Vi kan cykle! grafik
898

Vi kan cykle!

At blive cykelsikker er første skridt på vejen til at blive trafiksikker cyklist. I Cyklistforbundets børnehavekampagne 'Vi kan Cykle!' leger børn sig til at blive sikre på cyklen med Cyklistforbundets koncept 'Cykelleg'. Kampagnen, der kører i maj, er støttet af Østifterne.

Husker du, da du selv lærte at cykle? Suset i maven, da far eller mor gav slip på kosteskaftet, og du pludselig hjulede af sted uden hjælp eller støtte. Den følelse vil Cyklistforbundet og Østifterne give videre til alle børn i Danmark, for gode cykeloplevelser som barn giver lyst til at cykle resten af livet.

Mere end leg
Børnehavekampagnen 'Vi kan Cykle!' er bygget op omkring Cyklistforbundets koncept 'Cykelleg'. Cykelleg er sjov cykeltræning, hvor barnet via leg træner cykelsikkerhed: De vigtige cykelfærdigheder som at kunne bremse, række hånden ud og dreje hovedet, at kunne bedømme afstand og fart og få rum- og retningssans.

Cykelleg er også et stærkt pædagogisk redskab, der understøtter børnehavernes pædagogiske arbejde med de seks læreplanstemaer.

Se hvad pædagoger og forældre siger om kampagnen og cykelleg i filmen 'Vi kan Cykle!': 

Sådan kører kampagnen
Det er gratis at deltage i kampagnen, der løber i hele maj måned. Den enkelte institution bestemmer selv, hvor mange børn, der skal lege med og hvor mange dage, der skal cykelleges.