85

Arbejdsprogram 2018

Cyklistforbundets landsmøde vedtog i oktober 2017 et arbejdsprogram med fire særlige indsatser.

Cyklistforbundet arbejder løbende med en lang række opgaver og aktiviteter, der samlet er med til at styrke cykelkulturen, holde cykling på den politiske dagsorden og sikre ny viden og nye aktiviteter. I det daglige prioriteres det, at der bruges resurser på at reagere proaktivt og responsivt på aktuelle cykelpolitiske emner i medier og på det politiske plan, således at sekretariatet, hovedbestyrelsen og afdelingerne kan påvirke den aktuelle debat både nationalt og lokalt.

De strategiske pejlemærker

De strategiske pejlemærker for Cyklistforbundets arbejde i 2018 udgøres af seks overordnede temaer:

1. HVERDAGSCYKLISME
Cyklen bruges ikke kun til rekreative oplevelser og motion, men også i høj grad som dagligt transportmiddel til og fra arbejde, skole, uddannelse mv. Derfor vil vi have fokus på god og sikker cykelinfrastruktur, herunder Supercykelstier og kombinationsrejser, der skaber fremkommelighed for de mange hverdagscyklister og grobund for, at endnu flere vælger cykel som det daglige transportmiddel.

2. CYKLENDE BØRN
En tidlig cyklist er en varig cyklist, der cykler videre også som ældre. Vi vil derfor fortsat have fokus på indsatsen i forhold til at gøre børn til gode og sikre cyklister.

3. SIKKER PÅ CYKEL
Trafiksikkerhed er afgørende for både børn og voksnes lyst til at cykle mere og længere. Et andet sikkerhedsaspekt er, at cyklen kan parkeres sikkert og ikke udsættes for tyveri. Vi vil derfor arbejde for et konstant fokus på sikkerhed for at få flere og sikrere cyklister.

4. VIS HENSYN
Cyklister skal naturligvis overholde færdselsreglerne! Desuden er venlige og hensynsfulde cyklister med til at gøre livet lettere både for sig selv og for andre trafikanter. Debat om trafikkultur og cykeladfærd vækker altid mange følelser. Det er centralt, at vi sørger for, at debatten bliver på en oplyst baggrund, og derfor vil vi styrke vores arbejde med og viden om cyklistadfærd.

5. CYKEL I TOPKVALITET
En cykel af god kvalitet, der er velholdt og korrekt indstillet, øger cykelkomforten og er det bedste udgangspunkt for gode cykeloplevelser. Den samme gælder, når det handler om anlæg og vedligehold af cykelinfrastruktur. Vi vil derfor fortsat fokusere på at sprede viden om effekten af kvalitet og vedligeholdelse af både infrastruktur og af den enkelte cykel. 

6. CYKL’ UD I VERDEN
Internationalt er der stor interesse for dansk cykelkultur, der både er en potentiel stor eksportvare og omdrejningspunkt for udvikling og samarbejde – ikke mindst i udviklingslande, hvor cykling kan være nøglen til bedre velfærd for mange af verdens fattige. Danmark har også et stort potentiale for øget cykelturisme med de mange natur- og kulturoplevelser, som let opleves på cykel. Vi vil derfor styrke vores internationale arbejde.

Det løbende arbejde sker blandt andet gennem de årligt tilbagevendende kampagner VI CYKLER TIL ARBEJDE, Alle Børn Cykler, Lys på med Ludvig og Vi kan Cykle!, gennem national og lokal politisk arbejde, deltagelse i konferencer og seminarer, udvikling og gennemførelse af nye cykelprojekter, udgivelse af magasinet CYKLISTER, løbende kommunikation i medierne, på hjemmesiden og på de sociale medier mv. Sekretariatets arbejde har løbende fokus på hvervning af nye medlemmer, bl.a. gennem kampagnerne.

De særlige indsatser i 2018

Det daglige arbejde skaber en volumen og en synlighed, der giver et rigtigt godt udgangspunkt, når Cyklistforbundet ønsker at lave en særlig indsats enten lokalt eller nationalt.

Cyklistforbundet vil i forlængelse af den løbende indsats fokusere på fire særlige indsatser:

1. ORGANISATORISK UDVIKLING: Cyklistforbundet har eksisteret siden 1905 og har gennemgået en række forandringer over tid. Der er i 2016 sat gang i et afdelingsprojekt, der har til formål at styrke samarbejdet mellem Cyklistforbundet forskelle dele. De indledende øvelser har været gennemført i de forgangne år, mens der i 2018 vil være fokus på at få det styrkede samarbejde indarbejdet som en fast og naturlig del af organisationen.

2. FREMKOMMELIGHED: Fremkommelighed er et centralt begreb i hverdagscyklingen og dækker over mange aspekter, der er med til at sikre gode cykelforhold, herunder mulighed for cykelmedtagning, sikre skoleveje og ikke mindst god og tilstrækkelig cykelinfrastruktur, der tager udgangspunkt i de aktuelle behov og muligheder. Der er forskel på behov og muligheder på landet, i byer og i hovedstadsområdet. I 2018 vil der blive arbejdet på yderligere at styrke fokus på fremkommelighed og øge beslutningstageres bevidsthed om det centrale i dette.

3. SIKKERHED: Der tales meget om sikkerheden på cykel og risikoen for alvorlige ulykker. Analyser af dødsulykker i trafikken fra 2010-2015 viser, at antallet af omkomne i trafikken generelt er faldende i perioden. Men det gælder desværre ikke cyklister. Der er derfor stadig stort behov for at prioritere arbejdet med sikkerhed, herunder forebyggelse af højresvingsulykker, ny teknologi, forbedret infrastruktur mv. .

4. LOKAL INDFLYDELSE: Cyklistforbundets indflydelse på nationalt niveau foregår løbende og er med til at sikre bedre overordnede rammer for cyklismen, eksempelvis via prioritering af midler til nationale cykelpuljer, påvirkning af lovgivning, politisk bevågenhed hos ordførere, regering mv. Med afsæt i den nationale indflydelse er det væsentlig at følge op med et lokalt fokus og indflydelse på lokale beslutninger og prioriteringer. I forlængelse af kommunalvalget i november 2017 er der i 2018 nye byråd i landets kommuner med mange nye ansigter. Det er en oplagt anledning til at styrke den lokale indflydelse i netop det kommende år.