1063

Virksomheder flytter medarbejdere op på cykelsadlen

CYKELKONFERENCE 2014 Tiltag på arbejdspladsen kan motivere medarbejdere til at cykle mere til og fra arbejde. Men ´one size does not fit all´ viser nyt projekt.

Af Hanne Bebendorf Scheller, Kræftens Bekæmpelse

At flytte medarbejdere fra bil til cykel
Projekt ´Fra bil til cykel´ har sat fokus på, hvordan virksomheder kan motivere deres medarbejdere til at cykle mere til og fra arbejde. Ved hjælp af forskellige metoder har Kræftens Bekæmpelse afdækket, hvilke barrierer og motivationer der ligger bag valg af transportmiddel. I et samarbejde med fire virksomheder blev forskellige tiltag afprøvet og testet.

Nyansatte er mest påvirkelige
Evalueringen af cykeltiltagene på PFA Pension viste, at der på et år var sket en stigning i antal cyklister. Effektmålingen var dog ikke signifikant for de medarbejdere, som deltog i begge undersøgelser. Otte dybdegående interview skulle give en bedre forståelse af medarbejders transportadfærd.

Virksomheder sætter standard for transportvalg
De fleste medarbejdere oplever cyklen som et besværligt transportmiddel. Særligt i virksomheder, hvor cyklen i dag ikke er en smart måde at transportere sig på. Har de fleste medarbejdere en livsstil der kræver/tillader to biler, vil nyansatte hurtigt tilpasse sig normen.

Komplekst at skifte fra bil til cykel
Valg af transport afhænger derfor ikke alene af den enkeltes vaner, motivationer eller glæde ved at cykle eller køre i bil. Virksomhedens strukturelle forhold og den enkeltes præferencer påvirker hinanden gensidigt i det daglige valg om at træde i pedalerne – at lade være.
Som arena for ændring af transport er virksomheder meget relevante, men ledelsen skal sætte særligt fokus på cykling, for at skabe en kulturændring.

Ét digitalt idékatalog?
Erfaringerne fra projektet skal samles i et idékatalog til inspiration for andre virksomheder. Men da både virksomheder og medarbejdere er meget forskellige, diskuteres det til inspirationscaféen, om der er behov for specifikke anbefalinger til cykelfremme i virksomheder.

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt Trine Stig Mikkelsen eller Anette Jerup Jørgensen. Vi ser frem til at høre fra dig.