brugbarhed

Cyklistforbundet har nedsat en følgegruppe af nogle af de fremmeste danske cykelforskere fra forskellige forskningsinstitutioner og fagområder samt professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik i kommuner, private organisationer og virksomheder. 

Følgegruppens medlemmer forholder sig løbende til indhold og funktionalitet og bidrager med kvalitetssikring af sitet.

Følgegruppens medlemmer:

Ole B. Jensen, Professor, AAU, Institut for arkitektur og medieteknologi

Hans Skov-Petersen, Seniorforsker, KU, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, By og Landskabsstudier

Jonas Larsen, Lektor, RUC, Institut for miljø, samfund og rumlig forandring

Anne Jensen, Seniorforsker, AU, Institut for miljøvidenskab

Lars Østergaard, Ph.D-stud., SDU, Institut for Idræt og Biomekanik

Thomas Sick Nielsen, Seniorforsker, DTU Transport, Transport policy og adfærd

Niels Jensen, Planlægger, Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, center for trafik, Cykelsekretariatet.

Lone Andersen, Planlægger, Frederiksberg Kommune, Vej- og Parkafdelingen

Elise Hansen, Chefkonsulent, Svendborg Kommune, Børn og Unge

Brian Henriksen, Projekt Manager, Grontmij A/S

Sys Hansen, Business developer, DSB Kommerciel

Finansiering

Cykelviden 2.0 er finansieret af Cykelpuljen i perioden 2013-2014.