1089

Børn som Fremtidens Cyklister

CYKELKONFERENCE 2014 Det er ikke nogen hemmelighed, at det går den forkerte vej med antallet af børn som går og cykler til skole. De seneste 30 år er andelen af børn, der køres i bil til og fra skole steget med næsten 200 % på alle alderstrin. Odense Kommune har med en ny Mobilitetsplan sat ekstra fokus på børns transport til og fra skole – og ambitionerne er store.

Af Connie Juel Clausen, Odense Kommune

Det går den forkerte vej
Vaner og handlingsmønstre grundlægges i barndommen, og det er derfor vigtigt med gode vaner tidligt i barndommen, så der skabes gode betingelser for en fremtidig sund og bæredygtig livsstil.

Konsekvenserne af den nuværende udvikling er, at der er større utryghed for de øvrige børn på vej til skole, og der grundlægges en dårlig vane med store konsekvenser for barnets sundhed og trivsel – og for de byer, vi skal leve i.

Børnene er de vigtigste
Odense byråd vedtog i januar 2014 den ambitiøse "Mobilitetsplan 2014-15”. Planen er udarbejdet for at understøtte de politisk vedtagne mål om at reducere antallet af ture foretaget i bil og øge antallet af ture foretaget på cykel. Ud af 34 projekter er 27 cykelprojekter. 10 af disse er projekter målrettet børn.

Selvom der er mange børn i Odense, som allerede enten går eller cykler til skole, ved vi, at andelen af børn, som transporteres passivt til skole, er stigende. At cykle er ikke længere noget man gør bare, fordi det ”jo” er sådan, man kommer til skole.

Når børn cykler til skole, er det fordi deres forældre prioriterer det. At cykle er noget, man har fået lov til! Mange forældre oplever, at der er mange barrierer for børns cykling i hverdagen. Et er de rent logistiske udfordringer – noget andet er ”myten om den gode forælder”.

”What´s in it for me?”
Forældre har stor betydning for børns daglige transport, men forældregruppen er svær at påvirke. Derfor er hovedparten af de 10 projekter i ”Mobilitetsplan 2014-15” projekter, hvor successen ikke afhænger af forældrenes deltagelse.

Gennem de sidste år har Odense Kommune i højere grad arbejdet med nudging i forbindelse med cykelfremme. Det betyder, at antallet af cyklede ture ikke længere er et mål i sig selv. Cyklens mange fordele, både når det gælder byplanlægning, sundhedsfremme, miljøet m.v. er både vel- og anerkendte.
Der arbejdes ud fra den enkelte skoles/institutions interesse: ”What´s in it for me (us)?”

Skoler/institutioner kan have forskellige incitamenter til at ville øge cyklingen. Men når skolen/institutionen oplever, at projektet hjælper med en specifik udfordring, bliver projektet taget godt imod.

Incitamenterne kan være mange. Der kan være mange overvægtige børn. Der kan være et ønske om øget inddragelse af lokalområdet/øget samarbejde med kulturinstitutioner. Nogle skoler har ikke alle faciliteter til alle fag – f.eks. idrætshaller, skolekøkken, svømmehal m.v. Incitamenterne for skolerne er mange og forskellige.

Fælles for dem er oftest, at det egentligt ikke har noget med cykling at gøre, men cyklen bliver midlet. Dermed indarbejdes cyklen som et naturligt element, og dermed lykkes projekterne. Det er dermed ikke længere op til forældrene, om børnene skal cykle til skole eller ej – det skal de!

Cykelfremme på tværs er sjovt – og i en tid med et begrænset økonomisk råderum giver det mening at tænke på tværs og gå nye veje for at skabe bæredygtige og effektive projekter.

Cykelleg
I Odense er første hold cykellegeinstruktører til børnehuse netop blevet uddannet. Under cykellege indlæres balance, afstands- og fartbedømmelse, rum- og retningssans og alle former for manøvrer på cyklen. Et barn, der er optaget af at holde balancen og styre cyklen, er ikke nemlig klar til at blive sluppet ud i trafikken.

Projektet er blevet til i samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen, som netop har vedtaget, at alle børn i dagtilbud, skal være fysisk aktive minimum 45 minutter om dagen. Projektet er dermed med til direkte at understøtte en politisk vedtaget vision. Kurset gav aktører på området idéer og redskaber til at opfylde de vedtagne politikker.

Valgfag på andre skoler
2 skoler i Odense vil i skoleåret 2013/14 gennemføre et pilotprojekt, hvor der tilbydes valgfag på begge skoler for eleverne. Der er over 3 km imellem de to skoler. Ud over faglige og organisatoriske gevinster er der en betydelig mobilitetsgevinst, idet eleverne selv skal stå for transporten mellem skolerne. Da transporten skal foregå i afgrænsede intervaller, vil det i praksis betyde, at eleverne vil køre på cykel mellem skolerne.

Cykelglad skole
"Cykelglad Skole" handler om at gøre cyklen til en del af skolens DNA. Gennem en strategisk proces skabes en cykelkultur, hvor cyklen bliver et skoleredskab på linje med blyant og papir. Det giver mulighed for at sprænge klasseværelsets rammer og bruge det omkringliggende samfund til at gøre undervisningen og SFO-tiden mere spændende, vedkommende og levende.

Den Cykelglade Skole planlægges og implementeres i en proces, som målretter indsatser mod den enkelte skoles udfordringer, og som sikrer en langvarig forpligtelse og engagement fra alle målgrupper herunder elever, lærere, pædagoger, forældre og skolens ledelse.

Forskudte mødetider
Pendling til og fra arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner er hovedårsagen til spidsbelastninger i myldretiden. Ved at forskyde mødetider på større arbejdspladser, skoler og uddannelsesinstitutioner er det målet, at reducere spidsbelastningen i den kollektive trafik. Samtidig vil det kunne skabe et bedre flow i trafikken for både biler og busser.

P.t. kører der et forsøg i Odense på en skole med forskudte mødetider. Skolen havde stor interesse i at ændre mødetiderne, netop for at undgå spidsbelastning. Projektet er ikke endeligt evalueret, men både fra skole, forældre og forvaltnings side er der stor tilfredshed med projektet.

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt Trine Stig Mikkelsen eller Anette Jerup Jørgensen. Vi ser frem til at høre fra dig.