Verdens Mentale Sundhedsdag

100 km for mental sundhed

Cykling er godt - også for psyken. I forbindelse med Verdens Mentale Sundhedsdag den 10. oktober arrangerer Cyklistforbundet sammen med Dansk Arbejder Idrætsforbund, Psykiatrifonden og SIND cykelture, hvor pyskisk sårbare kan lære cyklen at kende som kilde til gode oplevelser og nem transport.

Af Cyklistforbundet

Cyklistforbundet og Dansk Arbejder Idrætsforbund arrangerer sammen med Psykiatrifonden og SIND cykelture på 10 km rundt omkring i landet på Verdens Mentale Sundhedsdag den 10. oktober, fordi cykling kan gøre en stor og positiv forskel for psykisk sårbare mennesker.

500 mennesker deltog i 2017 i 12 ture rundt omkring i landet. Thomas Langsig var en af dem:

- Jeg har snakket hele tiden – det har været en fantastisk tur. Jeg bruger cykling som motion og som meditation, det er rigtig godt for tankerne og for hovedet, fortalte Thomas Langsig, da han satte bremserne i efter 10 kilometer omkring København. 

Cykelture i 24 byer 
Der vil i 2018 blive arrangeret cykelture i 24 byer på Verdens Mentale Sundhedsdag. Turene er åbne for alle interesserede - uanset om man har psykiske udfordringer, er pårørende eller gerne vil bakke op om et større fokus på mental sundhed.  

Læs mere om turene og deltagelse på cykeltur101010.dk

Derudover arrangeres der i 10 byer regelmæssige cykelture af 10 km over sommeren og frem til d. 10. oktober. Læs mere om de regelmæssige cykelture på 100formentalsundhed.dk.

Baggrunden for projektet 
Flere og flere danskere – og særligt unge mennesker – får psykiatriske diagnoser. Ifølge Statens Institut for Folkesundhed vil ca. 20% af den danske befolkning i løbet af et år have problemer med mental sundhed. Det svarer til 700.000-800.000 voksne danskere.

I Danmark har stort set alle en cykel, og den stærke cykelkultur er med til at binde befolkningen sammen. Det er en kendsgerning, at cykling generelt gør stor gavn både socialt, psykisk og fysisk. Det er derfor relevant at gøre en ekstra indsats for, at denne udsatte målgruppe kan blive en del af den danske cykelkultur og dermed en del af det fællesskab, som cykelkulturen udgør.

Mennesker med psykiske vanskeligheder som fx depression, skizofreni eller angst isolerer sig ofte og kan have svært ved at deltage i almindelige sundheds- og idrætstilbud.

Cykling og cykelarrangementer kan modvirke ensomhed og isolation, give motion og styrke helbredet for en gruppe, som slås mere med dårligt helbred end gennemsnittet. På cyklen er du dig selv, og den kan derfor være et godt alternativ til offentlig transport, hvis du har social angst, og så får du også god motion samtidig.

Læs mere