Venstre

Cyklistforbundet har bedt folketingskandidaterne om at formulere deres vision for cykellandet Danmark. Se Venstres besvarelser her (33 i alt).

Daglige transportmiddel

 
1. Hvad er dit primære transportmiddel til og fra arbejde?   2. Hvad er dit sekundære transportmiddel til og fra arbejde?
  Venstre - primær      Venstre - sekundær

Lovgivning - For at gøre cykling lettere, er der nogle punkter i trafikken, hvor det kan overvejes at tillade særlige regler for cyklister.

 
3. Skal cyklister lovligt kunne lave højresving for rødt?   4. Skal cyklister kunne køre begge veje i gader med ensretning for biler?
   Venstre - højresving      Venstre - ensretning
     

Skat - Den skattefri godtgørelse for bilister udgør i dag 3, 67 kr. pr. kilometer, mens det for cyklister er 0,49 kr ved transport i forbindelse med arbejdet. Samtidig udløser cykler til brug for pendling til og fra arbejde en beskatning hos medarbejderen.

 
5. Skal der være samme godtgørelse pr. kørt kilometer på cykel som i bil?   6. Skal det være muligt for virksomheder skattefrit at stille cykler til rådighed for deres medarbejdere (til og fra arbejde)?
Venstre - skat      Venstre - cykel
     

Trafiksikkerhed og hastighed - I øjeblikket gælder en generel regel på 50 km/t i bebyggede områder.

 

7. Skal farten i tætbebyggede områder generelt sættes ned til 40 km/t (fortsat med mulighed for afvigelser)?

  8. Skal farten ved skoler generelt sættes ned til 30 km/t?
  Venstre - 40     Venstre - 30
9. Skal cyklistprøven være obligatorisk i 6. klasse?
  Venstre - cyklistprøve    
     

Med aftalen om en grøn transportpolitik fra 2009 er der i perioden 2009-2014 afsat 1 mia. kr. til cykelfremmende aktiviteter.

 
10. Hvordan ser du fremtiden for cykelpuljen (efter 2014)?
Venstre - pulje    
     


Emneord: Politik