Cyklende piger på vej fra skole

Håndbogen "Sund og sikker skolevej" sætter fokus på den aktive transport til og fra skole. Foto: Troels Andersen.

1875

Sunde og cykelvenlige skoleveje får flere børn op på cyklen

Kræftens Bekæmpelse har udgivet en cykelmanual, der sætter fokus på, hvordan kommuner kan gøre cykling til den sundeste, sikreste og letteste transport til og fra skole.”Sund og cykelvenlig skolevej” giver ideer til strukturelle tiltag, der fremmer den aktive transport til og fra skole.

Af Henriette Jensen, Kræftens Bekæmpelse

 

Sunde vaner forebygger livsstilssygdomme

Der er stor gevinst ved at ændre inaktive børn og unges vaner til at tage cyklen til skole. Børn og unge, der cykler til skole, bruger også cyklen resten af dagen og er derfor generelt mere fysisk aktive end de børn, der ikke cykler. 

Ved, at flere børn bruger cyklen dagligt, skabes grobund for sunde vaner som forebygger livsstilssygdomme, herunder kræft.[i]

Det er vigtigt at fastholde og motivere børn og unge i de sunde vaner, da undersøgelser viser, at jo ældre børnene bliver, desto mindre fysisk aktive er de. 

2/3 af alle 11-15-årige lever ikke op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om 60 minutters fysisk aktivitet om dagen[ii]. De seneste 30 år er andelen af børn, som køres i bil til og fra skole, steget med 200 % på alle alderstrin [iii].

 

Cykelmanualen

Kræftens Bekæmpelses håber, at cykelmanualen kan hjælpe kommunerne til at gøre mere for, at cyklen bliver det oplagte transportvalg for børn, når de skal til og fra skole, og dermed skabe grobund for sunde transportvaner.

Med cykelmanualen i hånden får embedsmænd og politikere i kommunerne et godt overblik over strukturelle tiltag, der motiverer børn og unge til at cykle mere til og fra skole. 

Manualen beskriver en række effektive og billige løsninger i form af en drejebog, så tiltagene let kan implementeres. Udover at gøre planlægningsarbejdet nemmere og hurtigere, forklarer cykelmanualen også, hvorfor det er vigtigt at arbejde med strukturel forebyggelse.

Strukturelt fokus på cykling

I Kræftens Bekæmpelse arbejder vi med cykling ved at sætte fokus på aktiv transport hos både børn og voksne. Vi har blandt andet hjulpet med implementeringen af cykelstier, rulleskøjtebane og cykeludfordringsbaner på Københavns Befæstning. 

Derudover har Kræftens Bekæmpelse medvirket til, at de ni kommuner som Københavns Befæstning løber gennem har samarbejdet om at udvikle en fælles cykelstrategi.

Kræftens Bekæmpelses mål er at bidrage til udvikling, afprøvning og dokumentation af mere effektive forebyggelsesmetoder og -strategier – og fortsat at være en frontløber inden for strukturel forebyggelse. 

Staten, politikerne og kommunerne er opmærksomme på, at strukturel forebyggelse er en vigtig forebyggelsesstrategi.

Senest vedtog Folketinget i november 2010 Kræftplan III, der blandt andet indeholder en specifik opfordring til kommunerne om at sætte endnu mere fokus på fysisk aktivitet og motion. Dette kan for eksempel ske gennem fysisk aktivitet på skolerne og ved at skabe attraktive gang- og cykelstier.

Fysiske tiltag bør tænkes tværfagligt

Hos mange voksne er et tungtvejende argument motion, når cyklen vælges som transportmiddel. Det gælder også, når der spørges til, hvad der ville få voksne til at cykle mere. 

I en presset hverdag kan kombinationen af motion og transport være en altafgørende faktor for valg af cyklen som transportmiddel. Sundhedsaspektet kan derfor med fordel anvendes som middel, når der er tale om at ændre børn og voksnes transportadfærd.

Det er vigtigt, at kommunerne arbejder på tværs af forvaltninger, således at kommunens mangesidede interesser i sunde og læringsparate børn, der kommer sikkert til og fra skolen, ses i sammenhæng med kommunens løbende arbejde med infrastruktur. 

Ved at sammentænke de mange interesser opnås den største gevinst for borgerne.

Fokus bør flyttes

I Danmark ligger fokus på registrering af antal trafikuheld, når der er tale om sikre skoleveje. Kræftens Bekæmpelse vil gerne være med til at ændre dette fokus, så der samtidig ses på hvor mange der cykler, når vi laver nye interventioner. 

Hidtil har der primært været fokus på, hvordan forskellige forbedringer i infrastruktur medførte nedgang i antallet af ulykker, hvilket manualen også bærer præg af. I fremtiden vil det være lige så vigtigt at have fokus på, hvor mange flere vi kan få til at cykle til og fra skole ved at lave intelligente løsninger.

Best Case eksempler

Kræftens Bekæmpelse fortsætter med at samle eksempler fra kommuner, der har haft succes med deres tiltag, og dermed fået flere børn og unge til at cykle til og fra skole.  

På vores hjemmeside kan man læse mere om de forskellige best case eksempler. Ligger I inde med best case eksempler, hører vi gerne fra jer.

Netværk for skolecykling

Kræftens Bekæmpelse har netop fået en bevilling fra Sundhedsstyrelsens Tips og lotto midler til at oprette regionale netværk. Formålet med netværkene er, at sætte fokus på at udvikle skolecykling. Gennem hurtigere spredning af kommunale erfaringer med skolecykling, kan der skabes flere og bedre skolecykelprojekter. 

Udover netværk og sparring vil der også blive sat fokus på at udvikle en model, som kan evaluere cykelinterventioner på skoler fremadrettet.

Hvis I har lyst til at deltage i et af disse regionale netværk for skolecykling, er I velkommen til at kontakte os.


[i] Fysisk aktivitet – håndbog om forebyggelse og behandling, Sundhedsstyrelsen 2011.

[ii] Undersøgelse af 11-15 åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2006, Sundhedsstyrelsen 2008.

[iii] Fysisk aktivitet og evidens - Livsstilssygdomme, folkesygdomme og risikofaktorer mv., Sundhedsstyrelsen 2006.

Dét kan du gøre

  • Kontakt projektleder Henriette Jensen                 
    E-mail: henjen@cancer.dk                                       
    Tlf.: 35 25 75 28                                     
  • Læs mere og download manualen her: www.cancer.dk/cykling
  • Og på engelsk her: www.cancer.dk/bike

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt Trine Stig Mikkelsen eller Anette Jerup Jørgensen. Vi ser frem til at høre fra dig.