Trafikpolitik

En lokalafdeling eller repræsentant beskæftiger sig med trafikpolitik i sin kommune.

Kommunal trafikpolitik

Jeres lokalafdeling bestemmer selv, hvordan opgaven skal løses. Det er jer, der kender de lokale forhold bedst, og de er meget forskelligt fra kommune til kommune. Mere om kontakt til kommunen.

Ideer til trafikpolitiske emner

 • Hvordan får vi etableret cykelstier i de smalle, stærkt trafikerede gader og på bystrøget?

 • Hvordan kan man cykle til vigtige turmål i byer med gågader, uden at det går ud over fremkommeligheden?

 • Belægning på cykelstierne skal være så god at cyklisterne ikke fristes til at køre ud på vejen, fordi belægningen der er bedre.

 • Hvordan kan vi få børnenes skoleveje bedre end de er i dag?

 • Hvordan får vi anlagt grønne stier (cykelstiruter) ud til de rekreative områder?

 • Hvordan får vi bedre cykelparkering ved tog og busterminaler og ved indkøbscentre o.a. offentlige steder?

 • Lad dig inspirere af andre lokalafdelinger: Læs deres lokalblade eller se på deres hjemmesideTips

 • Søg kontakter i kommunens tekniske forvaltning, kommunalbestyrelse og de politiske udvalg og få dig et netværk. Det er vigtigt, at Cyklistforbundet og dens repræsentanter bliver kendt i kommunen.

 • Skaf jer kommunens lokalplaner. Nogle kommuner lægger dem ud på deres hjemmesider. eller man kan lave en aftale med kommunen om, at den sender lokalplansforslaget til afdelingen.

 • Få kendskab til kommunens budgetter på trafikområdet og specielt til cyklistformål og kommenter dem.

 • Kom med konkrete forslag til forbedringer og præsenter kommunens teknikere og politikere for dem. Suppler gerne med et læserbrev til den lokale presse.

 • Etablér eventuel en "klagecentral", hvor medlemmerne kan komme med forbedringsforslag, som I bringer videre til jeres samarbejdspartner i kommunen. Har I en hjemmeside, eller har I planer om at etablere en, er det oplagt, at der også kan indsendes henvendelser ved hjælp af et elektronisk formular eller en email-adresse.

 • Skriv pressemeddelelser og læserbreve til de lokale medier, bland jer i debatten, når det er relevant for cyklisternes sag.
 • Få et netværk til de lokale medier, specielt til kontakter, som vil formidle sager om cyklisme o.l.
 • Mød op og deltag i debatten på offentlige møder, hvor dit netværk også kommer.
 • Samarbejd med andre organisationer, der har sammenfald med DCFs interesser.
 • Samarbejd med sekretariatet om landsdækkende kampagner som ABC, VCTA, Store Cykeldag, Lygtetælling og cykelrelaterede kampagner fra Rådet for større færdselssikkerhed.

Emneord: Politik