Fra asfalt til adfærd – flere cyklister i København

CYKELKONFERENCE 2014 Hvordan får vi flere bilister til at tage cyklen til arbejde og uddannelse hver morgen? Den udfordring fik IS IT A BIRD stillet af Teknik og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune i 2013.

Af Rasmus Thomsen, IS IT A BIRD

En anderledes tilgang
København Kommune har en ambitiøs målsætning om at øge antallet af borgere, der cykler til arbejde og uddannelse, fra 35 % i dag til 50 % i 2015. Københavns Kommune kalder udfordringen for et wicked problem. De ligger dermed ikke skjul på, at det er en kompliceret opgave at flytte en så stor gruppe af bilister til cyklen. Og var derfor åbne for radikale nye løsninger.

IS IT A BIRD tog afsæt i en anden opgave for kommunens cykelsekretariat, hvor fokus var brugerdreven konceptudvikling til tre specifikke projekter. Arbejdet med kommunens ”Wicked problem” projekt gjorde det muligt at komme mere i dybden med bilisterne som målgruppe, og leve sig ind i deres dagligdag. 

Man var ikke ude efter at finde løsninger med løftede pegefingre eller gøre forholdene værre for bilister. Målet var at forstå og finde sprækker, hvor der er mulighed for at påvirke bilisternes transportvalg.

De svar vi får, er styret af de spørgsmål vi stiller. Det er derfor afgørende at stille de rigtige spørgsmål. Når det gælder vores daglige vaner og gøremål er det særligt udfordrende at få data, som ikke er efterrationaliseringer eller idealer – men derimod data som er et udtryk for vores reelle motivationer og adfærd.

Et godt eksempel er cykelregnskabet, som Kbh. Kommune udgiver hvert andet år. Her er bilister blandt andet blevet spurgt om, hvad der kunne flytte dem over på cykelstien. Topscoren er cykelstier adskilt fra biltrafik. Det er et godt eksempel på hvilken viden vi får, hvis vi spørger direkte. Bedre cykelstier får ikke nødvendigvis bilisterne over på cyklen, men det er det de kan sætte ord på – og tænke sig til.

Metode
IS IT A BIRDs undersøgelsesdesign tog derfor udgangspunkt i at komme rundt om (modsat spørge direkte) til transportvaner og adfærd, forstå det i tid (hvornår bliver transportvaner etableret og hvornår bliver de genovervejet), inddrage hvilken betydning familie og arbejdsplads har på transportvalg, samt geografiske parametre fx forskellen på hvor de bor og arbejder.

Der blev gennemført en række dybdegående interviews og en lang række observationer (bl.a. fra bagsædet) af københavnske bilister samt desk-research og undersøgelser af generelle trends og tendenser indenfor mobilitet, storby og forholdet til bilen. En række af respondenterne blev desuden udfordret til at tage cyklen eller toget på arbejdet for at teste en hypotese om, at transportvalg er meget vanebunden og at opfattelsen af cyklen er forbundet med fordomme uden reelle erfaringer.

7 innovationsspor
På baggrund af denne research har IS IT A BIRD identificeret og udviklet følgende innovationsspor, som vurderes at have potentiale for at flytte bilisten over til cyklen:

1. Udvid indre bys bilforhold til brokvarterene
Mange accepterer indre bys bilbegrænsninger og vælger ikke at tage bilen ind pga. ensretning, mennesker på gaden og cyklister, der cykler hvor det passer dem. Der ses derfor et stort potentiale i at udvide indre bys livlige rum til også at omfatte dele af brokvartererne og derigennem skabe lokalområder med færre biler og mere plads til liv og oplevelser.

2. Skab ny cykelkultur via infrastruktur med svage normer (svage normer er vores ord for en type af adfærdsdesign, der giver retning uden at være rigidt)
Der er behov for supplerende cykelinfrastruktur, i kontrast til plusnettets effektivitetsparadigme med adskilt trafik og medfølgende til tider aggressiv stemning trafikanterne i mellem, hvilket skræmmer mange bilister fra at få de første erfaringer. Ved at skabe områder i byen, hvor farten generelt nedsættes, med svagere normer og shared spaces, skabes en mere hensynsfuld og tolerant cykelkultur.

3. Gør det attraktivt at ”fjerne” parkering
Parkering er bilens helt store akilleshæl og der hvor folk mærker bilens begrænsning. Tilgængelighed og pris er vigtige faktorer og kan være afgørende for hvorvidt folk vil ankomme i bil. Ved at arbejde mere strategisk med parkering og gøre det attraktivt at bruge parkeringspladser til noget andet kan cyklisme fremmes.

4. Udnyt den eksisterende bilpark i København
Når bilen først er blevet en del af dagligdagen, indretter borgerne hele deres liv omkring den og behovet for bilen stiger. Bilkøbet skal derfor helt undgås eller udskydes. Ved at udnytte den samlede bilpark i København mere effektivt gennem flere, bedre og mere alternative delebilsordninger skabes et stærkere incitament for ikke at anskaffe sig bil selv.

5. Forbedr cykelparkering ved indkøb og tog
Hvis cyklen skal vinde indpas hos bilisterne er det vigtigt, at de oplever at de med en vis komfort stadig kan få hverdagens kabale til at gå op. Her er det vigtigt, at cykelparkeringsfaciliteterne særligt ved indkøb og offentlig transport er trygt, overskueligt og funktionelt. Ved at lave bedre cykelparkering skabes et bedre flow og en mere komfortabel cykeloplevelse.

6. Udnyt virksomhedernes unikke position
Virksomheder har en helt unik position til at påvirke dagligdagens vaner og normer. Det er oplagt at samarbejde mere intensivt med virksomhederne og tænke i alternative løsninger, som går udover rammerne af en traditionel informationskampagne.

7. Synliggør min personlige sundhedsgevinst
Mange adskiller transport og motion og ser ikke cyklen som en måde at koble begge dele. Sundhedsgevinsten er dog en oplevet gevinst, som først viser sig når borgerne har givet sig i kast med cyklen. Der er derfor et stort potentiale i yderligere at synliggøre denne kobling og gevinst og give borgerne de første erfaringer på cyklen, så de hurtigt kan mærke gevinsten på egen krop og dermed blive motiveret til at ændre vane.

Københavns Kommune vil med udgangspunkt i de 7 innovationsspor skærpe indsatsen for at fremme cyklisme i hovedstadsområdet.

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt Trine Stig Mikkelsen eller Anette Jerup Jørgensen. Vi ser frem til at høre fra dig.