Foto: Shutterstock

Håndbog i cykeltrafik

HÅNDBØGER OG IDEKATALOGER Celis Consult har med støtte fra Vejdirektoratets Cykelpulje udgivet en ny Håndbog i cykeltrafik. Håndbogen bliver sendt i en trykt udgave til alle landets kommuner i løbet af juni måned 2014.

Af Pablo Celis, Celis Consult
16. juni 2014

Cykelkultur præger byindretning og infrastruktur

Danmark er et cykelland med mange stolte traditioner. I mere end 100 år har vi haft en cykelkultur, der har været med til at præge indretningen af vores byer og infrastruktur.

Vejregler støtter den danske vejsektor

Med en så mangeårig cykelkultur er vores fælles erfaringer for, hvordan man bedst muligt indretter vores infrastruktur for cyklister. En uvurderlig kilde til viden – ikke kun for os selv, men også for udlandet. Denne viden er samlet i de danske Vejregler.

Vejregler er den overordnede betegnelse for en omfattende samling af publikationer, der har til formål at støtte hele den danske vejsektor i arbejdet med at planlægge, projektere, udbyde og drive veje og stier.

Vejreglerne medvirker til at sikre, at det danske vejnet er fremkommeligt, tilgængeligt og trafiksikkert med fokus på miljø, klima og bæredygtighed. Dygtige fagfolk og eksperter fra hele vejsektoren står bag udarbejdelsen af Vejreglerne.

Behov for at samle trafikteknisk viden om cykeltrafik et sted

Vejreglerne findes i dag kun elektronisk og omfatter en lang række forskellige håndbøger opdelt på forskellige hovedemner. Velreglerne er ikke opdelt på trafikantgrupper, udover en særlig Vejregel vedrørende kollektiv trafik. 

Ønsker man således viden om en given cykelrelateret problemstilling, skal man ofte lede efter relevant information i flere af Vejreglernes håndbøger. Det kan gøre det meget besværligt. I værste fald overser man vigtige hensyn til cykeltrafikken, fordi denne viden ikke er samlet ét sted.

Håndbog i cykeltrafik samler trafikteknisk viden om cyklisme 

Formålet med Håndbog i cykeltrafik er at samle al trafikteknisk viden om cyklisme i én håndbog for at lette og fremme brugen af best practice omkring udformning af sikre og fremkommelige faciliteter for cyklister.

Dét kan du gøre

  • Download Håndbog i cykeltrafik her
  • Læs bladre-pdf online her