Foto: Mikkel Østergaard

77

Drift og vedligeholdelse – hvordan opretholdes cykelglæden

CYKELKONFERENCEN 2013 Godt vedligeholdte cykelstier giver større cykelglæde. Det sikres blandt andet ved en effektiv driftsmæssig indsats – dog udfordrer gravearbejder, byggerier og den kommunale økonomi cykelglæden.

Af Susanne Viuf, Frederiksberg Kommune

I Frederiksberg Kommune er der 108,2 km vej. Herudover er der 47 km cykelsti, knap 10 km cykelbaner foruden 3,5 km grøn sti – alt i alt 60,5 km. 

Der er ca. 6000 cykelparkeringspladser fordelt over hele byen. Der indsamles ca. 1350 cykler om året fra cykelparkeringspladser, som dermed giver fornyet plads i cykelstativerne. 

Vejdirektoratet gennemgår jævnligt vores cykelstier. Seneste måling, hvor 47,5 km cykelsti er gennemgået, viser, at størstedelen af vores stier har en god tilstand, og kun meget lille del kritisk eller uacceptabel. 

Frederiksberg-borgerne er generelt tilfredse med kommunens vedligeholdelsesmæssige indsats på kommunens cykelstier, herunder også med afmærkning og skilte på cykelstierne. 

For at opretholde denne tilfredshed sker der løbende vedligeholdelse og afmærkning af belægningerne. Cykelstierne renholdes ofte, ligesom sne- og glatførebekæmpelse er højt prioriteret. 

Den kommunale vedligeholdelse af cykelstierne er udfordret – både udefrakommende faktorer som gravearbejder og byggerier, der ødelægger belægningerne, men også indefra på grund af pres på økonomien.

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt Trine Stig Mikkelsen eller Anette Jerup Jørgensen. Vi ser frem til at høre fra dig.