226

Passiv eller aktiv frontkæmper for cyklismen?

Trængselskommissionen er ved at samle et idekatalog med forslag til blandt andet reduktion af trængslen i hovedstadsområdet. I første omgang kæmpede Cyklistforbundet for at få cyklerne med - nu kæmper vi for, at kommisionens andre deltagere lever op til formuleringerne.

Af Trine Juncher Jørgensen
17. januar 2013

Cyklisternes ønsker er blevet en del af præmissen

Trængselskommissionen er ved at samle et idekatalog med forslag til ”reduktion af trængsel og luftforurening samt modernisering af infrastrukturen i hovedstadsområdet,” som det hedder. I første omgang kæmpede Cyklistforbundet for at få cyklerne med i selve opdraget. Missionen lykkedes – vores ønsker blev skrevet ind i præmisserne for kommissionens arbejde: 

”De konkrete forslag til løsninger skal bl.a. understøtte, at den kollektive trafik samt cyklisme skal løfte det meste af den fremtidige vækst i trafikken.”

Kommisionen skal leve op til formuleringerne

Nu kæmper Cyklistforbundet for, at de andre deltagere i kommissionen lever op til de fine formuleringer, når idekataloget de kommende måneder skal fyldes med forslag. Vi kunne også have stillet os uden for døren, nægtet at være sammen med FDM, Dansk Industri, Dansk Transport og Logistik og alle de andre i kommissionen. 

Men Cyklistforbundet vil ikke kun prædike for de frelste. Vi har valgt at sige vores klare mening – både i og uden for kommissionen. Det er sådan, vi arbejder.

Under mødet i Trængselskommissionen i går kæmpede vi også for pedalkraften, bl.a. forlængelse af den nationale cykelpulje, etablering af et strategisk cykelnet inklusiv cykelsuperstier, bedre infrastruktur, hvor der er mange cyklister, bedre og sikre cykelforhold ved skoler og bedre cykelparkering.

Alle de forslag Cyklistforbundet har budt ind med til idekataloget er stadig i spil! Læs listen over forslag