T:\FotoArkiv\VCTA\042010cykelfolk
1952

Ny håndbog i cykelstiinspektion - vejen til en bedre cykeloplevelse

Cykelstiinspektion er en metode til at foretage en systematisk og periodisk tilbagevendende vurdering af alle fremkommeligheds- og sikkerhedsforhold på eksisterende vej- og stianlæg for cyklister.

Af Pablo Celis, Celis Consult

Viden under udvikling

Med støtte fra Cykelpuljen 2010 har Dansk Cyklist Forbund udgivet “Håndbog i cykelstiinspektion”. Håndbogen er skrevet af Pablo Celis fra konsulentfirmaet Celis Consult og Erik Bølling-Ladegård fra Cyklistforbundet.

Vejsektoren producerer hele tiden ny viden om den mest hensigtsmæssige udformning af veje og stier, for eksempel i forhold til fremkommelighed og trafiksikkerhed. Samtidigt sker der løbende ændring af trafikmønstret, så mange veje anvendes anderledes end forudsat oprindeligt.

Potentiale for ulykkesforebyggelse og bedre fremkommelighed

Der ligger derfor et stort potentiale i ulykkesforebyggelse og forbedring af fremkommeligheden og komforten for cyklister ved en løbende overvågning og forbedring af det eksisterende vej- og stinet.

At sikre gode og jævne belægninger på cykelstierne er et vigtigt parameter for cyklisterne, men der er også en lang række andre forhold, der alle har en væsentlig betydning for cyklisternes komfort, sikkerhed og fremkommelighed på stinettet.

Formålet med at gennemføre en cykelstiinspektion er:

  • At påpege fejl og mangler som giver anledning til at gennemføre større eller mindre tiltag på eksisterende cykelstier og -ruter
  • At rette op på mangelfuld drift og vedligehold
  • At bidrage til forbedret kendskab blandt aktørerne i kommunen omkring cykeltrafikkens funktion i et trafiksystem og for cykeltrafikkens særlige problemer og krav
  • At bidrage til en konstruktiv dialog mellem kommunens vejteknikkere på forskellige niveauer og mellem kommunen og brugerne
  • At give et bedre grundlag for at gennemføre prioriteringer gennem større konsistens og sammenlignelighed i beslutningsgrundlaget
  • At give et samlet grundlag og faglig basis for planlægning af udbygning og vedligehold at cykelstinettet

Prioriteringsmodel udarbejdes

På baggrund af registreringerne udarbejdes der med inspektionen en prioriteringsmodel for udbedringen af fejl og mangler på eksisterende anlæg. Cykelstiinspektionen retter sig både mod driftstiltag med kortere udbedringstider og større eller mindre anlægstiltag, hvor udbedringerne måske har et lidt længere tidsperspektiv. Konstaterede problemer i inspektionen kan således i princippet afhjælpes med det samme, løbende over driften eller indgå i en prioritering af fremtidige anlægsarbejder.

En cykelstiinspektion bør gennemføres af en inspektør med følgende kvalifikationer:

  • Har et indgående kendskab til de danske vejregler omkring udformning og drift af cykelfaciliteter og har selv en praktisk erfaring gennem regelmæssig cykling.
  • Er eksamineret Trafiksikkerhedsrevisor. 

Skriftlig dokumentation

Det er inspektørens opgave at påpege alle relevante forhold på det givne cykelrutenet, der giver anledning til trafiksikkerheds-, komfort- og fremkommelighedsmæssige betænkeligheder, samt at beskrive og begrunde disse forhold. En cykelstiinspektion skal altid dokumenteres skriftligt.

Store forbedringer for få midler

En væsentlig fordel ved at fokusere på de mindre detaljer af stor betydning i kommunerne er, at man for relativ få midler kan opnå betydelige forbedringer og en forøgelse i antallet af tilfredse cyklister i kommunen. Dette betyder at selv mindre bemidlede kommuner vil kunne opnå en cykelfremmende effekt gennem en beskeden indsats.

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt Trine Stig Mikkelsen eller Anette Jerup Jørgensen. Vi ser frem til at høre fra dig.