Foto: Marie Hald

Adfærd

Cyklistforbundet mener, at cyklister ligesom de øvrige trafikantgrupper skal være opmærksomme og vise hensyn i trafikken.

Takt og tone i trafikken

I trafikken skal der være plads til alle – både cyklister, fodgængere og bilister. Mange oplever, at cyklister er uforudsigelige i trafikken, og at det skaber irritation, utryghed og farlige situationer. Trafikkulturen skal forbedres, så alle føler sig trygge, når de færdes i trafikken. Det kræver opmærksomhed og hensyntagen trafikanterne imellem.

Cyklistforbundet mener, at cyklister ligesom de øvrige trafikantgrupper skal være opmærksomme og vise hensyn i trafikken. Mobiltelefoner og høj musik i ørerne fjerner opmærksomheden fra det, der sker på vejen, og gør det svært for medtrafikanterne at vurdere cyklisternes intentioner.

Alle skal kende og overholde færdselsreglerne

En god trafikkultur kræver, at alle kender til og overholder færdselsreglerne. Cyklistforbundet mener, at alle fra en tidlig alder bør lære færdselsreglerne og følge dem hele livet. Dette kræver en indsats fra både forældre og skoler. Færdselsundervisningen i skolen bør styrkes.

FAKTA

Cyklister er uforudsigelige

Cyklistforbundet har i samarbejde med analysefirmaet IS IT A BIRD undersøgt, hvordan cyklister, bilister og fodgængere opfatter cyklisters adfærd i trafikken. Undersøgelsen viser, at trafikanterne dagligt oplever, at cyklister overtræder færdselsreglerne og opfører sig uhensigtsmæssigt i trafikken. Problemet er størst i de store byer med mange cyklister, men det forekommer over hele landet.

Her oplever danskerne flest problemer med cyklister:

I hele landet:

 • I lyskryds
 • I gågader
 • På veje i byen
 • På veje i byen uden cykelsti
 • Ved busstoppesteder
 • På cykelstierne

I landområder:

 • På landevejen

Andre resultater fra undersøgelsen

 • 32 pct. oplever hver dag, at cyklister kører i fodgængerfeltet
 • 32 pct. oplever hver dag, at cyklister kører på fortovet eller gågaden
 • 24 pct. oplever hver dag, at cyklister kører over for rødt
 • 21 pct. oplever hver dag, at cyklister kører mod færdselsretningen

Undersøgelsen konkluderer, at løsningen både skal findes i en bedre trafikkultur og adfærd fra cyklisters side OG i strukturelle forbedringer som infrastruktur og færdselsregler, der tilgodeser cyklisternes fremkommelighed og plads i trafikbilledet. Så både cyklister, kommuner, politi og den lovgivende myndighed har en rolle at spille, hvis vi skal sikre en mere hensigtsmæssig trafikafvikling og -kultur.

Case: Vrede motionscyklister og bilister

Motionscyklister og bilister kommer i stigende grad i konflikt med hinanden på landevejene, fordi de oplever, at der ikke vises hensyn. Det viser en undersøgelse om trafikkultur foretaget af Cyklistforbundet, Danmarks Cykle Union, Dansk Triatlon Forbund, DGI, FDM og Rådet for Sikker Trafik. En ny kampagne skal forbedre relationen og tonen mellem de to trafikantgrupper.

Case: På tur med betjente

En af Cyklistforbundets lokalafdelinger arrangerede en cykeltur i nærområdet med en politibetjent – fokus var på færdselsreglerne. Betjenten rådgav om, hvordan cyklisterne kunne undgå at begå fejl de steder, hvor loven ofte blev overtrådt. Cyklisterne viste betjenten, hvor trafikkens opbygning virkede ulogisk og voldte dem problemer. Begge parter gik hjem med brugbar viden.

Gode råd og anbefalinger

 • Færdselsreglerne bør revideres, kommunikeres og håndhæves, så de i højere grad tilgodeser cyklisters flow - fx i forbindelse med højresving for rødt.
 • Kommunerne bør sikre, at infrastrukturen tilgodeser cyklisterne og fremmer forudsigeligheden og den gode adfærd.
 • Der bør oftere og klarere skiltes for cyklister – ligeledes for at fremme forudsigelighed og god adfærd.
 • Forældre og skoler bør tage ansvar for at lære børn færdselsreglerne fra en tidlig alder bl.a. gennem
  cyklistprøven.
 • Cyklister skal have et indgående kendskab til færdselsregler – fx i forbindelse med af- og påstigning ved
  busserne, hvor der ofte opstår konflikter.
 • Der skal anlægges dobbeltrettede cykelstier, hvor det giver mening
 • Cykelbetjente sender et godt signal til cyklister.
 • Tal pænt i trafikken – også selvom du har retten på din side.