1080

Cyklister i Gladsaxe Trafiksikkerhedsby

CYKELKONFERENCE 2014 Gladsaxe Kommunes trafiksikkerhedsprojekt til 13 mio. kr. har haft et særligt fokus på at undgå højresvingsulykker med cyklister. Etablering i stor skala af gennemgående cykelstier i vigepligtskryds og forsøg med spejle i store signalregulerede kryds er blandt de anvendte virkemidler. Et ekspertpanel har rådgivet kommunen.

Af Ivan Christensen, Gladsaxe Kommune
Gennemgående cykelstier i vigepligtskryds
Projektet har omfattet ombygning i stor skala af vigepligtskryds på hovedgadestrækninger og store trafikveje. Gennemførte cykelstier og fortove medfører en øget opmærksomhed overfor de bløde trafikanter, lavere hastighed for biler når de krydser samt øge komfort for både cyklister og fodgængere, herunder kørestolsbrugere.

Forsøg med spejle
Gladsaxe har udført kontrollerede forsøg med spejle både på en testbane og i et stort signalreguleret kryds for at undgå højresvingsulykker mellem cyklister og tunge køretøjer. På baggrund af den valgte placering af spejlet kan forsøget i stor skala udbredes til trafikvejnettet generelt.

Signalregulering af vejkryds og sti-krydsninger
Der er etableret signalreguleringer af et kryds på Bagsværdvej og signalregulering af en sti-krydsning på Klausdalsbrovej. Sidsnævnte både som et vigtigt skolevejsprojekt og af hensyn til komfort og sikkerhed for cykelpendlere på Supercykelstien Farumruten. I maj-juni 2014 etableres et signalanlæg med cykelboks i krydset Søborg Hovedgade/Maglegårds Alle efter anbefaling fra et brugerpanel med kørelærere, lastbilchauffører og cyklister fra Dansk Cyklistforbund.

Trafiksikkerhedsinspektioner
På baggrund af systematisk gennemgang af store trafikveje er opsat nye cyklistsignaler og etableret tilbagetrukne stopstreger i overensstemmelse med den senest kendte viden.
Cykelhjelme og lygter til hele familien
Projektet har haft to særlige kampagner med 60 % kommunalt tilskud til anskaffelse af cykelhjelme og lygter. Mere end 1.400 hjelme og 1.000 cykellygtesæt er langet over disken hos de lokale cykelhandlere og mange familier har få styr på både hjelme og lygter.

Skoleveje
Som en del af Gladsaxe Trafiksikkerhedsby foreligger nu et anbefalet skolevejsnet for cyklende skolebørn samt forslag til nye tiltag og cykelstier på fordelingsveje. Realiseringen sker i perioden 2014-2017, hvor Byrådet har afsat 25 mio. kr. til trafiksanering og cykelstier.

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt Trine Stig Mikkelsen eller Anette Jerup Jørgensen. Vi ser frem til at høre fra dig.