Foto: Mikkel Østergaard

82

Cyklen gør klasserummet større i Odense

CYKELKONFERENCE 2013 Cykelglad Skole handler om at gøre cyklen til en del af skolens DNA. Gennem en strategisk proces skabes en cykelkultur, hvor cyklen bliver et skoleredskab på linje med blyant og papir. Det giver mulighed for at sprænge klasseværelsets rammer og bruge det omkringliggende samfund til at gøre undervisningen og SFO-tiden mere spændende, vedkommende og levende.

Af Connie Juel Clausen, Odense Kommune

Et cykelpuljeprojekt
Cykelglad Skole er et pilotprojekt udført på Ejerslykkeskolen og Seden Skole i Odense Kommune. Desuden har Vestre Skole deltaget i projektet på den måde, at de udelukkende har gennemført fysiske forbedringer af de trafikale forhold omkring skolen.

Kommunens og skolernes udfordringer
Odense Kommune har gjort meget for at fremme andelen af cykelture i kommunen. Det har blandt andet betydet, at godt 80 % af alle børn over 3. klasse cykler eller går til skole. Dette er en høj andel sammenlignet med landsgennemsnittet, men det efterlader stadig ca. 20 % af børnene, som bliver kørt til skole. De sidste procenter er altid de sværeste at få med, derfor er der brug for utraditionelle metoder for at fremme cyklisme på en ny måde.

Samtidig er de fleste kommuner presset af økonomien, og i Odense kigges der således på skolernes befordringsudgifter, og måder hvorpå de kan reduceres væsentligt.

Endelig står skolerne foran indførelsen af en helhedsskole, som skal udfyldes uden ekstra omkostninger. I Odense har der kørt forsøg med helhedsskolen i indskolingen, og fra næste skoleår bliver nogle skoler pilotskoler for helhedsskolen på mellemtrinnet også. Her i blandt Seden Skole, som er med i Cykelglad Skole. Derfor har de allerede været igennem en proces, hvor cyklen er blevet taget med som et aktiv i udvikling og planlægning af en ny struktur på hverdagen.

Cykelglad skole bliver svaret – ikke spørgsmålet
Konceptet i Cykelglad Skole gør, at cyklen bliver en del af svaret på mange udfordringer – og ikke et spørgsmål om, hvorfor børnene ikke cykler til skole.

Den Cykelglade Skole planlægges og implementeres i en strategisk proces, som målretter indsatser mod den enkelte skoles udfordringer, og som sikrer en langvarig forpligtelse og engagement fra alle målgrupper herunder elever, lærere, pædagoger, forældre og skolens ledelse.

 
Udgangspunktet er en systematisk kortlægning af skolens cykelforhold, elevernes transportvaner samt forældre, lærere og pædagogers barrierer og holdninger til at bruge cyklen mere i skolen. På baggrund af det billede kortlægningen giver, opstilles skolens egen vision og målsætninger på relevante indsatsområder. Herefter arbejdes løbende med en dynamisk handlingsplan, som sikrer implementeringen af målrettede aktiviteter og indsatser.

Ved at integrere cyklen som et naturligt element i alle aspekter af skolens liv (undervisning, SFO, arrangementer, forældreaktiviteter osv.) skabes en cykelkultur, hvor cyklen ”bare” er midlet til at nå andre mål, og dermed skaber grundlag for at udnytte alle muligheder for spændende udflugter, faglige ekskursioner, fysisk bevægelse og sjov og bedre indlæring.

Hvad kan kommunen gøre?
De hidtidige erfaringer fra projektet viser, at støtte fra kommunen i opstarten har været afgørende for projektets forankring på skolerne. Skoleleder Birgitte Sonsby, Ejerslykkeskolen siger i den forbindelse:

”Vi har selv fået lov til at styre processen meget. Men vi lever i en hverdag, hvor Cykelglad ikke er det eneste projekt, så derfor har det været vigtigt, at nogen udefra har holdt snor i os. Så jeg tænker, at den faste sparring fra kommunen, som fx har givet struktur på mødeaktiviteten, har været vigtig for at vi ikke er blevet overhalet af vores hverdag.”

Den (foreløbige) evaluering af projektet giver følgende anbefalinger til, hvad kommunerne kan gøre for at udbrede tankerne i Cykelglad Skole til flere skoler:

• Stille en værktøjskasse til rådighed, som indeholder a) simple online redskaber til kortlægning af den aktuelle situation på den enkelte skole, b) redskaber til at arbejde strategisk med vision, målsætninger og handlingsplan, c) inspiration til at udnytte kommunens faciliteter og udflugtsmål, d) information om stisystemer.
• Støtte op om processen ved at tilbyde løbende sparring og en fast mødestruktur, der hele tiden sikrer, at processen kører på skinner i det rette spor.
• Etablere et tværfagligt samarbejde i kommunens forvaltninger, så skolerne oplever sammenhæng.
• Tilbyde skolerne en ”Cykelsommerskole” som opstart, hvilket giver mulighed for at prøve kræfter og har vist sig at have en kæmpe ”ambassadør-effekt”.
• Tilbyde skolerne en Startpakke, som indeholder a) et pædagogisk rådsmøde, hvor lærere og pædagoger bliver introduceret til ideen, b) et kursusforløb, hvor et antal lærere og pædagoger bliver uddannet til cykellegeinstruktører.

Den endelig evaluering kommer sidst på sommeren, hvor processen og de konkrete initiativer og aktiviteter bliver beskrevet i detaljer, og resultaterne dokumenteres.

Dét kan du gøre

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt Trine Stig Mikkelsen eller Anette Jerup Jørgensen. Vi ser frem til at høre fra dig.

Emneord: Børn, Cykelviden