Foto: Tor Thislund

1080

Pangfarvede cyklister har halvt så mange uheld

CYKELKONFERENCE 2014 Cyklister kan nedsætte risikoen for at blive kørt ned i trafikken med 48 pct., hvis de iklæder sig pangfarver. Det viser et forskningsprojekt fra TrygFonden og Aalborg Universitet, som igennem et år har undersøgt knap 7.000 cyklisters færden i trafikken.

Af Harry Lahrmann, Aalborg Universitet

Pangfarver øger trafiksikkerheden
Flere hundrede tusinde danskere sætter sig hver dag op på cyklen og kaster sig ud i trafikken på landeveje og på byens cykelstier. Der er tjek på cykellygter, og mange bruger hjelm, men de færreste tænker sikkert over, hvilken betydning tøjets farve kan have for deres sikkerhed. Ny forskning viser meget klart, at det i den grad kan betale sig at vælge iøjnefaldende påklædning, hvis man som cyklist gerne vil nå frem i god behold.

3.400 cyklister i hele landet har i et år klædt sig i en pang-gul cykeljakke, før de satte sig op på cyklen, og sammen med dem har man fulgt en kontrolgruppe på 3.400 cyklister i deres sædvanlige cykeltøj.

De 6.800 cyklister blev ved lodtrækning tilfældigt i to lige store grupper. Kun den ene gruppe fik en pangfarvet cykeljakke. Alle 6.800 har indberettet deres cykeluheld igennem et år, og resultatet er meget markant. Cyklisterne iklædt jakker i en pangfarve havde 48 pct. færre personskadeuheld med motorkøretøjer end gruppen, der kørte i deres sædvanlige cykeltøj.

I 2012 kom 4.684 cyklister på skadestue efter et uheld med en anden trafikant. I henhold til resultaterne fra dette forsøg kunne en stor den af disse være undgået, hvis alle cyklister bar en pangfarvet cykeljakke. Pangfarven betyder nemlig , at andre trafikanter langt nemmere får øje på cyklister også i dagslys, fx når de kigger i sidespejlet ved et højresving. På den måde virker pangfarver som en ekstra sikkerhed sammen med en almindelig opmærksom adfærd som cyklist.

Trafikforskningsgruppen har tidligere gennemført forskningsprojektet Projekt Kørelys, der viser, at cyklister med kørelys på cyklen hele døgnet har knap 50 pct. mindre risiko for at blive involveret i trafikulykker med andre trafikanter. Projekt Cykeljakken viser, at pangfarver reducerer risikoen i samme størrelsesorden.

Både dette forsøg og det tidligere Projekt Kørelys dokumenterer klart, at større synlighed af cyklister vil kunne nedsætte antallet af personskadeuheld med cyklister markant, og der er ingen tvivl om, at øget synlighed er en særdeles billig måde at forbedre cyklisters sikkerhed på. Derfor bør sådanne tiltag prioriteres i både det lokale og nationale trafiksikkerhedsarbejde.

Ydermere giver studierne af de sikkerhedsmæssige effekter af kørelys og cykeljakker anledning til en fornyet diskussion af kravene til cyklers indretning og cyklisternes anvendelse af sikkerhedsudstyr, herunder ikke mindst sikkerhedsudstyr, der forbedrer cyklisternes synlighed.

Om Projekt Cykeljakken
• Effekten af at cykle i pangfarver er med denne undersøgelse for første gang i verden undersøgt i det mest solide forskningsbaserede evalueringsdesign, der findes: Et lodtrækningsforsøg. Det betyder, at man kan have exceptionelt stor tillid til den effekt, der er blevet fundet.
• 6.800 cyklister, der havde meldt sig frivilligt, blev fordelt tilfældigt på en pangjakke-gruppe og en kontrolgruppe.
• I projektet blev antallet af personskadeuheld i et år blandt 3.400 cyklister, der brugte en pang-gul cykeljakke, sammenlignet med 3.400 cyklister, der brugte deres normale cykeltøj.
• Gruppen af cyklister med pangjakker var iklædt jakken på 77 pct. af deres cykelture igennem det år, som forsøget kørte.
• Begge grupper rapporterede hver måned, om de havde været involveret i en trafikulykke som cyklist.
• De selvrapporterede uheld viser, at testgruppen havde 38 pct. færre personskadeuheld med andre trafikanter end gruppen, der ikke brugte cykeljakke. Ses der alene på uheld med personskade mellem deltagerne og motorkøretøjer, er forskellen på 48 pct.
• Konklusionen er, at beklædning, der forbedrer cyklisters synlighed markant, kan give en markant reduktion i cyklisters uheldsrisiko.
• Projektet er finansieret af TrygFonden med 4,3 mio. kroner.

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt Trine Stig Mikkelsen eller Anette Jerup Jørgensen. Vi ser frem til at høre fra dig.